Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Ulgi podatkowe » remontowa


Przebudowa zakupionego domu - rozliczenie PIT małżeństwa: czy mogą skorzystać z ulgi budowlanej?

Ulga budowlana nie funkcjonuje już w obecnych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, co nie oznacza, że w szczególnych przypadkach nie można z niej skorzystać. Ulga podatkowa dotycząca budowy i remontu domów i mieszkań, występuje nie tylko w zakresie podatku PIT, ale również podatku VAT. Rozliczenie PIT ujmuje wyłącznie ulgi w podatku dochodowym, natomiast przy chęci rozliczenia się z podatku VAT trzeba złożyć odrębną deklarację do Urzędu Skarbowego. Deklaracje pity nie będą właściwe dla odliczenia części zapłaconego podatku VAT za materiały budowlane. Kiedy rozliczenie roczne małżonków może uwzględniać ulgę budowlaną?czytajCzy instalacja klimatyzacji w mieszkaniu własnościowym podlega pod ulgi podatkowe w ramach rozliczeń Pity

Do końca 2005 roku w polskich przepisach podatkowych istniała ulga remontowa, a właściwie remontowo-modernizacyjna, pozwalająca polskim podatnikom na odliczanie w rocznym rozliczeniu podatkowym wydatków poniesionych na remont lub modernizację pomieszczeń mieszkalnych. Należy przy tym powiedzieć, że ulga ta była wykorzystywana w rozliczeniach rocznych składanych do Urzędów Skarbowych w 2006 roku.czytaj