Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Podatek od nieruchomości - jak być fair wobec fiskusa, podpowiadamy


Odpłatna sprzedaż nieruchomości powoduje powstanie po stronie sprzedającego przychodu, który generalnie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Nie zawsze jednak taki podatek będzie w ogóle naliczany. Warto wiedzieć, kiedy nieruchomość i jej sprzedaż spowodują konieczność opodatkowania transakcji, a kiedy skutecznie, ale będąc fair wobec fiskusa, można uniknąć opłacania takiego podatku. Sprawdźmy, jak to możliwe i jaki PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym, jeśli w poprzednim roku podatkowym dokonało się sprzedaży nieruchomości.

 

Podstawa prawna dotycząca podatku od nieruchomości

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik, który w poprzednim roku podatkowym dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości, ma obowiązek uiścić od przychodu pozyskanego w ten sposób podatek od nieruchomości oraz złożyć w związku z tym właściwe zeznanie na ręce fiskusa. Podatek naliczany jest zasadniczo w związku z każdą sprzedażą nieruchomości wiążącą się z pewną odpłatnością.

Podstawa opodatkowania i stawka podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości naliczany jest w wysokości 19 proc. i jest to stawka ryczałtowa, znajdująca zastosowanie w każdym przypadku, w którym osoba prywatna dokonuje sprzedaży posiadanej nieruchomości. Stawka pozostaje niezmienna bez względy na wysokość przychodu ze zbycia nieruchomości. Podstawą opodatkowania będzie dochód podatnika ze sprzedaży nieruchomości, czyli różnica pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania.

Inaczej jest w momencie, gdy nieruchomość sprzedawana jest w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Trzeba podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, nie w każdym przypadku sprzedaży nieruchomości będzie opłacany podatek dochodowy. Istnieją przypadki, w których podatnik może legalnie skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu takiego podatku.

Bez podatku przy sprzedaży nieruchomości - w jakich sytuacjach?

Podatnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia w podatku od nieruchomości, kiedy dokonał odpłatnego jej zbycia dopiero po upływie 5 lat od nabycia lub jej wybudowania. Nie ma przy tym znaczenia, czy nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze zakupu, uzyskania spadku czy darowizny. Jeśli termin ten nie będzie zachowany, podatek od nieruchomości będzie musiał być uiszczony na rzecz fiskusa.

Podatnik może też skorzystać z tzw. nowej ulgi mieszkaniowej, która polega na tym, że pieniądze pozyskane ze sprzedaży nieruchomości, którą wybudowano lub uzyskano w dowolnym czasie od sprzedaży, zostaną wykorzystane na tzw. własne cele mieszkaniowe. Katalog „własnych celów mieszkaniowych” jest bardzo szeroki i obejmuje swoim zasięgiem m.in. kupno innej nieruchomości mieszkalnej.

Jak podatnik ma opłacić podatek od nieruchomości?

Będąc całkowicie fair wobec urzędu skarbowego, podatnik zobowiązany do opłacenia podatku od nieruchomości powinien wykazać przychód z tego tytułu oraz koszty jego uzyskania w zeznaniu rocznym. Będzie to zeznanie na druku PIT-39, który trzeba złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika urzędzie skarbowym. Formularz ten znajduje zastosowanie w stosunku do sprzedaży lub odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Podatek będzie wyliczany w wysokości 19 proc. podstawy opodatkowania, jeśli w stosunku do nieruchomości nastąpiło nabycie lub wybudowanie po 1 stycznia 2009 roku. Deklaracji PIT-39 nie składa się w ciągu roku podatkowego, lecz po jego zakończeniu, nawet jeśli nieruchomość została zbyta  w trakcie trwania roku podatkowego. Podatek od nieruchomości płacony jest w całości do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, i w takim samym terminie do urzędu skarbowego musi zostać złożona deklaracja PIT-39.

Można posłużyć się przy tym tak samo skutecznie formularzem papierowym, jak i elektronicznym. W pierwszym przypadku wypełnia się papierowy druk PIT-39 i zanosi do urzędu skarbowego osobiście lub wysyła listem poleconym na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby deklarację PIT-39 złożyć przez internet, bez konieczności wypełniania papierowego druku rozliczenia podatkowego. W ten sposób można szybko i sprawnie, zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, wywiązać się z obowiązku wobec fiskusa z tytułu podatku od nieruchomości.