Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Rozliczanie dochodów » spadek


Spadek w postaci ziemi rolnej i jej sprzedaż w rozumieniu ustawy o Pit

Ziemia rolna wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, które w Kodeksie Cywilnym określono jako grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dziedziczenie gospodarstw rolnych, w tym ziemi rolnej, odbywa się na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 14 lutego 2001 roku. Orzeczenie owo zniosło restrykcje w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych.czytajCzy można odziedziczyć spółkę, a jeśli tak - w jaki sposób rozliczyć się z podatku PIT z takiego dziedziczenia

Aby dokładnie odpowiedzieć na tytułowe pytanie, należałoby najpierw rozdzielić pojęcie "odziedziczenia spółki" od odziedziczenia udziałów w niej. Powołujemy się tu bowiem na pewne subtelne różnice w brzmieniu tych pojęć, które w języku potocznym nie są odczuwalne, natomiast w rozumieniu języka prawnego, podatkowego - mają już duże znaczenie. Zacznijmy jednakże od rozpatrzenia charakteru spółek, określenia, czym one są...czytaj

Opodatkowanie zachowku w rocznej deklaracji PIT

Zachowek jest formą zabezpieczenia interesów spadkobierców. Takie narzędzie prawne zostało powołane przez ustawodawcę po to, by chronić przywileje podatników należących do tak zwanej pierwszej grupy podatkowej.czytajKto oblicza wysokość zachowku i opłaca od niego podatek

Podatek od spadków i darowizn wedle przepisów prawa (ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn) opłacany jest z tytułu nabycia przez osoby fizyczne, w drodze darowizny, dziedziczenia lub zapisu, własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terenie kraju.czytaj