Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Przepisy podatkowe dotyczące rozliczenia Pit w przypadku nabycia auta w formie darowizny


Darowizny przekazywane w ramach najbliższej rodziny, pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nie podlegają opodatkowaniu, o ile zostaną zgłoszone w odpowiednim terminie fiskusowi. Darowizna objęta podatkiem od spadków i darowizn nie może jednocześnie stanowić podstawę naliczenia podatku dochodowego.

 

Rozliczenie Pit nie będzie więc jej ujmować. Roczne PITy wskazują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem PIT. Darowizna do takich dochodów nie będzie zaliczona.

Podatek od darowizny

Obowiązek podatkowy powstaje po stronie obdarowanego darowizną podatnika z chwilą uzyskania rzeczy i praw majątkowych w formie darowizny. Podatek od darowizny podatnik zobowiązany jest zapłacić w terminie 30 dni od dnia uzyskania darowizny. Musi również złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym deklarację w zakresie podatku od darowizn. Nie ma obowiązku, aby rozliczenie Pit ujmowało w takim przypadku w jakikolwiek sposób uzyskaną darowiznę. Roczne  PITy składa się niezależnie względem darowizny do Urzędu Skarbowego we wskazanym ustawowo terminie rozliczenia podatkowego.

W zależności od tego, do jakiej grupy podatkowej zalicza się osoba obdarowana, inną wysokość podatku od darowizny będzie musiała ona opłacić. W I grupie podatkowej osoby najbliższe darczyńcy korzystają ze zwolnienia podatkowego. Zalicza się do nich:

  • Małżonka,
  • Rodzeństwo,
  • Wstępnych,
  • Zstępnych,
  • Ojczyma i macochę,
  • Zięcia i synową,
  • Pasierbów,
  • Teściów.

Dla pierwszej grupy podatkowej, podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie majątku w drodze darowizny o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej wynoszącej 9637 zł. Dla II grupy podatkowej jest to kwota 7276 zł, a dla III grupy, w której wymienia się obce dla darczyńcy osoby – 4902 zł. Warto przy tym podkreślić, że przy wyliczaniu kwoty wolnej od podatku, należy dodać watry ość rynkową otrzymanej darowizny do wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez obdarowanego od tej samej osoby, w ciągu 5 ostatnich lat.

W I grupie podatkowej zgłoszenie nabycia darowizny do Urzędu Skarbowego pozwala na skorzystanie z całkowitego zwolnienia podatkowego, bez względu na jej wysokość.

 Rozliczenie podatkowe

Jeśli podatnik nabył darowiznę w postaci samochodu i nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, a wartość samochodu przewyższa kwotę wolną od podatku, wówczas ma obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, na formularzu SD-3 w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny. Do zeznania podatnik musi dołączyć dokumenty, na podstawie których można będzie określić podstawę opodatkowania i wskazać wysokość podatku od darowizny.