Stawki dla kartowiczów przewidziane na rozliczenie za rok 2015


Przy prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca może zadecydować, w jakiej formie będzie rozliczał się z Urzędem Skarbowym ze swoich dochodów lub przychodów. Istnieją cztery metody rozliczeń: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa.

 

Kartowicze, rozliczający się za pomocą karty podatkowej z Urzędem Skarbowym, jako jedyni nie płacą podatku od przychodów czy dochodów uzyskanych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Rozliczenie roczne w takim przypadku dokonywane jest według jednej, właściwej dla danej działalności, stawki dla kartowiczów. Jakie stawki podatku dla karty podatkowej obowiązują w 2014 roku?

Rozliczenie podatkowe kartowicza

Kartowicze rozliczają się z fiskusem na podstawie składanej deklaracji PIT-16A za dany rok podatkowy. Podatek dochodowy dla karty podatkowej określany jest na podstawie decyzji wymiarowej wydawanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Po otrzymanej takiej decyzji podatnik opłaca w trakcie roku podatkowego podatek dochodowy w jednakowej wysokości, bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych przy prowadzonej działalności gospodarczej. Rozliczenie roczne przy karcie podatkowej składa się na deklaracji PIT-16A i można w niej odliczyć kwotę 7,75% podstawy opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych w danym roku podatkowym.

Wybór karty podatkowej jako formy rozliczenia podatkowego z fiskusem, dokonywany jest na dwa sposoby:

  • Poprzez złożenie deklaracji PIT-16 do 20 stycznia danego roku podatkowego do właściwego Urzędu Skarbowego,
  • Poprzez wskazanie karty podatkowej jako formy rozliczenia we wniosku o rejestrację działalności gospodarczej CEiDG-1.

Rozliczenie roczne na druku PIT-16A nie pozwala na złożenie deklaracji podatkowej łącznie ze współmałżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko, czy na skorzystanie z ulg podatkowych – rodzinnej, internetowej, rehabilitacyjnej i innych. PIT-16A powinien trafić do fiskusa w terminie do 31 stycznia danego roku podatkowego. Kartowicze prócz rozliczenia rocznego są zobowiązani z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, do płatności podatku bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, na rachunek Urzędu Skarbowego.

Stawki dla karty podatkowej

Co roku wysokość stawek karty podatkowej jest określana w Monitorze Polskim. Tabela stawek dla kartowiczów dla roku 2014 została opublikowana w Monitorze Polskim dnia 29 listopada 2012 r.

Stawki karty podatkowej uzależnione są od rodzaju wykonywanej działalności oraz od liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Bieżące stawki przedstawiają się następująco (stawki dla przykładowych działalności):
 

Zakres działalności

Liczba zatrudnianych pracowników

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)

 

 

 

 

 

 

do 5000

ponad 5000 do 50 000

powyżej 50 000

usługi ślusarskie

0

362

423

465

 

1

627

678

782

 

2

800

921

1046

 

3

1003

1150

1278

usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych

0

258

281

322

 

1

500

537

577

 

2

615

678

761

usługi w zakresie złotnictwa – jubilerstwa – dla ludności

0

423

465

465

 

1

722

827

827

 

2

1084

1208

1208

usługi kowalskie

0

180

203

218

 

1

362

423

465

 

2

500

537

577

 

3

551

602

653

usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej

0

378

446

482

 

1

700

800

905

 

2

1068

1218

1337

 

3

1337

1477

1605

usługi w zakresie mechaniki maszyn

0

301

340

378

 

1

551

591

640

 

2

700

800

905

 

3

844

965

1084

 

4

1027

1170

1295

usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych

0

180

218

242

 

1

378

423

482

 

2

511

562

602

 

3

591

640

700

 

4

653

741

844

usługi zegarmistrzowskie

0

180

218

242

 

1

401

446

500

 

2

525

577

615

 

3

602

668

741

usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą

0

322

362

401

 

1

615

678

761

 

2

827

946

1068

 

3

1084

1250

1355

 

4

1250

1384

1503

 

5

1457

1605

1759

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych

0

258

301

340

 

1

537

577

627

 

2

668

761

865

usługi w zakresie bieżnikowania opon

0

525

525

525

 

1

905

905

905

 

2

1208

1208

1208

 

3

1370

1370

1370

usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon

0

362

423

465

 

1

640

700

800

 

2

905

1046

1170

 

3

1128

1266

1384

usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien

0

322

362

401

 

1

577

627

678

 

2

761

865

985

 

3

965

1084

1231

usługi tapicerskie

0

218

258

281

 

1

500

551

591

 

2

627

678

782

 

3

722

844

946

bednarstwo*

0

160

160

160

 

1

340

340

340

 

2

465

465

465

usługi krawieckie

0

119

139

160

 

1

258

301

340

 

2

423

482

525

 

3

537

577

627

 

4

577

627

678

 

5

653

741

844

usługi w zakresie lakiernictwa

0

258

258

258

 

1

551

551

551

usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych – dla ludności

0

322

362

401

 

1

551

591

640

 

2

761

865

985

 

3

1068

1208

1337

 

4

1250

1370

1503

 

5

1445

1596

1743

usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego – dla ludności

0

423

482

525

 

1

761

865

985

 

2

1128

1266

1383

 

3

1337

1490

1625

kominiarstwo

0

160

180

203

 

1

378

423

482

 

2

511

562

602

usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt

0

119

139

160

 

1

322

362

401

 

2

446

500

537

 

3

537

577

627

 

4

577

627

678

 

5

700

800

905

usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców

0

119

119

139

 

1

258

301

340

 

2

401

446

500

 

3

500

537

577

 

4

511

562

602

 

5

640

700

800

usługi kosmetyczne

0

119

139

160

 

1

322

362

401

 

2

465

511

551

 

3

551

602

653

 

4

591

640

700

 

5

640

700

800

manicure, pedicure

0

79

99

99

 

1

203

218

218

 

2

242

258

301

 

3

340

401

446

 

4

378

423

482

 

5

511

562

602

usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)

0

551

602

653

 

1

1084

1231

1337

 

2

1416

1565

1714

 

3

1596

1765

1968


Źródło: Załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne