Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Budżet domowy » indywidualne


Podatnik niepełnosprawny na rencie a rozliczenie zarobków dodatkowych z pracy

Osoby niepełnosprawne są szczególną grupą podatników, uprawnioną do skorzystania z możliwości zastosowania w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi rehabilitacyjnej. Prawo do niej będzie miał niepełnosprawny podatnik, osoba opiekująca się nim, jak również osoby, które pobierają rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Jak powinien rozliczyć się z fiskusem w ramach deklaracji PIT niepełnosprawny podatnik, dla którego dochodem z ubiegłego roku była renta i zarobki dodatkowe z pracy? Czy praca dodatkowa wymaga odrębnego rozliczenia PIT? Jak powinny wyglądać zeznania podatkowe roczne niepełnosprawnego podatnika na rencie?czytajSamozatrudnienie a rozliczenia Pity

Samozatrudnienie jest jedną z możliwości wykonywania pracy zawodowej. Jakie rozliczenia Pity powinny składać do urzędów skarbowych osoby, które w poprzednim roku podatkowym zarobkowały w taki właśnie sposób?czytaj

Jak należy się zachować w przypadku nieotrzymania PIT-11

Jedną z najbardziej popularnych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest skala podatkowa. Podatek opłaca się według progresywnej skali uwzględniającej dwa progi - 18 proc. dla dochodów poniżej 85 528 zł oraz próg 32 proc. dla nadwyżki ponad wskazaną kwotę. Wszyscy pracownicy etatowi, a także emeryci, renciści czy zleceniobiorcy rozliczają się z urzędem skarbowym w ten właśnie sposób. Jeśli pozyskują dochód za pośrednictwem płatnika, muszą wypełnić z tytułu swojego rozliczenia rocznego rozliczenie PIT-37. Jego podstawą jest informacja podatkowa PIT-11. Co zrobić, jeśli płatnik nie wystawi takiego formularza i nie prześle go podatnikowi?czytajJak wypełnić pierwszy samodzielny PIT?

W życiu każdego człowieka nadchodzi moment, w którym przestaje być dzieckiem i zaczyna brać odpowiedzialność za swoje postępowanie. W Polsce takim momentem jest ukończenie 18 roku życia. Wówczas, zgodnie z istniejącym prawem, dana osoba nabywa pełną zdolność do czynności prawnych i staje się pełnoletnia.czytajCzy paski z wysokością pensji trzeba przechowywać razem z rozliczeniem rocznym składanym do fiskusa

Obowiązkiem płatnika podatku dochodowego zatrudniającego pracowników na podstawie umów o pracę czy umów cywilnoprawnych, jest przekazanie im w terminie do końca lutego kolejnego roku podatkowego, informacji podatkowej w postaci PIT-11, w której wyszczególniona będzie wysokość uzyskanego w poprzednim roku podatkowym wynagrodzenia oraz wysokość opłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.czytaj


Nowsze artykuły