Rozliczenie PIT w przypadku kupna mieszkania za pieniądze ze sprzedaży poprzedniego plus z kredytu


Jeżeli kupiliśmy mieszkanie za pieniądze ze sprzedaży innej nieruchomości, to mamy prawo do sporej ulgi podatkowej. Lecz co w przypadku, gdy część poniesionego wydatku - stanowi dodatkowo kredyt?...

 

Zacznijmy od tego, że sprzedaż mieszkania przez podatnika, to ogromna sposobność dla Urzędu Skarbowego do pobrania sowitego podatku od uzyskanego przychodu. Kwota dla fiskusa zależy od rzeczywistej kwoty sprzedaży oraz od tego, kiedy i na jakich zasadach - nieruchomość została uprzednio nabyta.

Warto wiedzieć, iż nie w każdym przypadku podatnik ma obowiązek wpisać w coroczne rozliczenie PIT informację dotyczącą zbycia nieruchomości. Jeśli na przykład nabył mieszkanie, budynek lub grunt w drodze spadku, a nastąpiło to więcej niż pięć lat od chwili sprzedaży, wtedy na akcie notarialnym widnieje informacja, iż wszelkie kwestie podatkowe nie wymagają regulacji ani też zgłoszenia do organów skarbowych. Jeśli jednak sprzedajemy nieruchomość, która została nabyta w okresie krótszym niż pięć lat, dotyczy nas wówczas cała ta procedura. Dlatego dobrze się na nią przygotować - i finansowo, i merytorycznie. W tym przypadku należy też wiedzieć, jak bezbłędnie wypełnić zestawienia Pity.

Większość podatników, których dotyczy zbycie nieruchomości w danym roku podatkowym, doskonale się orientuje, że może skorzystać z ulgi podatkowej, która uchroni ich od płacenia wysokiego podatku. Jak to zrobić? Otóż należy zakupić w ciągu dwóch lat kolejną nieruchomość, lub sfinansować remont albo nadbudowę innego własnego lokalu. Aby z takiej ulgi skorzystać, trzeba najpóźniej do czternastu dni od daty sprzedaży nieruchomości - zadeklarować fiskusowi chęć nabycia nowej nieruchomości lub przedstawić inne plany związane z budową, remontem itp.

Nasze rozliczenie PIT nieco komplikuje się, kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą jednej nieruchomości, a zakupem innej, do jakiej musimy dołożyć pieniądze z dodatkowego źródła. Oczywiście zestawienia Pity muszą zgadzać się merytorycznie ze stanem faktycznym, a na poparcie wszystkich naszych posunięć finansowych, musimy posiadać stosowne dokumenty, faktury itd.

Ustawodawca, ustalając ulgę podatkową związaną z przeniesieniem kwoty ze sprzedaży nieruchomości na zakup nowej bez konieczności dzielenia się z Urzędem Skarbowym, interesuje się ewentualną niedopłatą. W rzeczywistości trudno jest sprzedać mieszkanie i kupić za identyczną kwotę - drugie, dlatego różnice kwotowe są tu niezwykle istotne i trzeba być na nie uczulonym. Jeśli przykładowo podatnik sprzedał starą nieruchomość za 250 tys. zł., a w ciągu dwóch lat kupi inną (np. mniejszą) za kwotę 200 tys. zł., to różnica w postaci 50 tys. zł. - będzie kwalifikowała się do opodatkowania wraz z odsetkami powstałymi od momentu sprzedaży nieruchomości a zakupu drugiej.

Często jednak podatnik sprzedaje jedną nieruchomość, by kupić nowszą lub większą, dokładając kwotę z innego źródła. Statystycznie, dokładana kwota pochodzi z banku w formie kredytowej, nieco rzadziej - jest to suma wynikająca z tak zwanych oszczędności. Jeśli odwrócimy sytuację i przyjmiemy, że podatnik sprzedał starą nieruchomość za 200 tys. zł., a w ciągu dwóch lat kupi inną (np. nowszą lub większą) za kwotę 250 tys. zł., nie odprowadzi fiskusowi nawet przysłowiowej złotówki ze sprzedaży starego lokum. Dodatkowo będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej, gdy różnicę w wysokości 50 tys. zł. dopłaci z kredytu.

Ustawodawca ustanowił, iż uldze podatkowej nie podlega kwota kredytu, lecz same odsetki kredytowe, czyli faktyczny koszt kredytu, zaś nie sama pożyczona suma pieniędzy. Taką ulgę wpisujemy w rozliczenie PIT, jednak w momencie, gdy składamy fiskusowi zestawienia Pity, nie przedkładamy nic poza formularzami podatkowymi. W razie kontroli skarbowej powinniśmy natomiast posiadać przygotowane wszelkie dokumenty, potwierdzające zasadność korzystania z danych ulg.

Aby skorzystać z ulg w sposób zupełnie świadomy, można oczywiście poczytać o podatkach. Zdobyta w ten sposób wiedza doda nam pewności, że nasze zestawienia Pity zostały sporządzone bez zarzutu. Poza tym – wiedza ta pomoże nam zaoszczędzić w ciągu roku podatkowego sporą sumę pieniędzy, o ile oczywiście mamy świadomość, co i jak wolno sobie odliczyć. Nasze rozliczenie PIT dzięki ulgom podatkowym, takim jak zadeklarowanie kupna/przeprowadzenie remontu nowej nieruchomości po sprzedaży starego lokum – w praktyce może wypaść całkiem korzystnie. Dlatego pamiętajmy, że w zestawienia Pity można wpisywać ulgę odsetkową od kredytu bankowego.

Ponadto każdemu podatnikowi przyda się na pewno następująca uwaga:

jeżeli suma sprzedaży nieruchomości była wyższa, niż kwota kupna nowej, to różnicę można zakwalifikować jako wydatek na konieczny remont, a więc rozliczenie PIT może w tym przypadku wykazać brak konieczności uregulowania podatku. Rzecz jasna, wszelkie wydatki remontowe, adaptacyjne w danych pomieszczeniach, należy dokładnie udokumentować. Pamiętajmy o pobieraniu od sprzedawców imiennych faktur, lub imiennych paragonów VAT. Urząd Skarbowy - podczas kontroli - na pewno podważy wszelkie rachunki, które nie zostały wystawione na daną osobę, w tym wypadku na konkretnego podatnika.

Deklaracje PIT składamy najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku następującego po tym, za jaki się rozliczamy - o ile rozliczamy się na zasadach ogólnych. Ryczałtowcy mają o wiele krótszy czas na składanie zeznań, gdyż dla nich ten termin mija już 31 stycznia.