Podatek od spadków i darowizn w deklaracji PIT: czy darowiznę można przekazać przelewem?


Z punktu widzenia ustawodawcy podatkowego spadek lub darowizna zaliczają się do tak zwanych innych źródeł dochodu. Tego typu korzyści majątkowe są jednak inaczej traktowane niż na przykład przychód z tytułu umowy o pracę. Spadki i darowizny rządzą się swoimi, odrębnymi prawami.

 

Deklaracja PIT co do zasady nie zawiera informacji o nabytym spadku czy też darowiźnie gdy przyjęcie dóbr przez beneficjenta nie rodzi zobowiązań podatkowych wobec fiskusa. Ustawodawca dzieli podatników według różnych grup. Bardzo łatwo można zauważyć, iż więzy krwi lub powinowactwo mają tutaj spore znaczenie.

Całkowite lub częściowe wolnienie z opłat takich jak podatek od darowizny zależy od powiązań pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Wyróżniamy trzy podstawowe grupy:

  • I grupa podatkowa: współmałżonek wstępni oraz zstępni (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo, teściowie, synowa, zięć) ;
  • II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa oraz rodziców (rodzeństwo rodziców czyli wujowie i ciotki, zstępni rodzeństwa czyli dzieci i wnuki rodzeństwa) ;
  • III grupa podatkowa: pozostali beneficjenci.

W zależności od wartości spadku lub darowizny oraz przynależności do danej grupy podatkowej podatników dotyczą poniższe stawki:

  • I grupa podatkowa: zwolnienie od podatku gdy kwota darowizny nie przekracza równowartości 9637 zł ;
  • II grupa podatkowa: zwolnienie od podatku gdy kwota darowizny nie przekracza równowartości 7276 zł ;
  • III grupa podatkowa: zwolnienie od podatku gdy kwota darowizny nie przekracza równowartości 4902 zł.

W zeznania podatkowe Pity nie wpisuje się wartości przyjętych dóbr gdy nie zachodzi konieczność odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego. Każdy podatnik powinien zdawać sobie także sprawę z tego, iż deklaracja PIT nie jest dokumentem na podstawie którego informuje się Urząd Skarbowy o nabytej darowiźnie. W okresie do pół roku od otrzymanej darowizny należy powiadomić fiskusa za pomocą osobnego formularza a jest nim druk SD-Z2. Podatnik zobowiązany jest do podania nominalnej kwoty darowizny oraz określenia grupy podatkowej jaka wiąże go z darczyńcą.

Najmniej kontrowersji budzi przekazanie darowizny w postaci gotówki. Jest to prezent jak najbardziej policzalny, którego wartość nominalna jest oczywista. W zależności od otrzymanej sumy oraz zaistniałych zależności pomiędzy darczyńcą a odbiorcą naliczany jest podatek o ile kwota przekracza wartość zwolnioną od podatku. Przekazanie gotówki w ramach darowizny powinno odbyć się poprzez drogę bankową. Potwierdzenie przelewu jest tutaj jasnym i niepodważalnym dowodem, a o taki może poprosić Urząd Skarbowy podczas kontroli.

Zeznania podatkowe Pity należy składać w urzędzie skarbowym najpóźniej do ostatniego dnia kwietnia gdy rozliczamy się z fiskusem na zasadach ogólnych. Opłacony podatek od darowizny pomniejsza dochód. Deklaracja PIT nie informuje o rodzaju nabytych przedmiotów z tytułu darowizny, jednak fiskus sprawdzając zeznania podatkowe Pity może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia lub sprawdzić czy wspomniany podatek od darowizny został faktycznie odprowadzony.