Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Rozliczanie dochodów » giełda


Dochody z giełdy a PIT - przepisy, druki, rady

Dochody z giełdy należą do grupy dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Inwestorzy grający na giełdzie i pozyskujący z tego tytułu zyski muszą złożyć właściwe druki pity i opłacić podatek dochodowy. Jaki formularz PIT będzie właściwy w ich przypadku? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy sięgnąć po przepisy podatkowe ustawy o PIT z 26 lipca 1991 roku. Przedstawiamy rady dla podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody z giełdy, a obecnie będzie chciał się z nich prawidłowo rozliczyć.czytajCzy zyski kapitałowe i zyski giełdowe, to to samo? Jak rozliczamy je w PIT?

Posiadane oszczędności podatnik może zainwestować na szereg różnych sposobów. Jednym z nich są inwestycje kapitałowe, dokonywane między innymi na giełdzie papierów wartościowych. Zyski giełdowe pochodzące z posiadanych przez podatnika oszczędności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.czytajPIT-8C i podatek giełdowy - podstawowe informacje

Dochody pozyskiwane Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podlegają rozliczeniu w polskim Urzędzie Skarbowym. Są to dochody z odpłatnego zbycia posiadanych papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających i z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.czytaj

Czy podatek giełdowy jest jednoznaczny z podatkiem Belki

W związku z grą giełdową, czyli inwestowaniem posiadanych środków finansowych w akcje spółek lub inne instrumenty finansowe, podatnik może osiągać przychody giełdowe. Przychody te w świetle obowiązującego prawa podatkowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czyli podatkiem giełdowym. Czy podatek giełdowy znaczy tyle samo co podatek Belki? Czy może są to zupełnie odmienne rodzaje podatków stosowanych w związku z uzyskiwaniem pewnych dochodów?czytaj