Długi

Rozliczenie roczne przy zawieszonej działalności - jak wypełnić PIT 36?

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20238 min.
Rozliczenie roczne przy zawieszonej działalności - jak wypełnić PIT 36?

Zawieszona działalność a rozliczenie roczne nie zawsze idą w parze. Wielu przedsiębiorców zawiesza firmę myśląc, że zwolni ich to z obowiązku rozliczenia podatkowego. Tymczasem zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z konieczności terminowego złożenia rocznej deklaracji podatkowej. W niniejszym artykule wyjaśnimy, jak prawidłowo rozliczyć PIT przy zawieszonej działalności, jakie koszty można odliczyć i kiedy złożyć zeznanie podatkowe.

Kluczowe wnioski:
 • Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku złożenia PIT-36 do końca kwietnia.
 • Można odliczyć stratę z lat ubiegłych oraz koszty poniesione przed zawieszeniem.
 • Nie ma obowiązku opłacania składek ZUS w trakcie zawieszenia działalności.
 • Odprowadzać należy jedynie zaliczki na podatek dochodowy.
 • Zawieszona działalność musi zostać odwieszona przed złożeniem deklaracji PIT-36.

Zawieszenie firmy a obowiązek rozliczenia

Wielu przedsiębiorców mylnie sądzi, że zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia ich z obowiązku rozliczenia podatkowego. Tymczasem zawieszenie firmy nie zwalnia z konieczności terminowego złożenia zeznania podatkowego PIT-36. Nawet jeśli w danym roku podatkowym działalność była zawieszona przez cały okres, i tak trzeba złożyć roczną deklarację o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty.

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza jedynie wstrzymanie jej wykonywania. Nie powoduje natomiast wykreślenia wpisu z CEIDG. Oznacza to, że osoba, która zawiesiła działalność w dalszym ciągu figuruje w rejestrze jako przedsiębiorca. Tym samym na takiej osobie w dalszym ciągu spoczywa szereg obowiązków związanych z prowadzeniem firmy.

Kiedy złożyć PIT-36 przy zawieszonej działalności?

Najważniejszym z tych obowiązków jest właśnie rozliczenie podatkowe. Mimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, termin na złożenie zeznania podatkowego PIT-36 upływa z końcem kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że zawieszona działalność musi zostać rozliczona w tym samym terminie, co firmy aktywnie prowadzące biznes.

Jak rozliczyć PIT przy zawieszonej działalności?

Zasady rozliczania podatku dochodowego w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej nie różnią się od standardowych zasad.

Roczne zeznanie podatkowe PIT-36 wypełnia się na takich samych zasadach jak w przypadku firm aktywnie prowadzących działalność. Uwzględnia się w nim przychody i koszty z okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa sprzed zawieszenia jego działalności.

PIT-36 przy zawieszonej działalności można złożyć na dwa sposoby:

 • - elektronicznie przez portal Twój e-PIT (podatnik nie musi wówczas samodzielnie wypełniać deklaracji),
 • - papierowo, wysyłając wypełniony PIT-36 pocztą lub składając go osobiście w urzędzie skarbowym (wymagany jest wtedy podpis podatnika).

Uwaga na status zawieszenia przed złożeniem PIT-36

Przed złożeniem rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 należy pamiętać o dwóch kluczowych kwestiach:

 1. działalność powinna być odwieszona przed złożeniem PIT-36 (nie można rozliczać się mając zawieszoną firmę),
 2. w okresie zawieszenia nie można wykonywać żadnych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Skutki podatkowe zawieszenia działalności

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej pociąga za sobą również inne konsekwencje w sferze podatków i składek ZUS.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • - nie uzyskuje żadnych przychodów (nie może świadczyć usług, sprzedawać produktów itp.),
 • - nie ponosi kosztów związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności (np. zakup towarów czy materiałów),
 • - może natomiast ponosić np. koszty finansowe (odsetki od kredytów zaciągniętych na działalność gospodarczą).

Oznacza to, że w czasie zawieszenia firmy nie powstaje ani dochód do opodatkowania, ani podstawa do obliczenia podatku dochodowego. Nie ma więc obowiązku comiesięcznego obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Trzeba go natomiast rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36.

Zawieszenie a VAT

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązków w VAT. W dalszym ciągu trzeba składać deklaracje VAT-7, nawet jeśli obroty wyniosły 0 zł. Zawieszenie nie ma też wpływu na ewentualną rejestrację firmy dla potrzeb VAT.

Obowiązek Opis
CIT Brak wpływu - trzeba go rozliczać tak jak zwykle.
VAT Brak wpływu - trzeba składać deklaracje i rozliczenia.
PIT Trzeba złożyć PIT-36 mimo zawieszenia.

