Rozliczenie na druku PIT 36


Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika i były one opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, powinni złożyć w Urzędzie Skarbowym rozliczenie na druku PIT 36. Formularz Pit 36 jest właściwy dla płatników podatku dochodowego, którzy samodzielnie obliczają i odprowadzają podatek lub zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak dokonać prawidłowo rozliczenia z wykorzystaniem deklaracji PIT-36? W jakim terminie powinna ona trafić do Urzędu Skarbowego?

 

Przeznaczenie druku PIT-36

Druk PIT-36 jest jednym z najbardziej popularnych formularzy podatkowych w Polsce. Służy do rozliczania się z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc., pozyskanych przez podatnika samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, w poprzednim roku podatkowym. Oznacza to, że podatnik jednocześnie był płatnikiem i samodzielnie musiał odprowadzać do urzędu skarbowego co miesiąc lub co kwartał, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PIT-36 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym:

 • uzyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub zawarli inną umowę o podobnym charakterze,
 • stosowali kredyt podatkowy, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • byli zobowiązani do doliczenia nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego,
 • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • sprzedali nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008,
 • osiągali dochody za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej,
 • posiadali źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Ciekawostką może być to, że do rozliczenia się na podstawie druku PIT-36 będą zobowiązani również podatnicy, którzy muszą doliczyć do swoich dochodów rozliczanych z fiskusem, dochody uzyskane w poprzednim roku podatkowym przez małoletnie dzieci. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik pozyskiwał dochód za pośrednictwem płatnika, czy bez takiego pośrednictwa.

Jak wypełniać PIT-36?

Samodzielne wypełnienie PIT-36 wymaga znajomość kwestii księgowych związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością. Informacje o wysokości przychodów i kosztów ich uzyskania podatnik może otrzymać z podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub z ksiąg handlowych.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w PIT-36 jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym. Ustawa o PIT szczegółowo wymienia koszty, jakie można ująć w rocznym rozliczeniu podatkowym, pomniejszając tym samym podatek należny fiskusowi do zapłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ważne jest, że podatnicy wypełniający formularz PIT-36 powinni posłużyć się w nim numerem identyfikacji podatkowej NIP, jeśli prowadzą działalność gospodarczą. PESEL w pole numer identyfikacji podatkowej wpiszą zaś ci podatnicy, którzy nie prowadzą działalności i nie są podatnikami podatku VAT.

PIT-36 można złożyć na preferencyjnych zasadach:

 • Jako wspólną deklarację małżeńską,
 • Jako wspólną deklarację osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • Z wykorzystaniem licznych ulg i odliczeń podatkowych,
 • Z wykorzystaniem kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł,
 • Z przekazaniem 1 procenta podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.