Budżet domowy


Na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu zarobków niepełnoletniego dziecka?

Osobą niepełnoletnią jest dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia. W ten sposób osoby te są definiowane w Polsce, a prawo nie przyznaje im pełnej zdolności do czynności prawnych, przez co dziecko nie może we własnym imieniu zaciągać zobowiązań i nabywać praw. Może jednak zarobkować, a jego dochody mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na takich samych zasadach, jak zarobki osób pełnoletnich. To oznacza, że z tytułu takich zarobków należy złożyć odpowiednie druki PIT do urzędu skarbowego. Tylko w nielicznych przypadkach rozliczenie roczne PIT składa dziecko na własne imię i nazwisko. W pozostałych PITy rodziców lub opiekunów nieletniego powinny uwzględniać uzyskane przez niego w poprzednim roku podatkowym zarobki.czytajW jaki sposób roczne PITy mogą wpływać na budżet domowy?

Obowiązek wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej PIT spoczywa na każdym polskim rezydencie podatkowym, który posiada miejsce zamieszkania i centrum interesów osobistych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a ponadto przebywa przez co najmniej połowę roku w Polsce. Roczne PITy wypełniane są na odpowiednich względem wybranej lub narzuconej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czy sposób rozliczenia deklaracji PIT wpływa w jakiś sposób na to, jak odczuje nasz budżet domowy złożenie zeznania podatkowego rocznego?czytaj

Załącznik PIT M - informacje

Małoletnie dzieci mogą zarobkować legalnie, ale ich dochody obciążone mogą być podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak się dzieje, muszą one zostać uwzględnione w rozliczeniach rocznych. W przypadku niektórych źródeł dochodów nieletnich oni sami wypełniają Pity i składają je w Urzędzie Skarbowym. Najczęściej jednak są one doliczane do dochodów rodzica lub rodziców w formularzu PIT-36, który składa się w takiej sytuacji. Ponadto, rodzic zobowiązany jest wypełnić załącznik PIT M. Do czego właściwie on służy i jakie informacje się w nim wyszczególnia?czytajDochody z reklam na blogu a podatek, czyli roczny PIT blogera

Blogosfera w Polsce cały czas się rozbudowuje. Blog już dawno temu przestał być jedynie pamiętnikiem internetowym nastolatków - stał się narzędziem promocji dla dużych firm i koncernów. Prowadząc bloga, można czerpać realne dochody nie tylko z reklam graficznych umieszczanych w  obrębie witryny, ale również z reklam marek w kolejnych postach. Dla blogerów będzie to połączenie pasji i metody wypracowania realnych, często wysokich dochodów. Na blogach obecnie można zarobić nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, jeśli bloger naprawdę zaangażuje się w prowadzenie swojej strony i solidne przygotowanie każdego wpisu. Dochody z reklam na blogu powinny być ujęte w rocznym rozliczeniu podatkowym. Jaki podatek zapłaci bloger i na jakim formularzu PIT powinien zostać złożony roczny PIT blogera?czytaj

Samozatrudnienie a rozliczenia Pity

Samozatrudnienie jest jedną z możliwości wykonywania pracy zawodowej. Jakie rozliczenia Pity powinny składać do urzędów skarbowych osoby, które w poprzednim roku podatkowym zarobkowały w taki właśnie sposób?czytajRodzice, którzy nie są małżeństwem, a ulga rodzinna w PIT

Bycie małżeństwem na pewno pozwala na wspólne rozliczenie podatkowe. Jednak brak formalnego aktu zawarcia małżeństwa nie likwiduje możliwości, aby rodzice dziecka oboje zastosowali w swoich rocznych zestawieniach podatkowych, składanych naturalnie oddzielnie względem siebie, we właściwych względem miejsca zamieszkania Urzędach Skarbowych, ulgę rodzinną, w odpowiedniej proporcji kwotowej.czytaj

Czy pracownik etatowy dorabiający na umowę o dzieło może rozliczać się na PIT37

Wielu podatników ma problem z rozróżnieniem dwóch druków. PIT37 jest bardzo podobny do formularza oznaczonego jako PIT-36. Rzeczywiście, oba dotyczą rozliczania na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18 % lub 32 % w zależności od osiąganych dochodów.  W obu przypadkach można także odliczać różnego rodzaju ulgi podatkowe. Jak się jednak okazuje, ustawodawcy skarbowemu wcale nie jest obojętnie, który druk zostanie wybrany przez podatnika, gdyż z jakiego ś konkretnego względu istnieją oba formularze a nie jeden z nich.  PIT-37 dotyczy, jak już wspomniano, rozliczenia podatku na zasadach ogólnych, w sytuacji gdy wszelkie dochody pochodzą od płatnika i są wyszczególnione na dokumencie PIT-11, który musi zostać dostarczony podatnikowi najpóźniej do końca lutego, gdy dotyczy dochodów i opłacanych składek za rok ubiegły.czytaj