Termin na złożenie PIT 36 przy zawieszonej firmie

Rozliczenie roczne przy zawieszonej działalności - jak wypełnić PIT 36?

Termin na złożenie zeznania podatkowego PIT-36 za poprzedni rok upływa z końcem kwietnia następnego roku. Dotyczy to również osób fizycznych, które zawiesiły swoją działalność gospodarczą.

Należy jednak pamiętać, że przed złożeniem rocznego PIT trzeba najpierw odwiesić firmę. PIT-36 nie może bowiem dotyczyć okresu, gdy działalność była zawieszona.

Dlatego też najlepiej odwiesić działalność w styczniu lub lutym, aby mieć wystarczająco dużo czasu na zebranie wszystkich danych do rozliczenia podatkowego. Optymalnym terminem jest pierwszy możliwy dzień lutego, ponieważ wtedy mija ustawowy okres zawieszenia firmowanego na 12 miesięcy.

Natomiast osoby, które odwieszą działalność w ostatniej chwili (np. w kwietniu) powinny się liczyć z tym, że zabraknie im czasu na terminowe rozliczenie PIT.

Jakie koszty można odliczyć rozliczając zawieszoną firmę?

W zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok, w którym przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą, może rozliczyć koszty poniesione jeszcze przed jej zawieszeniem. Są to między innymi:

 • koszty artykułów biurowych, materiałów, surowców zakupionych w celu prowadzenia działalności,
 • wynagrodzenia pracowników z okresu aktywnej działalności,
 • czynsze najmu lokalu, w którym prowadzono firmę,
 • raty leasingowe środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej,
 • koszty obsługi księgowej i prawnej poniesione w trakcie prowadzenia firmy.

Co istotne, rozliczając PIT za rok z zawieszoną działalnością można również uwzględnić stratę poniesioną w latach poprzednich. Pozwoli to zmniejszyć podstawę opodatkowania lub wynik finansowy za ostatni rok.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie pozbawia możliwości rozliczenia kosztów poniesionych w okresie przed zawieszeniem firmy. Można je z powodzeniem uwzględnić w PIT-36 obniżając wysokość opodatkowania.

Zawieszenie a odprowadzanie składek ZUS i zdrowotnych

Zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia na czas zawieszenia z konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zawieszony przedsiębiorca nie musi zatem co miesiąc odprowadzać do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w trakcie zawieszenia działalności przysługuje jednak tylko przedsiębiorcom opłacającym składki wyłącznie za siebie. Nie obejmuje natomiast osób zatrudniających pracowników, za których składki trzeba opłacać bez względu na status wykonywania działalności gospodarczej.

Po odwieszeniu działalności konieczność opłacania składek ZUS wraca. Trzeba zgłosić wznowienie opłacania składek od pierwszego dnia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Zawieszenie działalności gospodarczej jest częstym zabiegiem stosowanym przez przedsiębiorców. Nie zwalnia ono jednak z obowiązku rozliczenia PIT-36. Wbrew powszechnej opinii, nawet przy całorocznym zawieszeniu firmy, trzeba złożyć roczną deklarację podatkową. Termin na zeznanie PIT jest taki sam, jak w przypadku firm aktywnie prowadzących biznes. Przy wypełnianiu PIT-36 przy zawieszonej działalności uwzględnia się koszty z okresu przed jej zawieszeniem. Można też rozliczyć stratę z lat ubiegłych. Zawieszenie nie zwalnia natomiast z comiesięcznego rozliczania VAT czy CIT.

Aby prawidłowo rozliczyć PIT-36 przy zawieszonej działalności, trzeba najpierw ją odwiesić. Zeznanie roczne nie może bowiem dotyczyć okresu, gdy firma była zawieszona. Optymalnym terminem na odwieszenie jest pierwszy dzień lutego, ponieważ wygasa wtedy 12-miesięczny okres zawieszenia. Pozwala to spokojnie zebrać dane do pit-36 i terminowo go złożyć.

Zawieszenie działalności to także ulga w płaceniu składek ZUS. Przedsiębiorca opłacający składki wyłącznie za siebie jest zwolniony z ich płacenia w czasie zawieszenia firmy. Po odwieszeniu działalności należy jednak zgłosić wznowienie opłacania składek i uregulować zaległości.

Podsumowując, zawieszenie działalności gospodarczej nie zdejmuje z przedsiębiorcy obowiązku rozliczenia PIT-36 ani składania deklaracji VAT czy CIT. Zwalnia natomiast na czas zawieszenia z comiesięcznego opłacania składek ZUS. Aby jednak skorzystać z tej ulgi, trzeba pamiętać o formalnym odwieszeniu działalności przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły