Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Podatki w Polsce: czy politycy powinni być finansowani z podatków PIT?


Obecnie partie polityczne w Polsce są finansowane z subwencji pochodzących z budżetu państwa. Politycy należący do klubu parlamentarnego Kukiz`15 chcą zmian w tym zakresie. Niewykluczone, że będzie obowiązywał odpis na rzecz wybranych partii politycznych i w taki sposób podatki PIT obywateli zasilą budżety partyjne. Wypełniając rozliczenie roczne, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o finansowaniu partii, każdy podatnik będzie mógł odpisać dotację dla partii od podatku dochodowego, jeśli takie będzie jego życzenie. Jak będą zatem wyglądały zeznania PITy w najbliższej przyszłości?

 

Pomysł polityków Kukiz`15

Rzecznik klubu Kukiz`15, Jakub Kulesza ogłosił, że klub złoży w najbliższym czasie w Sejmie RP projekt nowelizacji ustawy o finansowaniu partii. Jest to wyraz realizacji obietnic, jakie ruch zapowiadał już podczas prowadzenia swojej kampanii wyborczej. Projekt zakłada całkowitą likwidację finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Takie dotacje mają zostać zastąpione wprowadzeniem możliwości odpisania przez polskich podatników od podatku dochodowego kwoty 5 zł z przeznaczeniem na wybraną partię polityczną.

Obowiązujący dziś system finansowania partii z budżetu państwa jest niesprawiedliwi zdaniem polityków Kukiz`15, dlatego trzeba go zmienić i wprowadzić jedno, proste i sprawiedliwe rozwiązanie. Sejm ma się zająć projektem w najbliższym czasie.

Odpis na partie polityczne

Projekt ma za zadanie zlikwidować finansowanie partii z budżetu państwa w formie subwencji. Nie oznacza to równocześnie, że partie będą pozbawione jakiegokolwiek finansowania i będą musiały utrzymać się ze środków własnych. Nic podobnego. Subwencje budżetowe zastąpić ma odpis podatkowy, w formie kwotowej. Zgodnie z projektem, każdy obywatel, bez względu na to, ile zarabia, będzie mógł wskazać, że kwota 5 zł płaconego przez niego podatku dochodowego jest przeznaczana na partię polityczną. Odpis kwotowy będzie dobrowolny i oczywiście podatnik sam będzie mógł wybrać partię, na którą go przekaże.

Politycy Kukiz`15 argumentują, że wskazana kwota 5 zł odpisu podatkowego PIT na rzecz partii politycznych będzie zbliżona do kwoty subwencji, jakie obecnie otrzymują partie polityczne, które uzyskały w wyborach pomiędzy 3. a 20. procent poparcia. Podatnicy w większym stopniu niż dotychczas będą mogli włączyć się w życie polityczne państwa i zdecydować, kto ma więcej pieniędzy na prowadzenie swojej działalności politycznej.

Autorzy projektu sądzą, że zastąpienie dotychczas obowiązujących subwencji z budżetu państwa odpisem podatkowym w rozliczeniach rocznych obywateli, wpłynie pozytywnie na zniwelowanie dysproporcji, jakie występują pomiędzy legalnie działającymi partiami politycznymi. Realne poparcie dla partii wyrażone odpisami podatkowymi odzwierciedli, jakie nastroje polityczne panują w narodzie i umożliwi uzyskanie środków przez mniejsze partie, działające lokalnie.

Inne pomysły

Politycy Kukiz`15 proponują również, aby zlikwidować maksymalny pułap środków otrzymanych z budżetu państwa przez partie przekazywanych na tzw. Fundusz Ekspercki. Obecnie przepisy określają, że od 5 do 15 proc. środków uzyskanych z subwencji z budżetu państwa dla partii politycznych, musi być przeznaczone na wspominany fundusz. Zniesienie górnego pułapu wpłat przekazywanych do niego przez partię i podniesienie dolnego pułapu do poziomu 15 proc. otrzymanych wpłat według polityków będzie wystarczające dla uzasadnienia istnienia Funduszu Eksperckiego. Zmiana ta przyczyni się do podniesienia jakości pracy partii politycznych.

Jak finansowane są dziś partie? Partie polityczne są obecnie finansowane za pośrednictwem subwencji uzyskiwanych z budżetu państwa. Pieniądze przysługują jednak wyłącznie tym partiom, których komitety uzyskały w wyborach do Sejmu co najmniej 3 proc. głosów i partiom, które wchodziły w skład koalicji, jeśli komitet koalicyjny uzyskał co najmniej 6 proc. ważnych głosów. Subwencje są wypłacane przez całą kadencję, do następnych wyborów. Za każdy głos w przedziale do progu 5 proc. partia otrzymuje 5,77 zł. Za głosy z przedziału od 5 do 10 proc. - 4,61 zł, z przedziału od 10 do 20 proc. - 4,04 zł, z przedziału od 20 do 30 proc. - 2,31 zł, a powyżej 30 proc. - 0,87 zł.