Podatek od tzw.: nieruchomości komunalnych - co to jest?


W dzisiejszych czasach obowiązek podatkowy ciąży na każdym z nas, bez względu na to, czy jesteśmy osobą prywatną, firmą, czy nawet jednostką samorządu terytorialnego – różnego rodzaju podatki płacić musimy. Jednym z nich jest podatek od nieruchomości.

 

Opodatkowaniu podlegają różne rzeczy, w tym między innymi nieruchomości i właśnie tego rodzaju podatkiem chcemy się dzisiaj zająć. Jednym z rodzajów tego podatku jest podatek od nieruchomości komunalnych, na temat którego swego czasu było wiele dyskusji, ale ucichły one po liście Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

Zanim jednak zagłębimy się w ten temat, zacznijmy od podstaw, zwłaszcza, że wielu z nas, podatników, nie ma pojęcia o tym, czym tak naprawdę jest podatek od nieruchomości.

Czego i kogo dotyczy podatek od nieruchomości?

Jest to rodzaj podatku, w którym przedmiotem opodatkowania staje się fakt posiadania określonej nieruchomości, a wszelkie regulacje w jego kwestii zawarte są w ustawie z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z treścią tej ustawy, a dokładnie z art.2 podatek od nieruchomości dotyczy gruntów, budynków lub ich części, a także budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ustawie tej jest również jasno określone, kto jest zobowiązany do opłacania tego podatku.

Tak więc każdy, kto jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikiem wieczystym gruntów, czy też posiadaczem nieruchomości lub obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (jeżeli posiadanie wynika z wymienionych w ustawie źródeł), bez względu na to, czy jest to osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna – musi taki podatek odprowadzać.

Jaka jest wysokość podatku?

Stawka podatku jest tak naprawdę różna dla poszczególnych gmin, co wynika z faktu, iż jest ona indywidualnie ustalana przez radę gminy, a jedynym jej ograniczeniem jest zakres stawek publikowanych co roku przez Ministra Finansów, których rada gminy nie może przekroczyć. Bez względu na to jednak, jaka stawka podatku nas dotyczy, deklaracja PIT DN-1 na podatek od nieruchomości jest dla nas obowiązkowym dokumentem do złożenia. Wspomnianą deklarację możemy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów, bądź też urzędu skarbowego.

Podatek od tzw. nieruchomości komunalnych

Mimo iż ustawa o podatku od nieruchomości wydaje się jasno określać osoby, które są zobowiązane do jego płacenia, to jednak gminy posiadały w tej kwestii liczne wątpliwości, zwłaszcza w kwestii nieruchomości komunalnych, czyli takich, które należą do gmin, powiatów i samorządowych województw.

Ministerstwa Finansów jasno stwierdziło, że gmina jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości od stanowiących jej własność nieruchomości, które nie zostały przekazane w posiadanie innym podmiotom i nie podlegają wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ustawy regulującej opodatkowanie tym podatkiem lub na mocy uchwał rad gmin.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje bowiem wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla gmin. W tym wypadku ma miejsce sytuacja, kiedy to  gmina jako organ podatkowy, czyli jako podmiot prawa publicznego, pobierał podatek od gminy jako właściciela nieruchomości, czyli podmiotu cywilnoprawnego. To stanowisko Ministerstwa wynika z prawidłowej interpretacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uchwalonej już w 1991 roku.

Natomiast jeżeli w wyniku zawartej umowy, bądź nawet bez umowy, nieruchomości lub obiekty budowlane zostały przekazane w posiadanie innym osobom, to wtedy, pomimo tego, iż właścicielem wciąż jest jednostka samorządu terytorialnego, następuje przeniesienie obowiązku podatkowego na posiadacza nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. 

Podsumowanie

Tak więc podatek od tzw. nieruchomości komunalnych to podatek od nieruchomości, który gminy jako podmioty cywilnoprawne są zmuszone wpłacać do gminnych organów podatkowych za wszystkie nieruchomości, które posiadają na własność, a które nie zostały przekazane do użytkowania osobom trzecim.