Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Budżet domowy


Rozliczenie roczne z ulgą podatkową na dwoje dzieci

Ulga na dzieci, nazywana także ulgą rodzinną lub prorodzinną, jest uprawnieniem przysługującym polskim podatnikom, przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku PIT, którzy mają i wychowują dzieci.  W ustawie o PIT wskazano dokładne warunki, jakie musi spełnić podatnik, aby złożyć m.in. rozliczenie roczne z ulgą podatkową na dwoje dzieci. Sprawdzamy, jak to zrobić, aby fiskus nie miał powodu do kwestionowania prawa do ulgi u danego podatnika.czytajPodpisy małżonków na wspólnym rozliczeniu PIT - szczegóły formularzy podatkowych

Wspólne rozliczenie PIT jest korzystnym dla podatników będących małżeństwem sposobem na rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Istnieją dwa formularze podatkowe, z których małżonkowie mogą wybierać druk do rozliczenia wspólnego. Sprawdź w naszym artykule: warunki do spełnienia dla wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków, jak wyliczana jest należność podatkowa dla fiskusa z takiego zeznania rocznego oraz czy podpisy obu współmałżonków muszą znaleźć się na wspólnym rozliczeniu PIT?czytaj

Podatnik niepełnosprawny na rencie a rozliczenie zarobków dodatkowych z pracy

Osoby niepełnosprawne są szczególną grupą podatników, uprawnioną do skorzystania z możliwości zastosowania w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi rehabilitacyjnej. Prawo do niej będzie miał niepełnosprawny podatnik, osoba opiekująca się nim, jak również osoby, które pobierają rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Jak powinien rozliczyć się z fiskusem w ramach deklaracji PIT niepełnosprawny podatnik, dla którego dochodem z ubiegłego roku była renta i zarobki dodatkowe z pracy? Czy praca dodatkowa wymaga odrębnego rozliczenia PIT? Jak powinny wyglądać zeznania podatkowe roczne niepełnosprawnego podatnika na rencie?czytajŁączny PIT małżonków po raz pierwszy - jak to się robi?

Chcesz rozliczyć się wspólnie ze swoją drugą połówką w ramach deklaracji PIT małżonków? Możesz tego dokonać, ale przedtem sprawdź, czy na pewno spełniasz wszelkie warunki do skorzystania z takiej preferencji podatkowej. Deklaracje PITy dla małżonków nie są przeznaczone dla wszystkich par małżeńskich bez wyjątku. Z naszego poradnika dowiesz się: jakie warunki musisz spełnić dla wspólnego rozliczenia podatkowego PIT z małżonkiem? Jak wyliczany jest podatek należny fiskusowi w PIT małżonków? Czy można skorzystać w takim rozliczeniu z ulg podatkowych?czytaj

Ulgi podatkowe dla małżeństwa, czyli wspólny roczny PIT

Małżonkowie pozostający w formalnym związku małżeńskim, mają możliwość złożenia wspólnego Pit małżeństwa. Taka ulga umożliwia im rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych na jednym druku PIT. Wspólny roczny PIT nie jest dostępny dla wszystkich form opodatkowania. Ponadto takie ulgi podatkowe są możliwe do zastosowania przez współmałżonków, jeśli spełniają oni warunki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.czytajRozliczenie roczne rodzica łącznie z dzieckiem

Status samotnego rodzica przysługujący osobom, które w rzeczywistości wychowują samodzielnie dziecko, bez wsparcia partnera czy drugiego rodzica, powoduje, że mają one możliwość złożenia zeznań podatkowych PITy razem z dzieckiem. Jest to preferencyjne rozliczenie roczne rodzica, które pozwala na zoptymalizowanie wysokości opłacanego podatku dochodowego na rzecz fiskusa. Dodatkowo roczne Pit razem z dzieckiem składają rodzice, którzy są zobowiązani na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku do doliczenia do swoich dochodów rocznych, dochodów pozyskanych przez małoletniego, których on sam nie może rozliczyć.czytaj

Rozliczenie wspólne z małżonkiem - czy wspólny PIT muszą podpisać oboje?

Rozliczenie wspólne z małżonkiem na jednym druku podatkowym PIT jest możliwe, jeśli spełnione zostaną warunki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Taką deklarację roczną można składać w formie tradycyjnej, pisemnej, na papierowym druku podatkowym lub jako rozliczenie online, w postaci e-deklaracji rocznej. Czy w obu przypadkach rozliczenie współmałżonków musi być podpisane zarówno przez męża, jak i przez żonę?czytaj


Nowsze artykuły