Długi

Renta a działalność gospodarcza składki ZUS - składki rentowe z działalności gospodarczej

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20237 min.
Renta a działalność gospodarcza składki ZUS - składki rentowe z działalności gospodarczej

Renta a działalność gospodarcza składki ZUS to temat, który interesuje wielu przedsiębiorców. W artykule wyjaśnimy, jakie zasady obowiązują przy opłacaniu składek na ubezpieczenie rentowe z działalności gospodarczej, jak obliczyć ich wysokość w zależności od formy opodatkowania oraz jakie ulgi przysługują firmom. Przedstawimy praktyczne przykłady, aby każdy mógł zrozumieć, ile wynoszą składki rentowe i kiedy zostają one obniżone.

Kluczowe wnioski:
 • Wysokość składek ZUS na rentę zależy od dochodu oraz formy opodatkowania firmy
 • Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy lub ryczałt mają niższe składki na rentę
 • Możliwe jest otrzymanie ulg w składkach rentowych na 2 lata prowadzenia działalności
 • Podstawa wymiaru składek na rentę jest inna dla różnych form opodatkowania
 • W określonych sytuacjach przedsiębiorca jest zwolniony z płacenia składek na rentę

Składki na ubezpieczenie rentowe z działalności gospodarczej

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w Polsce zobowiązane są do opłacania składek na rentę a działalność gospodarcza składki ZUS. Są one przeznaczone na zabezpieczenie finansowe na przyszłą emeryturę oraz w razie niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku.

Wysokość miesięcznej składki na rentę a składki ZUS z działalności gospodarczej zależy od tego jaki dochód osiągnął przedsiębiorca oraz od formy opodatkowania firmy. Najczęściej spotykane są dwie metody: podatek liniowy 19% od dochodu lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawa wymiaru i stawki składek rentowych

Podstawą do obliczania comiesięcznej składki na rentę z ZUS jest osiągany dochód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym będą mieli wyższą podstawę składek niż ci na ryczałcie, gdyż ich dochód jest łatwiejszy do zweryfikowania.

Większość przedsiębiorców opłaca składkę rentową w wysokości 19,52% podstawy wymiaru. Emeryci kontynuujący działalność płacą nieco niższe stawki procentowe składki rentowej.

Wysokość składek rentowych przy opodatkowaniu ryczałtem

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej lub ryczałtu, mają ustalone z góry niższe, ryczałtowe składki na rentę a działalność gospodarcza składki ZUS. Ich wysokość nie zależy od osiąganego dochodu, lecz jedynie od wybranego przedziału przychodów w skali roku.

Ryczałtowe składki ZUS na rentę są dużo niższe niż przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Dla wielu firm stanowi to znaczące odciążenie finansowe.

Dla przykładu, przedsiębiorca który zadeklarował roczny przychód w przedziale od 60 000 zł do 100 000 zł, zapłaci każdego miesiąca 245,95 zł składki rentowej. Natomiast osoba z przychodami powyżej 300 000 zł rocznie, będzie opłacała 620,46 zł miesięcznej składki na rentę z działalności gospodarczej.

Roczny przychód Miesięczna składka rentowa
60 000 zł - 100 000 zł 245,95 zł
powyżej 300 000 zł 620,46 zł

Ulgi w składkach na rentę z ZUS dla przedsiębiorców

Osoby rozpoczynające po raz pierwszy działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulg w składkach rentowych z działalności gospodarczej. Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy przysługuje zwolnienie ze składek na ubezpieczenie rentowe na preferencyjnych warunkach.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby przedsiębiorca nie prowadził wcześniej działalności na własny rachunek w poprzednim roku oraz by nie współpracował z własną firmą jako domownik lub zatrudniony pracownik. Wówczas przysługuje całkowite zwolnienie z płacenia składek na rentę z ZUS przez 6 miesięcy, a następnie przez kolejne 18 miesięcy ulga 50% ich wysokości.

Kryteria przyznania ulgi w składkach ZUS

Najważniejsze warunki zwolnienia ze składek na rentę z ZUS dla nowych firm:

 • Niepodejmowanie wcześniej żadnej działalności gospodarczej
 • Miesięczny przychód z firmy poniżej 130% średniego wynagrodzenia
 • Zatrudnianie maksymalnie 9 pracowników

Ulgi te zachęcają do zakładania działalności gospodarczej oraz zmniejszają początkowe obciążenia składkowe przedsiębiorców.

Jak obliczyć podstawę wymiaru składek na rentę z działalności

Renta a działalność gospodarcza składki ZUS - składki rentowe z działalności gospodarczej

Sposób wyliczenia podstawy wymiaru składek na rentę z ZUS nieco się różni w zależności od wybranej formy opodatkowania firmy. Dla osób na podatku liniowym będzie to po prostu osiągany dochód, natomiast na ryczałcie - ustalone z góry kwoty.

W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym, podstawą wymiaru składek na rentę z działalności gospodarczej jest zadeklarowany przez przedsiębiorcę dochód, jednak nie mniej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Maksymalna roczna podstawa składek w 2023 roku wynosi 177 660 zł.

