Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Budżet domowy » rozliczenie z małżonkiem
Mąż prowadzi firmę. Czy może sprzedać w ramach majątku firmowego grunt, który stanowi współwłasność małżeńską? A jeśli tak - jaki PIT mamy złożyć, razem czy osobno?

Prowadząc działalność gospodarczą małżonek może korzystać z majątku prywatnego, którego poszczególne składniki będą współwłasnością jego małżonki. Osoby fizyczne prowadzące firmy często korzystają z takiej możliwości. Jeśli grunt, czy inne składniki majątku prywatnego, spełniają kryteria uznania ich za środki trwałe, przedsiębiorca powinien ująć je w ewidencji środków trwałych.czytajStarsze artykuły