Program e-Podatki MF - o co chodzi?


Ministerstwo Finansów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2014 zrealizowało i uruchomiło projekt programu komputerowego, umożliwiającego rozliczenia podatkowe w trybie online. Podatek dochodowy dzięki programowi e-Podatki Ministerstwa Finansów jest opłacany za pośrednictwem kanałów zdalnych. Na czym polega program e-Podatki i jakie są główne jego założenia?

 

Podstawowe założenia programu Ministerstwa Finansów

W ramach POIG 2007-2014 Ministerstwo Finansów zrealizowało program Podatki, który zakładał szereg działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych. Ich celem było wyposażenie polskiej administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia służące do zarządzania informacją w sposób jak najbardziej efektywny. W skład programu e-Podatki Ministerstw Finansów weszły programy:

 • E-Deklaracje 2,
 • E-Rejestracja,
 • E-Podatki.

Program e-Podatki Ministerstwa Finansów to najprościej rzecz ujmując system działań, których celem jest dokonanie transformacji polskiej administracji podatkowej.

Projekt e-Podatki Ministerstwa Finansów realizowany jest w latach 2009-2015 i uzyskał on współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Zakładany poziom dofinansowania w tym przypadku wyniósł 85%. Koszt całkowity budowy i wdrożenia systemu e-Podatki wyniósł zaś 150 741 000 zł.

 • W skład systemu e-Podatki wchodzą:
 • scentralizowany System Poboru,
 • centralna Baza Danych,
 • system zarządzania IT,
 • system obsługi spraw i procesów pracy,
 • system wymiany Informacji Wewnętrznej,
 • koncepcja zmian prawnych w zakresie wymiaru i poboru podatków.

Cele programu

Podstawowym, priorytetowym celem programu e-Podatki było uproszczenie systemu poboru podatków poprzez pełne zoptymalizowanie wewnętrznych procesów biznesowych całej administracji podatkowej w Polsce. Przy dążeniu do osiągnięcia takiego celu podjęto się zwiększenia efektywności przetwarzania informacji podatkowych, dzięki budowie i wdrożeniu w Urzędach podatkowych, centralnych systemów informacyjnych. Ministerstwo Finansów stopniowo upowszechniało zastosowanie dokumentów elektronicznych i ich obiegu wewnętrznego w administracji podatkowej. Na koniec pracowano nad uproszczeniem procedur w zakresie wymiaru i poboru podatków, do czego przyczyniło się zastosowanie zaawansowanych technologii ICT.

Projekt e-Podatki miał na celu zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych przypisywanych resortowi finansów w modelu elektronicznej administracji. Jest to w pełni zgodne z osią priorytetową POIG pod nazwą „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.

 Realizacja programu e-Podatki ma przyczynić się w ostatecznym rozrachunku do tego, że nastąpi wzrost stopnia dobrowolnego wypełniania zobowiązań podatkowych nałożonych przez podatników. Będzie im łatwiej dopełniać obowiązków względem fiskusa, bez konieczności tracenia czasu w kolejkach do odpowiednich okienek w Urzędach Skarbowych w całym kraju.

Bardzo ważne jest o to, że dzięki projektowi Ministerstwa Finansów e-Podatki możliwe było znaczne zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu podatkowego - tak po stronie podatników, jak i płatników, oraz podniesienie efektywności administracji podatkowej. Dzięki niemu można też w sposób efektywny dostarczać wysokiej jakości, oczekiwanych przez społeczeństwo usług publicznych.

Korzyści z programu e-Podatki

Ministerstwo Finansów dzięki realizacji szeroko zakrojonego programu e-Podatki mogło zmniejszyć luki podatkowe występujące w systemie poboru podatków i obniżyć koszty egzekwowania podatków od obywateli. Uproszczono też procedury w zakresie wymiaru, poboru i dystrybucji podatków, w wyniku zastosowania zaawansowanych technologii. Nie tylko sama administracja podatkowa skorzystała na programie e-Podatki, ale również obywatele, podatnicy i płatnicy. Stworzono dzięki niemu tzw. konto podatnika, czyli konto z usługami dostępu do informacji podatkowych przedsiębiorcy. Na koncie podatnika pojawiają się wszystkie najważniejsze jego dane podatkowe, finansowe, operacyjne i marketingowe. Są one udostępniane właścicielowi konta, którym może być podatnik lub płatnik podatku PIT. Udostępnianie danych odbywa się przy użyciu portalu podatkowego. Za jego pomocą udostępniane są podatnikom także deklaracje wstępnie wypełnione przez organ podatkowy na podstawie danych pozyskanych od płatników.

Program e-Podatki umożliwił składanie zeznań rocznych przez podatników nieposiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zmniejszono w sposób radykalnych ich obowiązki ewidencyjne, zwłaszcza przyprowadzeniu działalności gospodarczej. Przez Internet można dziś złożyć rozliczenia podatkowe na następujących drukach, bez posiadania podpisu elektronicznego:

 • PIT-37 przeznaczony dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36 przeznaczony dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L przeznaczony dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
 • PIT-38 przeznaczony dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
 • PIT-39 przeznaczony dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.