Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Sprzedaż w Internecie - czy trzeba posiadać kasę rejestrującą i rozliczać się za pomocą PIT?


Internet stwarza szerokie możliwości rozwoju e-handlu, z czego skrzętnie korzystają różnego rodzaju podmioty, nie tylko osoby fizyczne prowadzące legalnie zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale też osoby prywatne. Sprzedaż przez Internet będzie traktowana jako działalność gospodarcza wymagająca rejestracji w urzędzie, jeśli będzie nosiła znamiona takiej działalności.

 

Osoby sprzedające towary w sieci powinny zapoznać się z definicją pozarolniczej działalności gospodarczej zamieszczoną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i stosować się do wymogów obejmujących taką działalność na gruncie prawa podatkowego. Czy przy sprzedaży internetowej zawsze sprzedający musi sporządzić rozliczenie PIT z dochodów uzyskanych w takim trybie? Czy zdarzenia gospodarcze powinien on rejestrować za pomocą kasy fiskalnej? Nie zawsze kasa fiskalna jest niezbędna. Trzeba wiedzieć, kiedy kasa rejestrująca powinna być wykorzystywana w działalności polegającej na sprzedaży przez Internet.

Kiedy trzeba zarejestrować sprzedaż przez Internet?

Jeśli dana osoba sprzedaje przez Internet okazjonalnie, używane przez co najmniej 6 miesięcy rzeczy należące do niej, nie musi od razu rejestrować działalności gospodarczej i rozliczać się z Urzędem Skarbowym z takich dochodów. Jeśli jednak prowadzi działalność handlową w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na zysk, będzie istniała taka konieczność. Wynika to bowiem z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa definiuje, że działalność gospodarczą pozostają czynności prowadzone we własnym imieniu bez względu na ich rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Organ podatkowy oceniając charakter sprzedaży przez Internet prowadzonej przez daną osobę sprawdza, czy działalność ta nosi znamiona działalności gospodarczej. Jeśli tak jest, obowiązkiem sprzedającego jest zarejestrowanie działalności gospodarczej i rozliczenie PIT przedsiębiorcy według wybranej metody opodatkowania działalności.

Nawet jeśli przez 6 miesięcy dana osoba będzie wyprzedawać swoje rzeczy np. z kolekcji, w Internecie, nie będzie to nosiło znamion działalności gospodarczej, ale jeśli zacznie dokupywać do niej nowe przedmioty, celem wyłącznie odsprzedaży, będziemy mieli do czynienia z działalnością gospodarczą.

Sprzedaż online a konieczność stosowania kas rejestrujących

W wielu rodzajach działalności handlowych kasa rejestrująca, nazywana powszechnie kasą fiskalną jest koniecznością. Handlowcy powinni rejestrować za jej pośrednictwem wszystkie transakcje sprzedaży dokonywane na rzecz osób prywatnych, a nie przedsiębiorców. Czy w takim razie również sprzedający przez Internet powinni wykorzystywać w swojej działalności kasę rejestrującą? Generalnie, w obowiązującym stanie prawnym, kasa fiskalna jest obowiązkowa dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. W rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wskazuje się, że kas tych nie muszą w toku swojej działalności handlowej stosować:

 • Przedsiębiorcy, u których limit sprzedaży dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych nie przekroczył w danym roku kwoty 20 tys. zł rocznie,
 • Przedsiębiorcy wykonujący czynności wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia jako zwolnione,
 • Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż, w której towary lub usługi zwolnione z ewidencji na kasie fiskalnej przekraczają 80% całkowitego obrotu przedsiębiorcy.

Niezależnie od wysokości sprzedaży w ciągu roku, kasa fiskalna będzie obowiązkowa dla firm, które trudnią się sprzedażą:

 • gazu płynnego,
 • paliw,
 • dodatków do paliw,
 • części i akcesoriów do silników, pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep,
 • silników spalinowych,
 • nadwozi do samochodów, przyczepy, naczepy i kontenery;
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego
 • sprzętu fotograficznego,
 • wyrobów z metali szlachetnych oraz zawierających te metale,
 • płyt CD, DVD, kart pamięci i innych nośników z zapisanymi danymi lub zawierającymi oprogramowanie komputerowe,
 • wyrobów tytoniowych i alkoholowych.

Przy prowadzeniu sprzedaży przez Internet przedsiębiorców posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą obowiązują dokładnie te sam przepisy dotyczące kas fiskalnych, jak przedsiębiorców działających na tradycyjnym rynku. Niektórzy przedsiębiorcy sprzedający towary w trybie online mogą uniknąć kupowania kasy rejestrującej i stosowania jej na co dzień, jeśli dokonują sprzedaży:

 • towarów wysyłanych pocztą, kurierem, w tym sprzedaż dla polskich i zagranicznych odbiorców (osoby fizyczne), czy sprzedaż na aukcjach,
 • usług świadczonych drogą elektroniczną.