Dla form zryczałtowanego opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt) obowiązują ustalone ustawowo, stałe kwoty składek rentowych. Ich wysokość zależy tylko od zadeklarowanego przedziału rocznych przychodów, niezależnie od tego ile faktycznie zarobimy.

Kiedy nie trzeba opłacać składek rentowych prowadząc firmę

W pewnych określonych sytuacjach przedsiębiorcy mogą zostać czasowo lub na stałe zwolnieni z konieczności opłacania składek na rentę z działalności gospodarczej. Zwolnień tych udziela ZUS, a ich przesłanki są ściśle określone w przepisach.

Do głównych powodów niepłacenia składek rentowych przez osoby prowadzące firmę należą:

 • Pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy
 • Status studenta lub ucznia do ukończenia 26 lat
 • Otrzymywanie świadczenia rehabilitacyjnego

Dodatkowo, nowo zarejestrowani przedsiębiorcy przez pierwsze 6 miesięcy działalności są całkowicie zwolnieni ze składek na rentę a działalność gospodarcza w ramach ulgi na start. Po tym czasie przysługuje 50% ulga przez kolejne 18 miesięcy prowadzenia firmy.

Zasady opłacania składek na rentę przez przedsiębiorców

Jak wynika z powyższego artykułu, opłacanie comiesięcznych składek na rentę z ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą jest obowiązkowe. W celu ich terminowego uiszczania, warto zapoznać się z kilkoma istotnymi zasadami.

Renta a działalność gospodarcza składki ZUS należy opłacić do 10 lub 15 dnia każdego miesiąca - w zależności od sposobu rozliczania się z ZUS. Składka na rentę jest częścią całości ubezpieczenia społecznego, na które dodatkowo zaliczają się składki emerytalna, chorobowa, wypadkowa i zdrowotna.

Kwota składek na rentę oraz sposób ich obliczenia może być różny zależnie od: wybranej formy opodatkowania, osiąganego dochodu, stażu w prowadzeniu działalności oraz ewentualnego korzystania z ulg dla przedsiębiorców. Wysokość podstawy wymiaru składek rentowych ustala się co roku.

Podsumowanie

Artykuł omawia kwestię renty a działalność gospodarcza składki ZUS oraz zasady opłacania comiesięcznych składek na ubezpieczenie rentowe z ZUS przez przedsiębiorców. Dowiadujemy się, że wysokość składek zależy od dochodu firmy i formy opodatkowania, a ich podstawą wymiaru jest osiągany dochód lub zadeklarowany przychód.

Przedstawione zostały różnice w składkach rentowych dla podatników na zasadach ogólnych i ryczałcie. Ci drudzy płacą zryczałtowane, stałe kwoty bez względu na dochód. Artykuł omawia możliwości skorzystania z ulg w składkach ZUS z działalności gospodarczej przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy.

Czytelnicy dowiadują się także, kiedy działalność gospodarcza zwalania z konieczności opłacania składek rentowych do ZUS. Na koniec przypomniane są podstawowe zasady terminowego opłacania comiesięcznych składek wraz z innymi rodzajami ubezpieczenia społecznego.

Zaprezentowany materiał pozwala przedsiębiorcom lepiej zrozumieć system renty a składki ZUS z działalności oraz obliczyć należne składki w zależności od indywidualnej sytuacji firmy.

Najczęstsze pytania

Podstawą wymiaru składek na rentę dla działalności gospodarczej jest osiągany dochód w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych lub zadeklarowany przychód przy opodatkowaniu ryczałtem. Dla liniowców podstawą (ale nie mniej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia) jest faktyczny dochód, a dla ryczałtowców - stałe kwoty uzależnione od przedziału rocznych przychodów.

Nie, składki na rentę z działalności gospodarczej zależą od kilku czynników: formy opodatkowania (zasady ogólne lub ryczałt), wysokości dochodu lub przychodu, stażu w prowadzeniu działalności i ewentualnego korzystania z ulg dla przedsiębiorców. Osoby na ryczałcie płacą niższe, zryczałtowane składki.

Ulgi w składkach rentowych przysługują osobom, które po raz pierwszy rozpoczynają własną działalność gospodarczą. Przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy nie opłaca się w ogóle składek na rentę z ZUS. Przez kolejne 18 miesięcy obowiązuje ulga 50% kwoty składek na rentę.

Do sytuacji zwalniających z konieczności opłacania składek rentowych z działalności gospodarczej należą: pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy, posiadanie statusu studenta lub ucznia do 26. roku życia oraz otrzymywanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Składki ZUS, w tym składka rentowa, powinny być opłacone przez przedsiębiorcę do 10. dnia następnego miesiąca w przypadku rozliczania się miesięcznego lub do 15. dnia następnego miesiąca przy rozliczeniu kwartalnym. Za nieterminowe opłacenie składek naliczane są odsetki.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 3. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
 4. Urząd Skarbowy Praga Północ - Jagiellońska Warszawa
 5. PIT 28A do druku 2019 PDF - druki do pobrania
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły