Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Rozliczanie dochodów » nieruchomości


Podatek od nieruchomości - jak być fair wobec fiskusa, podpowiadamy

Odpłatna sprzedaż nieruchomości powoduje powstanie po stronie sprzedającego przychodu, który generalnie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Nie zawsze jednak taki podatek będzie w ogóle naliczany. Warto wiedzieć, kiedy nieruchomość i jej sprzedaż spowodują konieczność opodatkowania transakcji, a kiedy skutecznie, ale będąc fair wobec fiskusa, można uniknąć opłacania takiego podatku. Sprawdźmy, jak to możliwe i jaki PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym, jeśli w poprzednim roku podatkowym dokonało się sprzedaży nieruchomości.czytajPodatek od tzw.: nieruchomości komunalnych - co to jest?

W dzisiejszych czasach obowiązek podatkowy ciąży na każdym z nas, bez względu na to, czy jesteśmy osobą prywatną, firmą, czy nawet jednostką samorządu terytorialnego – różnego rodzaju podatki płacić musimy. Jednym z nich jest podatek od nieruchomości.czytaj

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zbycie nieruchomości

Podstaw dla rozpatrywania podatku od czynności cywilnoprawnych i jego konstrukcji jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Określa ona przedmiot opodatkowania tym podatkiem oraz wyłączenia w zakresie opodatkowania podatkiem PCC.czytajKupno lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego - jakie zeznanie Pit?

Przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym, osoba kupująca nie ma obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. W takim przypadku obowiązek podatkowy spoczywa na zbywcy, ponieważ to po jego stronie występuje przychód związany z nieruchomością. Roczne Pity osób fizycznych zbywających mieszkanie muszą ujmować generalnie przychód z takiej transakcji i odprowadzony od niej podatek.czytaj

Dostałem w spadku jedną czwartą udziałów w nieruchomości (dom mieszkalny). Jaki podatek?

Regulacje dotyczące wysokości i trybu opłacania podatku od spadków i darowizn zawiera ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Wysokość owego podatku zależna jest od wartości czystej spadku oraz od tego, do jakiej grupy podatkowej jest zaliczany spadkobierca. Podatek od nieruchomości stanowiącej obiekt spadku będzie zależny także od tego, jaki udział – całościowy czy częściowy w spadku będzie miał spadkobierca.czytajSprzedaż domu wybudowanego za pieniądze z kredytu a rozliczenie PIT

Częstą praktyką przy budowaniu domów mieszkalnych jest ich finansowanie lub współfinansowanie ze środków pozyskanych w ramach kredytu hipotecznego. Co jednak dzieje się, jeśli kredytobiorca zechce sprzedać dom wybudowany za pieniądze z kredytu? Czy będzie mógł tego dokonać i czy jego zestawienia PITy będą musiały uwzględniać taką sprzedaż oraz podatek od nieruchomości. Jak w roku sprzedaży będzie wyglądało przy tym rozliczenie PIT podatnika zbywającego dom wybudowany za pieniądze z kredytu bankowego?czytaj

Gdy musisz rozliczyć sprzedaż mieszkania. Co będzie miało wpływ na twój Pit - data wybudowania czy nabycia?

Zasadniczo sprzedaż mieszkania opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile sprzedaż ta nastąpiła przed upływem pięciu lat od kupna lub wybudowania nieruchomości. W takim przypadku rozliczenie roczne musi ujmować dochód ze sprzedaży mieszkania. PITy podatników będą mogły ujmować ulgę mieszkaniową lub meldunkową i wówczas również odprowadzanie podatku ze zbycia nieruchomości przed wskazaną ustawowo datą nie będzie konieczne.czytaj