Rozliczenie PIT fryzjera, który dojeżdża do klienta do domu


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą wybrać formę jej opodatkowania. Mogą zdecydować się na:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • opodatkowanie podatkiem liniowym,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • czy kartą podatkową.
 

Nie każda z tych form rozliczania się z Urzędem Skarbowym będzie dostępna dla każdego przedsiębiorcy. Niemniej  z najprostszej formy rozliczeń – karty podatkowej, mogą korzystać między innymi osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich, także tych związanych ze świadczeniem usług w domu klienta. Fryzjer rozliczający się z fiskusem na karcie podatkowej, składa rozliczenie Pit w Urzędzie Skarbowym na druku PIT-16A. Zestawienia PITy tego rodzaju nie pozwalają jednak na dokonywanie wielu odliczeń dostępnych dla podatników, który mają dochody opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej.

Karta podatkowa dla fryzjerów

Jeśli zakład fryzjerski przedsiębiorcy funkcjonuje w ramach działalności indywidualnej albo w ramach spółki cywilnej, możliwe jest opodatkowanie uzyskiwanych z niego dochodów za pośrednictwem karty podatkowej. Karta podatkowa ma tę wadę, że nie umożliwia odliczania od przychodów podatnika ponoszonych przez niego kosztów, stąd też wydatki na dojazdy fryzjera do klienta nie będą mogły zostać w niej ujęte i zmniejszać podstawy opodatkowania. Rozliczenie Pit jest jednak przy karcie podatkowej mało skomplikowane, podobnie jak bieżąca księgowość. Przedsiębiorca w takim przypadku zwolniony jest z konieczności ewidencjonowania kosztów podatkowych i z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Opłaca on przez cały rok podatkowy podatek dochodowy od osób fizycznych w jednakowej wysokości. Wysokość podatku ustalana jest w drodze decyzji wydawanej przez naczelnika Urzędu Skarbowego.

Podatek przy karcie podatkowej

To, jaki podatek zapłaci fryzjer rozliczający się z fiskusem w formie karty podatkowej uzależnione jest od:

  • Rodzaju działalności,
  • Liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzi działalność gospodarczą,
  • Liczby zatrudnionych pracowników w firmie.

Jeżeli chodzi o usługi fryzjerskie, to stawka podatku uzależniona będzie od ich typu. Inna stawka obowiązuje przy prowadzeniu usług fryzjerskich dla dzieci, a innych tylko dla mężczyzn, czy kobiet. Maksymalnie, salon fryzjerski może zatrudniać pięciu pracowników, aby móc w dalszym ciągu korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Rozliczenie podatkowe fryzjera na karcie podatkowej

Jeśli fryzjer rozlicza się na zasadach karty podatkowej z Urzędem Skarbowym, rozliczenie Pit powinien wypełnić na druku PIT-16A i złożyć je w urzędzie do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego. PIT-16A to deklaracja, w której podatnik nie deklaruje swojej kwoty uzyskanego przychodu w poprzednim roku podatkowym. Informuje jedynie o odliczanej kwocie 7,75% podstawy opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych w poprzednim roku.

Rozliczenie na zasadach ogólnych

Fryzjerzy, którzy ponoszą wysokie koszty związane z  dojazdami do klientów i świadczeniem usług w ich domach, mogą wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Jest to o tyle korzystne, że podstawą opodatkowania w takim przypadku jest przychód fryzjera pomniejszony o koszty jego uzyskania w danym roku podatkowym. Podatnik rozliczający się z fiskusem według skali podatkowej wypełnia PIT-36. Zestawienia PITy pozwalają w takim razie na rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko, albo łącznie ze współmałżonkiem. PIT-36 pozwala na skorzystanie z licznych ulg i odliczeń podatkowych, zmniejszających podstawę opodatkowania.

W ramach PIT-36  można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, meldunkowej lub mieszkaniowej, ulgi prorodzinnej i wielu innych. Przychód pomniejszany jest o koszty podatkowe poniesione przez podatnika. Jedynym minusem rozliczania się za pomocą dwustopniowej skali podatkowej przez fryzjera jest to, że stawka podatku może być przy tym wyższa – zwykle wynosi ona 18%, a dodatkowo fryzjer będzie miał konieczność ewidencjonowania wydatków oraz prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, co dla niektórych przedsiębiorców może być uciążliwe. PIT-36 powinien trafić do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania fryzjera w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.