Budżet domowy » rozliczenie z dzieckiem


Niepełnosprawne pełnoletnie dziecko a rozliczenie PIT rodzica z ulgą

Rodzice dzieci niepełnosprawnych niezależnie od tego czy dzieci te są niepełnoletnie czy też dorosłe, otrzymują różnego rodzaju świadczenia, których celem jest pomoc związana z codzienną pielęgnacją, rehabilitacją oraz leczeniem. W praktyce, osiągnięcie pełnoletniości przez dziecko niepełnosprawne, nie wprowadza w życie rodziny dużych zmian.czytajZestawienie podatkowe PIT rodzica, którego dziecko zarabia

Rodzice małoletnich dzieci, albo dzieci uczących się, mają możliwość korzystan

  • renty (za wyjątkiem renty rodzinnej),

  • praw majątkowych,

  • kapitałów pieniężnych,

  • najmu,

  • innych źródeł.

ia w swoich rozliczeniach podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, z ulgi na dziecko. Co prawda, w rozliczeniach za rok 2015 nieco zmieni ona swój kształt i przy wychowywaniu jednego dziecka fiskus weźmie pod uwagę wysokość dochodów rodziców, zanim pozwoli skorzystać z ulgi na dziecko.czytaj


Starsze artykuły