Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

System podatkowy w Polsce a w Anglii - porównanie przepisów / do kategorii Podatki w Polsce i na świecie


System podatkowy w Polsce i w Anglii różni się od siebie. W obu krajach płacony jest podatek dochodowy PIT, ale przepisy podatkowe są zupełnie odmienne, podobnie jak sama ordynacja podatkowa.

 

Podatek dochodowy czyli Income Tax

W Anglii podstawą systemu podatkowego jest pojęcie Income Tax czyli podatek dochodowy, który w Polsce nazywany jest w skrócie podatkiem PIT. Płacony jest on osobno dla osób zatrudnionych, osobno dla samo-zatrudnionych  (self-employed) i dla spółek.

Income Tax podobnie jak w Polsce podatek dochodowy, opłacany jest od dochodów z pracy zawodowej oraz od dochodów z innych źródeł niż praca. Najważniejsze, że Income Tax rozlicza się dopiero po zakończeniu roku podatkowego, kiedy podatnik wie już, jakie przychody osiągnął. Wcześniej pracodawca, tak jak i w naszym kraju, odprowadza od pensji pracownika zaliczki na podatek dochodowy, które trafiają do HMRC - urzędu skarbowego, który rozlicza na koniec roku za pomocą Tax Code - Kodu Podatkowego, ile podatku musi dopłacić dany obywatel lub ile należy mu się zwrotu. Kod Podatkowy wskazuje danemu pracodawcy co tydzień lub co miesiąc, w jakiej wysokości zaliczki na podatek dochodowy powinien odprowadzić.

Kod Podatkowy - Tax Code

Tax Code można przyrównać do polskiego numeru NIP. W Anglii jest on nadawany przez angielski urząd skarbowy - HMRC. Pracodawca używa go do pobrania odpowiedniej zaliczki na podatek dochodowy. Można sprawdzić na swoim odcinku wypłaty od pracodawcy, jaki mamy Kod Podatkowy.

Inny rok podatkowy

W Polsce rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, zaś rozliczenia podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w zależności od stosowanej metody opodatkowania, powinny trafić do urzędu skarbowego maksymalnie w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Natomiast w Wielkiej Brytanii rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia kolejnego roku, nie jest więc zgodny z rokiem kalendarzowym.

Rozliczanie podatku

W Polsce obowiązują cztery główne metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%,
  • opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19%, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów,
  • opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • opodatkowanie na podstawie karty podatkowej.
Zdecydowanie największą popularnością cieszą się wśród polskich podatników rozliczenia na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Opodatkowanie tego rodzaju wskazuje, że podatnik powinien wypełnić rozliczenie roczne PIT-37 lub PIT-36. Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku tychże formularzy PIT będzie dochód podatnika wypracowany w poprzednim roku podatkowym. Dochód jest liczony jako różnica pomiędzy przychodem podatnika, a kosztem podatkowym, czyli kosztem uzyskania przychodu. Podatek powinien zostać obliczony na zasadach:
  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł,
  • 14 839, 02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.
Podstawa opodatkowania oraz wyliczony podatek dochodowy należny fiskusowi, mogą zostać zredukowane dzięki zastosowanym ulgom podatkowym.

Ryczałtowe formy opodatkowania przychodów dotyczą nie tylko działalności gospodarczej, ale i najmu prywatnego, czy pozyskiwania dochodów kapitałowych.

Rozliczenia dokonuje w Polsce płatnik podatku dochodowego - za pracownika rozlicza zaliczki na PIT pracodawca, za emeryta i rencistę ZUS, zaś przedsiębiorca czy osoba wynajmująca prywatnie mieszkanie rozlicza się samodzielnie.

W Anglii zatrudnionych na etat w firmie rozlicza pracodawca, odprowadzając tygodniowe lub miesięczne zaliczki na Income Tax. Wtedy sam podatnik nie musi rozliczać się osobiście w żaden sposób z podatku dochodowego po zakończeniu roku. Robi to urząd HMRC, a później wysyła listowne podsumowanie za dany rok podatkowy.

Jeśli jednak etatowiec uzyskuje dodatkowe dochody, np. jako osoba Self-Employed - samo zatrudniona, musi sama rozliczyć się z podatku, co określane jest mianem Self Assessment.

Samodzielne rozliczenie podatkowe uwzględnia wszystkie źródła dochodów podatnika i pozwala na wyliczenie należnego do zapłacenia podatku. Podobnie jak w Polsce PIT, także Self-Assessment można złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, za pośrednictwem internetu, co jest opcją o wiele prostszą. Wystarczy w programie komputerowym wpisać odpowiednie liczby, a system sam poda odpowiednio wyliczone dane podatków i składek.

Tak jak i w naszym kraju, w Anglii obowiązuje kwota wolna od podatku, która w roku podatkowym 2015/2016 wynosiła 10 600 funtów dla osób zarabiających poniżej 100 000 funtów rocznie oraz urodzonych po 1948 roku.

Stawki podatkowe wynoszą w Anglii:

  • 0 proc. dla dochodów poniżej kwoty wolnej od podatku - 10 600 funtów,
  • 20 proc. dla dochodów od 10 601 do 42 385 funtów,
  • 40 proc. dla dochodów od 42 386 do 150 000 funtów,
  • 45 proc. dla dochodów powyżej 150 001 funtów.

Kwota rocznych zarobków podlega rozbiciu na poszczególne stawki, dlatego wyższy podatek płaci się tylko od nadwyżki.