Rozliczenie PIT z dzieckiem


Bywa, że rodzice są zobowiązani do doliczenia do swoich dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów małoletnich dzieci. Nie wszystkie dochody dzieci niepełnoletnich podlegają rozliczeniu wraz z rodzicami, bowiem mogą one być rozliczane z fiskusem na ich indywidualnych drukach podatkowych, przy czym takiej deklaracji nie podpisuje dziecko, a pełnoletni opiekun czy rodzic. Jeśli rodzic musi złożyć Pit z dzieckiem, to nawet, jeśli zasadniczo jego rozliczenie PIT  powinno zostać sporządzone na druku PIT-37, złoży deklarację podatkową na druku PIT-36. PITy rodziców  z dochodami dzieci muszą uwzględniać dodatkowo załącznik PIT/M, na którym wyszczególnione zostaną źródła dochodów niepełnoletnich pociech. Jak składać rozliczenie PIT  z dzieckiem?

 

Które dochody dziecka rodzic doliczy do swojej deklaracji?

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, które dochody małoletniego dziecka, pozyskane w poprzednim roku podatkowym będą podlegały opodatkowaniu wraz z dochodami rodzica, a które muszą zostać rozliczone w indywidualnej deklaracji PIT dziecka. Rodzic rozlicza dochody dziecka pochodzące z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, czy z nagród za wyniki w sporcie i nauce. Łącznie z dochodami rodzica nie będą jednak rozliczane dochody z szeroko rozumianej pracy dziecka i pozyskiwane z przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego wykorzystywania.

W PIT-36 podatnik wykazuje dochody małoletniego i dolicza je do własnych.  Ich sumę musi opodatkować zgodnie z przepisami podatkowymi, według stawki 18% przy dochodach poniżej progu 85 528 zł oraz według stawki 32% podatku dochodowego od nadwyżki ponad wskazany, roczny dochód. Podatnik może skorzystać dodatkowo z ulgi prorodzinnej w PIT z dzieckiem. Jeśli rodzic korzysta z ulgi na jedno dziecko, będzie musiał dodatkowo spełnić kryterium dochodowe, aby móc odliczyć taką ulgę w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Oprócz tego, rozliczenie PIT z dzieckiem musi uwzględniać załącznik PIT-M, właściwy dla rozliczania dochodów małoletnich dzieci. Jeśli małżonkowie nie rozliczają się wspólnie, na jednej deklaracji podatkowej, to dochody ich małoletnich dzieci dzieli się na pół i proporcjonalnie dolicza do dochodu każdego rodziców.

Inną możliwością zoptymalizowania podatku należnego fiskusowi z tytułu podatku dochodowego u rodziców składających PIT z dzieckiem, jeśli złożenie rozliczenia rocznego jako osoba samotnie wychowująca dziecko, o ile podatnik spełnia warunki uznania go za samotnego rodzica, bądź jako wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem.

Rozliczenie indywidualne dziecka

Nie wszystkie dochody niepełnoletniego dziecka muszą być rozliczane w ramach formularzy PITy rodziców. Bywa, że część dochodów rozlicza dziecko samodzielnie w swojej deklaracji podatkowej składanej do Urzędu Skarbowego. Małoletni nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i z tego tytułu nie ma prawa złożyć na formularzu PIT własnoręcznego podpisu. Deklaracja podpisywana jest przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Niepełnoletni będą rozliczali samodzielnie w ramach indywidualnego zeznania podatkowego PIT dochody pochodzące z:

  • pracy na podstawie umowy o pracę,
  • pracy na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
  • praw autorskich prac małoletniego,
  • udzielonych licencji przez małoletniego,
  • stypendiów naukowych, socjalnych itp. (o ile nie są one zwolnione z opodatkowania),
  • przedmiotów oddanych do swobodnego.

Własne rozliczenie roczne z tytułu osiągniętych w ubiegłym roku podatkowym dochodów złożą również małoletnie dzieci, których rodzice są pozbawieni prawa do pobierania pożytku z rzeczy dziecka.