Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Preferencyjne pożyczki dla nowo tworzonych firm - Wpływ programu "Pierwszy biznes" na podatki świeżych, młodych przedsiębiorstw


Powstawanie nowych mikro przedsiębiorstw, zakładanych przez młodych ludzi jest bardzo korzystne dla gospodarki. Młodzi przedsiębiorcy nie zajmują powstałych już miejsc pracy, nie zasilają szeregu bezrobotnych a co najważniejsze, odprowadzają podatki, które są tak potrzebne budżetowi państwa. Przy odrobinie szczęścia, czyli przy rozwoju małego przedsiębiorstwa, właściciel firmy z czasem pomyśli o zatrudnieniu pracownika a następnie kolejnego, czyli sam tworzy nowe stanowiska pracy.

 

Warto wspierać młode firmy, nowe i innowacyjne pomysły. Wyrazem wsparcia jest na pewno ruszający program rządowy „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie”. Jest to forma pomocy, polegająca na udzieleniu pożyczki, która jest bardzo nisko oprocentowana w porównaniu z ofertami, jakie mogą przedsiębiorcy zwykle spotkać w bankach. Pożyczka w ramach „pierwszego Biznesu” jest oczywiście zobowiązaniem bankowym, jednak pod egidą rządowego programu, na warunkach specjalnych.

Kto może ubiegać się o pożyczkę w ramach programu „Pierwszy Biznes” ?

  • osoby, które po raz pierwszy chcą zostać przedsiębiorcami
  • absolwenci szkół wyższych
  • studenci ostatniego roku studiów wyższych
  • bezrobotni

Program „Pierwszy Biznes” przewiduje przydzielenie preferencyjnych kredytów w maksymalnej kwocie 60 tys. zł., które można spożytkować na tak zwane rozkręcenie działalności gospodarczej. Na utworzenie nowego stanowiska pracy dla bezrobotnego program przewiduje pożyczkę w kwocie do 20 tys. zł. Młodzi przedsiębiorcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, iż zobowiązanie trzeba będzie spłacić niezależnie od tego czy biznes utrzyma się czy nie. Kredyt może zostać przydzielony na maksymalny okres 84 miesięcy, czyli 7 lat. Oszacowanie zdolności kredytowej, szans na powodzenie biznesu ma spory wpływ na ustalenie kwoty preferencyjnego zobowiązania.

Pożyczkę wpisuje się w rozliczenie podatkowe, chodzi tu konkretnie o odsetki od kredytu, które można odliczyć od podatku, tak jak w przypadku wszystkich innych pożyczek bankowych. Uwzględniając w zestawienia Pity zobowiązania finansowe takie jak pożyczki, wykazujemy koszt, który musimy ponieść w związku z obsługą zadłużenia, spłacaniem rat oraz odsetek.

Aby płacić mniejsze podatki, potrzebne są koszty w przedsiębiorstwie. Młodzi biznesmeni nie powinni się jednak obawiać, gdyż firmy objęte programem „Pierwszy Biznes” dostają nie tylko pomoc finansową, ale także merytoryczną. Przedsiębiorcy otrzymają harmonogram spłat. We wszelkich związanych z płatnościami będą mogli skonsultować się ze specjalnie przydzielonym doradcą finansowym.

Ubiegając się o uczestnictwo w programie „Pierwszy Biznes” należy spełniać kryteria, to znaczy mieścić się w grupie objętej projektem, a także złożyć wniosek pisemny oraz uproszczony biznesplan. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, nie będzie przeszkód by śmiało otworzyć działalność gospodarczą i zainwestować otrzymaną pomoc finansową. Konieczne będzie podpisanie weksla oraz zjawienie się do parafowania umowy z dwiema osobami w charakterze poręczycieli kredytu.

Udział w programie „Pierwszy Biznes” nie zmusza do podjęcia decyzji o rozliczaniu się z fiskusem w jeden, konkretny sposób. Rozliczenie podatkowe może odbywać się na zasadzie ryczałtu lub na przykład na zasadach ogólnych. Od tego zależy jaki termin będzie dotyczył przedsiębiorcę, by ten złożył obowiązkowe, coroczne zestawienia Pity. Zanim młody przedsiębiorca otworzy działalność, musi skalkulować swoje przyszłe podatki, sprawdzić, w jak sposób będzie mógł korzystać z odliczeń i ulg.

Rozliczenie podatkowe należy oszacować i ująć w uproszczonym biznesplanie, który zostanie przedłożony komisji decydującej o przyłączeniu kandydata do programu „Pierwszy Biznes”. Z pewnością mile widziane będą wszelkie szacunki dotyczące kosztów. Przyszły przedsiębiorca powinien udowodnić, iż potrafi przewidzieć wszelkie obciążenia i ryzyko związane ze swoim przyszłym biznesem.