Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Roczny PIT z mężem - korzyści łącznego zeznania podatkowego małżeństwa


Obowiązkiem podatników w Polsce uzyskujących dochody bądź przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest ich rozliczenie z fiskusem, za pośrednictwem formularzy Pity dostosowanych pod kątem zastosowanej przez nich metody opodatkowania. Rozliczenie podatkowe roczne w niektórych przypadkach może być złożone na wspólnym druku podatkowym dwóch podatników.

 

Mowa tu o sytuacjach, w których prawo podatkowe umożliwia wspólne rozliczenie podatkowe współmałżonków. Zeznanie podatkowe małżeństwa może być korzystne pod względem finansowym. Kiedy wspólny roczny PIT z mężem będzie miał taki charakter? A kiedy lepiej będzie rozliczyć się z fiskusem samodzielnie, składając własne rozliczenie podatkowe roczne niezależnie od rozliczenia współmałżonka?

Jak skorzystać z preferencji podatkowej?

Nie każde małżeństwo będzie miało możliwość złożyć rozliczenie podatkowe roczne. W wielu przypadkach pomimo pozostawania małżeństwem, małżonkowie będą musieli złożyć w Urzędzie Skarbowym dwa oddzielne formularze Pity. Zeznanie podatkowe małżeństwa można złożyć jeśli spełni się następujące wymagania:

  • Będzie się małżeństwem przez cały rok podatkowy, od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku podatkowego. Nawet jeśli na początku stycznia małżonkowie się pobiorą i oficjalnie podpiszą akt małżeństwa w kościele czy w Urzędzie Stanu Cywilnego, wówczas wspólne rozliczenie podatkowe roczne będą mogli złożyć w Urzędzie Skarbowym dopiero za następny rok podatkowy.
  • Będzie się utrzymywało wspólnotę majątkową małżonków – wraz z zawarciem związku małżeńskiego najczęściej powstaje majątek wspólny małżonków, czyli wspólna masa majątkowa, z której można rozliczać się w ramach zeznania podatkowego małżeństwa. Zawarcie intercyzy, czyli notarialnej rozdzielczości majątkowej powoduje, że wspólność majątkowa nie powstaje, albo jest zrywana. Wspólność majątkowa musi trwać przez cały rok podatkowy, aby umożliwiać współmałżonkom wspólne zeznanie podatkowe małżeństwa.
  • Rozliczanie się na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, 18 i 32%. Roczny PIT z mężem można złożyć wyłącznie wtedy, gdy zarówno mąż jak i żona uzyskiwali w danym roku podatkowym rozliczenia dochody opodatkowane według skali podatkowej. Nie ma przy tym żadnego znaczenia to, czy dochody te były pozyskiwane za pośrednictwem płatnika, czy samodzielnie przez podatnika. Istotne jest tylko to, że małżonkowie rozliczają się z Urzędem Skarbowym z wykorzystaniem druków Pity PIT-37 lub PIT-36.
  • Złożenie oświadczenia do Urzędu Skarbowego o tym, że małżonkowie będą wspólnie rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oświadczenie to musi mieć formę pisemną i składa się je do właściwego względem miejsca zamieszkania jednego ze współmałżonków Urzędu Skarbowego, w terminie rozliczenia, czyli do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Jeśli podatnicy zobowiązani są do rozliczenia podatkowego za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub podatku liniowego, nie mają możliwości złożenia wspólnego rozliczenia rocznego podatkowego fiskusowi. W takim przypadku będą musieli złożyć oddzielne względem siebie Pity. Dla kolejnych form opodatkowania właściwym formularzem będzie: PIT-28 dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, PIT-36L dla podatku liniowego oraz PIT-16A dla karty podatkowej.

Jakie korzyści wynikają ze wspólnego rozliczenia podatkowego?

Przede wszystkim, roczny PIT złożony z mężem powoduje, że obowiązki formalne względem fiskusa zostają ograniczone do minimum. Zamiast składać dwa roczne rozliczenia podatkowe, wystarczy tylko jeden formularz z odpowiednimi załącznikami. Wspólne rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych może okazać się po prostu bardzo wygodne.

Zeznanie podatkowe małżeństwa nie tylko polega na tym, że jest wypełniane na wspólnym druku rozliczenia podatkowego. Trzeba też powiedzieć, że podatek dochodowy od osób fizycznych należy fiskusowi od dochodów podatników obliczany jest dla całej deklaracji łącznie, czyli po zsumowaniu dochodów męża i żony. Podatek zaś liczony jest w podwójnej wysokości, od połowy łącznych dochodów małżonków.

Korzystne będzie złożenie zeznania podatkowego współmałżonków w sytuacji, w której np. żona nic nie zarabia, albo zarabia bardzo mało, zaś mąż ma wysokie zarobki, które zobowiązują go do opłacania podatku dochodowego według drugiej stawki skali podatkowej – 32%. Taki podatek jest płacony od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł. Dlatego też największe korzyści ze złożenia zeznania podatkowego wspólnie odniosą małżonkowie, których łączny dochód wyniesie 171 056 zł, czyli dwukrotność pierwszego progu skali podatkowej. W takiej sytuacji nie dość, że od dochodu odejmie się dwa razy kwotę wolną od podatku, należną każdemu z podatników w małżeństwie, to jeszcze na dodatek podzieli się kwotę dochodu na pół i dopiero wówczas ustali się, jaka stawka podatku dochodowego znajdzie zastosowanie. W podanym przykładzie będzie to stawka 18%. Nadpłacony podatek dochodowy od osób fizycznych zostanie zwrócony podatnikom przez fiskusa. Zamiast więc płacić należność podatkową fiskusowi, otrzymają pokaźny zwrot podatku, który zapłacony został przez podatnika nienależnie.

Neutralny pod względem ekonomicznym będzie roczny PIT z mężem, jeśli małżonkowie po uwzględnieniu w swoim rozliczeniu podatkowym wszelkich przysługujących im ulg i kwoty wolnej od podatku, uzyskają dochód w wysokości 85 528 zł. W takiej sytuacji zwrotu podatkowego nie będzie, a oni sami zapłacą po prostu podatek w wysokości 18% kwoty dochodu. Nie ma więc znacznie, czy małżeństwo w odniesieniu do przedstawionego przykładu skorzysta z preferencji podatkowej i złoży dwa formularze PIT, czy też będą to dwa odrębne względem siebie druki Pity. Przypomnijmy, że podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniach PIT-36 i PIT-37 jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

W małżeństwach, w których tylko jedna z osób pracuje i uzyskuje wysokie dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej, 18 i 32%, a druga nie zarabia albo jej zarobki są niższe od kwoty wolnej od podatku, rozliczenie wspólne niesie za sobą największe korzyści finansowe.