Roczne zestawienie PIT - skala podatkowa


Skala podatkowa jest prostą formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku której podatnik opłaca podatek należny fiskusowi, posługując się przy tym dwustopniową skalą, zawierającą dwie stawki: 18 i 32 procent podatku. Ostateczna wysokość należności podatkowej zależy od wysokości dochodu podatnika. Zarówno osoba prywatna, nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca może rozliczać się za pomocą skali podatkowej z urzędem skarbowym. Roczne zestawienie PIT w takim przypadku jest składane na drukach PIT-37 lub PIT-36. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rocznego PIT według skali podatkowej, zapoznaj się z naszym artykułem - zapraszamy.

 

Kto rozlicza się według skali podatkowej?

Spośród wszystkich dostępnych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skala podatkowa jest najbardziej powszechna. Rozliczysz się za jej pomocą, zarówno będąc osobą prywatną, nieprowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i wtedy, gdy czerpiesz korzyści finansowe z najmu prywatnego, dzierżawy, poddzierżawy czy umów o podobnym charakterze oraz przy prowadzeniu działalności. O ile jednak pracownik, emeryt, rencista, stypendysta czy osoba pozyskująca zasiłki pieniężne z ZUS nie może zrezygnować z odprowadzania do urzędu skarbowego podatku dochodowego według skali podatkowej, o tyle skala będzie jedną z możliwości wyboru dla przedsiębiorców czy właścicieli wynajmowanych mieszkań.

Podstawa opodatkowania - podatek wg skali podatkowej

Podatek należny fiskusowi wyliczasz w przypadku opodatkowania skalą podatkową, na podstawie wysokości swojego ubiegłorocznego dochodu. Dochód zaś to nic innego, jak przychód pomniejszony o koszty podatkowe, czyli koszty uzyskania przychodu. Odejmujesz od przychodów rocznych koszty i wychodzi, od jakiej kwoty powinieneś obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych.

W skali podatkowej istnieją dwa progi podatkowej:

  • I - podatek w wysokości 18 proc. w przypadku dochodu do kwoty 85 528 zł,
  • II - podatek w wysokości 32 proc. w przypadku dochodu powyżej granicy 85 528 zł.

Podatek dochodowy, który opłacisz na rzecz fiskusa przy opodatkowaniu skalą podatkową, powinieneś wyliczyć na podstawie następującej zasady:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek,
  • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku do końca 2016 roku była dla wszystkich podatników opodatkowanych skalą podatkową dokładnie taka sama i wynosiła 3091 zł. W grudniu zaś w ekspresowym tempie uchwalono podwyższoną kwotę wolną, a co za tym idzie, zmieniły się zasady określania kwoty zmniejszającej podatek. Będą mieli do niej prawo tylko ci podatnicy, którzy nie zarobili zbyt dużo. Kwota zmniejszająca podatek wynosi obecnie:

  • 1188 zł - jeśli twój dochód był nie wyższy niż 6600 zł,
  • 1188 zł zmniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - jeśli uzyskałeś dochód w granicach od 6600 zł do 11 000 zł,
  • 556,02 zł - w przypadku, gdy twój dochód był wyższy niż 11 000 zł, ale nie większy niż 85 528 zł,
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - w przypadku dochodów powyżej 85 528 zł.

Rozliczenia roczne według skali podatkowej

Jeśli rozliczasz się z fiskusem przy zastosowaniu skali podatkowej, będziesz wypełniał swoją deklarację roczną na druku PIT-36 lub PIT-37. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla tych podatników, którzy pozyskiwali dochody bez pośrednictwa płatnika, a drugi - jeśli dochód wypłacany był przez płatnika, który miał obowiązek odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PIT-37 i PIT-36 możesz złożyć w formie elektronicznej lub papierowej do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.