Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Rozliczanie dochodów » darowizna


Darowizna od siostry w kwocie 10 000 zł - zwolniona z podatku czy nie?

Uzyskanie darowizny - pieniężnej lub rzeczowej, pociąga za sobą konieczność odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku od spadków i darowizn. W niektórych przypadkach, darowizna od osoby bliskiej - członka rodziny, może być zwolniona od opodatkowania. Podatek od darowizny jest wyliczany na różnych zasadach, względem wysokości darowizny i powiązań rodzinnych pomiędzy obdarowanym a darczyńcą. Zestawienie roczne PIT z podatkiem od darowizny nie będzie składane, jeśli darowizna będzie wynosiła mniej niż kwota wolna od podatku dla danej grupy podatkowej. Dla kogo przewidziane jest zwolnienie darowizny z podatku?czytajPodatek od darowizny - informacje i formularze PIT

Przekazanie np. wnukowi od babci sporej kwoty pieniędzy będzie niosło za sobą pewne skutki podatkowe, a sama kwota będzie uznana za darowiznę. Trzeba wiedzieć, w jakiej wysokości podatek od darowizny trzeba zapłacić przy jej przekazywaniu i uzyskiwaniu, kiedy powstaje w związku z darowizną obowiązek podatkowy i jakie formularze PIT wypełniają darczyńcy i obdarowani?czytaj

Darowizna pieniężna pomiędzy kuzynami a roczne rozliczenie Pit

Jeśli kuzynostwo przekazuje sobie pewną kwotę pieniędzy, w świetle prawa podatkowego będzie to uznane za darowiznę. Roczne rozliczenie Pit powinno po stronie obdarowanego uwzględniać taką darowiznę, o ile jest ona wyższa od kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że nie zawsze podatek od darowizny dla kuzyna będzie naliczony i uwzględniony w rozliczeniach rocznych.czytajPodarowałam mieszkanie córce - czy córka zapłaci podatek pit?

W obszarze darowizn istnieją jednak pewne zwolnienia, głównie dla najbliższej rodziny – takie zwolnienie może wystąpić nawet przy darowiznach o dużej wartości. Zastanówmy się zatem, jaki podatek pit i czy w ogóle – powinna opłacić córka, która  otrzymała od matki mieszkanie, właśnie w formie darowizny…czytaj

Jakie skutki podatkowe wywołuje tzw.: darowizna z poleceniem

Darowizna przekazana na rzecz organizacji i instytucji pożytku publicznego czy instytucji charytatywnych i kościelnych, jest źródłem preferencji podatkowych. Taka darowizna po stronie podatnika umożliwia dokonanie odliczenia jej od dochodu. Rozliczenie roczne darczyńcy jest więc dzięki niej korzystniejsze dla podatnika. Organizacja przyjmująca darowiznę rozdysponuje ją wedle własnego uznania.czytaj