Program „Mieszkanie dla Młodych” w zamian zwrotu Vat za materiały budowlane?


Rok 2014 przyniósł kilka ciekawych zmian podatkowych, a wśród nich znalazło się parę kompleksowych programów. Niestety jednak preferencyjne zmiany proponowane przez rząd oraz ustawodawcę podatkowego muszą się wiązać z anulacją innych, istniejących od pewnego czasu ulg, do których większość z nas była już przyzwyczajona. Coś kosztem czegoś – w ten sposób krótko możemy podsumować moderację prawa podatkowego.

 

Otóż program pod tytułem "Mieszkanie dla Młodych", to jeden z najbardziej oczekiwanych programów rządowych 2014 roku. Projekt został zatwierdzony w 2014 roku, ale wejdzie w życie rok później. Jego beneficjentami są przede wszystkim młodzi ludzie (czyli osoby maksymalnie do 35 roku życia), oraz przedsiębiorcy z sektora budowlanego. Zadaniem programu jest przekonanie młodych ludzi, iż warto inwestować w mieszkania w nowym budownictwie od developera. Ma to swój sens, gdyż rynek pierwotny potrzebuje większego ruchu po stronie popytu. Taki rozwój sytuacji niekoniecznie musi satysfakcjonować młodych ludzi, gdyż z zasady – mieszkania z pierwszej ręki są przynajmniej 20 % droższe od lokali z rynku wtórnego. Dofinansowanie do drogich mieszkań wychodzi w ogólnym rozrachunku na mniej więcej to samo, jakbyśmy chcieli kupić używane mieszkanie po zwykłej, rynkowej cenie bez dopłaty.

Program "Mieszkanie dla Młodych" ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Ci drudzy zwracają uwagę na niekorzystne rozwiązania w zakresie wycofania ulgi remontowej, która była tak bardzo popularna wśród podatników. Zwrot Vat za materiały budowlane był zwykle w stanie podratować nadszarpnięty budżet osób, które inwestowały w remont, budowę lub rozbudowę mieszkania, domu jednorodzinnego itd.

Warunki uczestnictwa w programie MDM czyli "Mieszkanie dla Młodych":

  • Wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw pod uwagę bierze się datę urodzenia młodszego ze współmałżonków) ;
  • Posiadanie wkładu własnego (nie mniej niż 20%, i maksymalnie 50%) ;
  • Posiadanie zdolności kredytowej pozwalającej na zaciągniecie kredytu bankowego w banku komercyjnym na minimum 15 lat ;
  • Osoby ubiegające się o dofinansowanie nie mogły w przeszłości oraz nie mogą obecnie posiadać innej nieruchomości na własność (jeśli jedno ze współmałżonków posiadało kiedyś nieruchomość, to w chwili obecnej żadne z nich nie może korzystać z programu. Wyjątek stanowią procentowe / ułamkowe części udziałów w nieruchomości, które zostały nabyte w drodze spadku ;
  • Kredytobiorca ubiega się o zakup mieszkania nie większego niż 75 metrów kwadratowych (w przypadku bloku, domu wielorodzinnego, szeregowca) , natomiast limit metrażu dla domku jednorodzinnego to dokładnie 100 metrów kwadratowych. Nieco inne zasady dotyczą rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, dla nich limit metrażu jest wyższy, a jest to odpowiednio 85 i 110 metrów kwadratowych.

Dofinansowanie do kredytu mieszkaniowego może zostać przyznane tylko i wyłącznie gdy walutą kredytowaną jest waluta polska. Uczestnikami mogą być osoby samotne, małżeństwa, wstępni i zstępni, czyli np. rodzeństwo, matka z synem – pod warunkiem, że młodsza z osób jest pełnoletnia, nie przekracza wieku 35 lat, i obie osoby otrzymają zadowalającą dla banku zdolność kredytową.

Czy jednak zwrot Vat za materiały budowlane był korzystniejszym rozwiązaniem dla wielu osób niż możliwość zakupu nieruchomości z pierwszej ręki z dofinansowaniem? Wszystko jak zwykle zależy od indywidualnych potrzeb podatników, jednak zdecydowanie więcej z nich ma potrzebę wyremontowania swojej nieruchomości niż zakup nowej. Patrząc pod tym kątem, bardziej przydatny był zwrot Vat za materiały budowlane.

Będąc uczestnikiem programu „Mieszkanie dla Młodych”, należy wziąć pod uwagę, że w okresie do pięciu lat od daty podpisania umowy kredytowej nie wolno zbywać, wynajmować nieruchomości, ani też przeznaczać jej na inne cele niż mieszkaniowe, gdyż w przeciwnym razie kwota dofinansowania będzie musiała zostać cofnięta, zwrócona. Po okresie pięciu lat – właściciel lokalu będzie mógł już zupełnie dowolnie dysponować swoją własnością. W tym miejscu dodajmy też, że sprzedaż jakiegokolwiek lokalu na krócej niż pięć lat od jego nabycia – zawsze rodzi dosyć dotkliwe skutki podatkowe, dlatego dużo, dużo korzystniej będzie przeczekać ten właśnie czasu.