Ryczałt a skala podatkowa - korzystna forma opodatkowania dla początkującej działalności


Przychody działalności gospodarczej nie stanową faktycznego dochodu przedsiębiorstwa. Kluczową sprawą jest opodatkowanie oraz koszty, jakie przedsiębiorca musi ponieść w celu osiągnięcia zysku. Sprawa jednak nie jest taka prosta, najniższy podatek płacą kartowicze, jednak opodatkowanie to dotyczy niewielkiej grupy zawodów, których przeznaczeniem jest działalność usługowa. Najwięcej podatników rozlicza się na zasadach ogólnych. Jak się okazuje, wiele zależy od osiąganych przychodów rocznych.

 

Skala podatkowa, o którą oparte są progi 18 i 32% opłaca się wtedy, gdy przedsiębiorca nie przekracza drugiego progu. W tym przypadku plusem będzie możliwość korzystania ze wszelkich możliwych ulg podatkowych. Roczny PIT podatnika rozliczającego się według skali podatkowej trafia do Urzędu Skarbowego maksymalnie do ostatniego dnia roboczego kwietnia, kiedy to rozliczamy się za ubiegły rok podatkowy. Zestawienia Pity wypadają znacznie korzystniej gdy podatnik rozlicza je wspólnie ze współmałżonkiem lub dzieckiem.

Wśród podatników panuje przekonanie, iż bardzo korzystną formą opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany. Ustawodawca przewiduje tu pięć różnych progów podatkowych, od 3% do 20%, w zależności od specyfiki prowadzonej działalności. Warto jednak zauważyć, iż ryczałtowcy nie mają możliwości rozliczania ulg podatkowych. Ich podatek jest niższy w porównaniu z podatkami przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, ale jednak w wielu przypadkach może okazać się, iż ten atut obraca się na niekorzyść. Skoro ryczałtowiec nie ma prawa wliczać kosztów uzyskania przychodu, to po przekalkulowaniu można dojść do wniosku, iż opodatkowanie tego typu przynosi straty. Dzieje się tak w przypadku przedsiębiorstw, które muszą najpierw zainwestować aby wygenerować przychody. Im większy koszt uzyskania przychodów, tym bardziej ryczałt staje się nieopłacalny.

Osoby rozliczające się na zasadzie ryczałtu składają fiskusowi roczny PIT najpóźniej do 31 stycznia za poprzedni rok podatkowy, a więc mają o trzy miesiące mniej na rozliczenie z Urzędem Skarbowym, niż osoby rozliczające się na ogólnych zasadach podatkowych. Zestawienia Pity (na drukach PIT-28) osób rozliczających się ryczałtem zawierają zwykle o wiele mniej załączników i formularzy dodatkowych niż w przypadku innych podatników rozliczających się według skali podatkowej. Dzieje się tak dlatego, iż ryczałtowcy nie odliczają od podatku ulg, a więc nie wykazują na kolejnych drukach informacji do odliczeń.

Korzyścią, jaką daje opodatkowanie ryczałtowe jest z pewnością fakt, iż przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, nie musi posiadać książki przychodów i rozchodów. Jego obowiązkiem jest jedynie ewidencjonowanie przychodów oraz środków trwałych, jak już wspomniano, środków tych nie może jednak odliczyć sobie od podatku.

Czy ryczałt ewidencjonowany jest korzystniejszy niż opodatkowanie według skali podatkowej lub na przykład od opodatkowania liniowego? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Każde przedsiębiorstwo posiada inną specyfikę działania. Jedno generuje oprócz przychodów wysokie koszty, inne (np. te skoncentrowane na usługach) wykazuje niski odsetek kosztów. Jeśli chodzi o korzystny podatek, to znaczenie ma także prywatna sytuacja przedsiębiorcy. Jeśli współmałżonek może rozliczać się na zasadach ogólnych, jest w stanie w takim przypadku „wziąć na siebie” maksymalny limit odliczenia na dziecko / dzieci, ulgę za Internet czy też ulgę remontową. W takim przypadku ulgi podatkowe i tak zostają wykorzystane w gospodarstwie domowym. W tym kontekście podatek ryczałtowy u przedsiębiorcy może być bardzo opłacalny.

Początkujący przedsiębiorcy zwykle rozpoczynają działalność od opodatkowania na zasadach ogólnych, a w pierwszych latach funkcjonowania firmy szacują, która forma rozliczania z fiskusem będzie najkorzystniejsza. Rzecz jasna, rozliczając się na zasadach ogólnych, można przejść na inną formę, na przykład ryczałt. Aby złożyć roczny PIT jako ryczałtowiec, trzeba podjąć decyzję o zmianie opodatkowania, i maksymalnie do dnia 21 stycznia złożyć w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie, dotyczące zmiany sposobu rozliczania. Pamiętajmy, iż w późniejszym okresie, w ciągu roku podatkowego, nie mamy już możliwości dokonania zmian.

Powszechna opinia mówi, iż zestawienia Pity oparte o opodatkowanie ryczałtowe, jest bardziej korzystne niż deklaracja podatnika korzystającego z zasad ogólnych. Z pewnością w wielu przypadkach tak właśnie jest. Jednak naprawdę sumienne należy przekalkulować czy brak ulg zostanie zrekompensowany przez niższy podatek.