Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Budżet domowy » rozliczenie z małżonkiem


Czy małżeństwo może składać dwa oddzielne druki PIT?

Rozliczenie PIT małżonków jest preferencją w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nigdzie jednak w przepisach podatkowych nie znajdziemy nakazu rozliczania się żony i męża ze sobą łącznie. Mogą tego dokonać, jeśli spełniają wymagania ustawowe, a ponadto jest to dla nich korzystne z finansowego punktu widzenia. Kiedy zatem złożyć druk PIT wspólnie, a kiedy małżonkowie powinni raczej posłużyć się oddzielnymi drukami indywidualnymi PIT?czytaj



Łączny PIT małżonków po raz pierwszy - jak to się robi?

Chcesz rozliczyć się wspólnie ze swoją drugą połówką w ramach deklaracji PIT małżonków? Możesz tego dokonać, ale przedtem sprawdź, czy na pewno spełniasz wszelkie warunki do skorzystania z takiej preferencji podatkowej. Deklaracje PITy dla małżonków nie są przeznaczone dla wszystkich par małżeńskich bez wyjątku. Z naszego poradnika dowiesz się: jakie warunki musisz spełnić dla wspólnego rozliczenia podatkowego PIT z małżonkiem? Jak wyliczany jest podatek należny fiskusowi w PIT małżonków? Czy można skorzystać w takim rozliczeniu z ulg podatkowych?czytaj

Ulgi podatkowe dla małżeństwa, czyli wspólny roczny PIT

Małżonkowie pozostający w formalnym związku małżeńskim, mają możliwość złożenia wspólnego Pit małżeństwa. Taka ulga umożliwia im rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych na jednym druku PIT. Wspólny roczny PIT nie jest dostępny dla wszystkich form opodatkowania. Ponadto takie ulgi podatkowe są możliwe do zastosowania przez współmałżonków, jeśli spełniają oni warunki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.czytaj



PIT małżeństwa - gdy małżonkowie osiągają dochody zagraniczne

Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego, jeśli uzyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane skalą podatkową, byli przez cały rok małżeństwem i istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska. Wówczas PIT małżeństwa można złożyć na jednym druku: PIT-37 lub PIT-36. Czy w takim formularzu podatkowym można ująć dochody zagraniczne, które jedno z małżonków lub oboje uzyskali w poprzednim roku podatkowym?czytaj

Czy zatrudnienie w swojej firmie małżonka pociąga za sobą jakieś skutki w PIT?

Nie ma przepisów, które uniemożliwiałyby zatrudnienie żony lub męża w firmie prowadzonej przez drugiego współmałżonka. Prawo o swobodzie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wskazuje, że przedsiębiorca może zatrudniać na gruncie swojej firmy zarówno osoby spokrewnione, jak i spowinowacone z nim. Firma zyskuje dzięki temu lojalnych pracowników. Niemniej zatrudniony małżonek nie będzie traktowany tak jak każdy inny pracownik w świetle prawa, ale jako osoba współpracująca. Jakie opodatkowanie takiego pracownika podatkiem PIT znajduje swoje zastosowanie w takim przypadku? Na jakim rozliczeniu PIT małżonek powinien wówczas złożyć swoje rozliczenie roczne?czytaj



Jakie korzyści daje wspólny PIT z małżonkiem

Małżonkowie mogą składać w Urzędzie Skarbowym po spełnieniu wymaganych prawem warunków, wspólny PIT, na jednym formularzu podatkowym. Roczne zestawienie dla fiskusa sporządzone na jednym, wspólnym druku PIT, zamiast na dwóch deklaracjach Pity, daje wiele korzyści. Jakie są to korzyści i kiedy w ogóle wspólna deklaracja podatkowa jest możliwa do złożenia?czytaj

Czy rozliczenie PIT z małżonkiem zawsze wypada najkorzystniej?

Małżonkowie to szczególna grupa podatników, która w swoich rozliczeniach podatkowych może skorzystać z preferencji podatkowej. Polega ona na możliwości złożenia wspólnego rozliczenia podatkowego. Rozliczenie PIT składane jest na jednym formularzu podatkowym, a zestawienie podatkowe w takim przypadku uwzględnia zarówno dochody małżonka, jak i żony.czytaj


Nowsze artykuły