Ulgi podatkowe


Załączniki Pity do rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej i na leki

Zastosowanie ulg podatkowych w rocznych rozliczeniach podatkowych wymaga nie tylko spełnienia określonych prawem warunków przez podatników. Muszą oni dodatkowo wypełnić załączniki Pity odpowiednie dla konkretnej ulgi podatkowej. Czy ulga rehabilitacyjna i ulga na leki także wymagają ich ujęcia w załączniku do deklaracji głównej? Jak skutecznie złożyć rozliczenie PIT z ulgami tego typu?czytajUlgi podatkowe najchętniej wykorzystywane przez podatników PIT

Jakie ulgi są obecnie najbardziej popularne w Polsce i jak z nich w praktyce można korzystać? Ulgi, odliczenia i preferencje podatkowe mają na celu zmniejszenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Podatnicy przez lata mieli szerokie możliwości stosowania takich mechanizmów w swoich rozliczeniach podatkowych rocznych. Ale obecnie ulgi podatkowe zostały mocno ograniczone. Choć nadal można z nich efektywnie korzystać, to jednak niektórzy podatnicy PIT nie będą już mieli do nich prawa. Część ulg stosowana jest wyłącznie na zasadach praw nabytych, co oznacza, że nie są już aktualnie umieszczone w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale jeśli dany podatnik nabył do nich uprawnienia w okresie ich obowiązywania, może je w dalszym ciągu stosować w swoich rocznych deklaracjach podatkowych PIT. Jakie więc ulgi podatkowe cieszą się największą popularnością wśród polskich podatników?czytaj

Rodzice, którzy nie są małżeństwem, a ulga rodzinna w PIT

Bycie małżeństwem na pewno pozwala na wspólne rozliczenie podatkowe. Jednak brak formalnego aktu zawarcia małżeństwa nie likwiduje możliwości, aby rodzice dziecka oboje zastosowali w swoich rocznych zestawieniach podatkowych, składanych naturalnie oddzielnie względem siebie, we właściwych względem miejsca zamieszkania Urzędach Skarbowych, ulgę rodzinną, w odpowiedniej proporcji kwotowej.czytajCzy rodzic niepełnosprawnego dziecka może rozliczać się również jako podatnik ze statusem samotnego rodzica

Samotnym rodzicem, z punktu widzenia ustawodawcy podatkowego, jest osoba, która samodzielnie, bez pomocy drugiego rodzica, wychowuje potomstwo, zapewniając mu całodobową opiekę i utrzymanie. Status samotnego rodzica tracą osoby, które weszły w ponowny związek małżeński, i choć biologicznie nowy członek rodziny jest osobą obcą dla dziecka, to wówczas jednak pełni rolę drugiego opiekuna.  czytaj

Poradnik PIT: aktualne ulgi podatkowe, przepisy, regulacje, wymogi

Ulgi podatkowe pozwalają podatnikom na dokonanie optymalizacji podatkowej, rozumianej jako zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub samego podatku należnego fiskusowi. Przedstawiamy poradnik PIT dla polskich rezydentów podatkowych, w którym wskazujemy katalog ulg i preferencji podatkowych, jakie są aktualne dla rozliczeń za rok 2015. Jak złożyć preferencyjne zestawienia PIT z wykorzystaniem przysługujących podatnikowi ulg podatkowych? Jakie aktualne ulgi podatkowe mogą być wykazane w PIT?czytajJakie odliczenia w zeznaniach Pity stosowane są najchętniej i najczęściej?

Posługując się ulgami podatkowymi w zeznaniach podatkowych rocznych, podatnicy mogą zmniejszyć swoje obciążenie podatkowe wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zeznania Pity uwzględniające różne ulgi i odliczenia podatkowe są zoptymalizowane pod katem jak najniższego zobowiązania podatkowego. Rozliczenie PIT podatnika może uwzględniać tylko te ulgi, które mogą być w nim ujęte oraz do jakich sam podatnik spełnia odpowiednie, określone prawem warunki. Jakie ulgi i odliczenia podatkowe stosowane są najczęściej w rozliczeniach rocznych?czytaj

Jak rozliczamy różne ulgi podatkowe - informacje o formularzach PIT

Ulgi podatkowe mają za zadanie zmniejszyć należność podatkową, jaką podatnik winien jest fiskusowi z tytułu uzyskiwanych w danym roku podatkowym dochodów lub przychodów. Formularze PIT wykorzystywane na potrzeby rozliczenia podatkowego przez podatników mają bezpośredni wpływ na to, czy będą oni mogli zastosować w nich określone ulgi podatkowe. Jak rozliczamy poszczególne ulgi i jakie druki pity będą odpowiednie dla legalnej optymalizacji podatkowej za pośrednictwem ulg i preferencji przewidzianych w ustawie podatkowej w Polsce?czytaj