Podatki

Rozliczenie roczne ryczałtu najmu - kiedy i jak rozliczyć?

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20235 min.
Rozliczenie roczne ryczałtu najmu - kiedy i jak rozliczyć?

Ryczałt najem rozliczenie roczne to obowiązek, z którym corocznie mierzą się właściciele nieruchomości oddanych w najem. Prawidłowe rozliczenie podatku za okres roczny wymaga znajomości przepisów, terminów i zasad obliczania należnego podatku. W poniższym poradniku wyjaśnimy krok po kroku, jak poprawnie wypełnić zeznanie PIT-28, kiedy je złożyć oraz jak obliczyć wysokość ryczałtu od przychodów z najmu.

Kluczowe wnioski:
 • Rozliczenie roczne ryczałtu od najmu należy złożyć do 31 stycznia roku następnego.
 • W zeznaniu PIT-28 należy wykazać przychody i koszty związane z najmem nieruchomości.
 • Stawka ryczałtu wynosi 8,5% do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę.
 • Można skorzystać z ulg i odliczeń, min. termomodernizacyjnej i remontowej.
 • Należny podatek trzeba wpłacić w dwóch ratach - do 30 września i 31 stycznia.

Kiedy złożyć zeznanie o wysokości przychodów

Osoby fizyczne osiągające przychody z najmu prywatnych nieruchomości są zobowiązane do ich rozliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-28. Należy je złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód.

Przykładowo, rozliczając przychody z najmu za 2022 rok, zeznanie PIT-28 trzeba złożyć do 31 stycznia 2023 r. Z rozliczenia za każdy rok podatkowy trzeba się rozliczyć oddzielnym zeznaniem.

Korekta zeznania

W przypadku popełnienia błędu w zeznaniu, można złożyć korektę w ciągu 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin dostarczenia zeznania podstawowego. Korektę składa się na tym samym formularzu, zaznaczając pole „korekta”.

Jak obliczyć należny ryczałt od najmu

Rozliczenie roczne ryczałtu od najmu wymaga obliczenia należnego podatku od osiągniętych przychodów. Podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów.

Od podstawy opodatkowania naliczany jest zryczałtowany podatek dochodowy wg stawek:

 • 8,5% dla przychodów do 100 000 zł
 • 12,5% dla nadwyżki przychodów powyżej 100 000 zł

Warto pamiętać o możliwości odliczenia straty oraz zwolnieniach i ulgach podatkowych, które zmniejszą należny podatek do zapłaty.

Ulgi i odliczenia przy rozliczaniu ryczałtu

Podatnicy rozliczający się z fiskusem w formie ryczałtu od przychodów z najmu mogą skorzystać z szeregu ulg i odliczeń. Zmniejszają one podstawę opodatkowania lub kwotę podatku.

Ulga termomodernizacyjna

Polega na odliczeniu od przychodów wydatków poniesionych na termomodernizację budynku mieszkalnego oddanego w najem. Odliczeniu podlegają m.in. koszty:

 • docieplenia ścian, dachów i stropów
 • wymiany okien i drzwi zewnętrznych
 • modernizacji systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii

Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł.

Zasady wypełniania zeznania PIT-28

Rozliczenie roczne ryczałtu najmu - kiedy i jak rozliczyć?

W zeznaniu podatkowym PIT-28 dotyczącym rocznego rozliczenia ryczałtu od najmu należy wykazać m.in.:

Przychody źródło przychodów oraz kwotę przychodów
Koszty uzyskania przychodów rodzaj i wysokość kosztów związanych z najmem

Ponadto w PIT-28 odnotowuje się kwoty ulg i odliczeń. Pozwala to na obliczenie podstawy opodatkowania i wysokości należnego ryczałtu.

Terminy wpłaty ryczałtu za najem lokali

Roczny ryczałt najem rozliczenie wymaga wpłaty obliczonego w zeznaniu podatku w dwóch ratach:

 • I rata - do 30 września roku podatkowego
 • II rata - do 31 stycznia roku następnego

Podatnik może również zapłacić całą należność jednorazowo w pierwszym terminie płatności.

Korekta zeznania podatkowego PIT-28

W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu do kiedy rozliczamy ryczałt, można złożyć korektę zeznania PIT-28. Należy to zrobić na tym samym formularzu, zaznaczając pole "korekta" i poprawiając nieprawidłowe dane.

Korektę składa się do 30 kwietnia roku następującego po rozliczeniowym. Później jest to możliwe w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin złożenia zeznania.

Podsumowanie

Rozliczenie podatku w formie ryczałtu od przychodów z najmu nieruchomości wymaga od podatników złożenia zeznania PIT-28 w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W zeznaniu wykazuje się m.in. przychody, koszty uzyskania przychodów, ulgi i oblicza podstawę opodatkowania, od której naliczany jest zryczałtowany podatek dochodowy. Stawki opodatkowania wynoszą 8,5% do 100 tys. zł przychodu i 12,5% od nadwyżki. Podatek płaci się w dwóch ratach do 30 września i 31 stycznia kolejnego roku.

W razie błędów, można złożyć korektę PIT-28, naprawiając nieprawidłowe dane. Jest na to czas do 30 kwietnia roku następującego po rozliczeniowym, a w późniejszym terminie - do 5 lat od upływu terminu na złożenie zeznania. Rozliczając ryczałt najem rozliczenie roczne, warto skorzystać z dostępnych ulg, np. termomodernizacyjnej czy remontowej, które obniżą podstawę opodatkowania lub wysokość podatku.

Osoby oddające nieruchomości w najem powinny pamiętać o konieczności terminowego do kiedy rozliczamy ryczałt i złożenia prawidłowo wypełnionego rocznego zeznania podatkowego PIT-28. Pozwoli to uniknąć konsekwencji w postaci kar i odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej zapłaty podatku. Warto zapoznać się ze szczegółowymi zasadami rocznego rozliczenia ryczałtu od najmu, aby w deklaracji nie pominąć ważnych elementów mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

Najczęstsze pytania

Zeznanie PIT-28, w którym rozlicza się ryczałt z tytułu przychodów z najmu, trzeba złożyć do urzędu skarbowego do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie.

Stawki ryczałtu wynoszą 8,5% podstawy opodatkowania do kwoty 100 000 zł przychodu oraz 12,5% od nadwyżki przychodów powyżej tej kwoty.

Tak, osoby rozliczające ryczałt z najmu mogą skorzystać m.in. z ulgi termomodernizacyjnej, remontowej i rehabilitacyjnej. Ulgi obniżają podstawę opodatkowania lub kwotę podatku.

Obliczony w PIT-28 ryczałt płaci się w dwóch ratach - do 30 września oraz 31 stycznia roku następującego po rozliczeniowym. Możliwa jest także jednorazowa wpłata całości do 30 września.

Aby skorygować błędne dane w PIT-28, składa się korektę na tym samym formularzu, zaznaczając pole "korekta". Korektę można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia roku następnego po rozliczeniowym.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
 4. Jak doliczyć dochody małoletnich dzieci i rozliczyć pit
 5. Podatek liniowy a ulga na dziecko - porównanie i wyjaśnienie
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły