Długi

Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20236 min.
Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania

Podatek od najmu deklaracja to obowiązkowe rozliczenie przychodów z najmu nieruchomości z urzędem skarbowym. Właściciele mieszkań na wynajem muszą pamiętać o terminowym złożeniu deklaracji PIT, wykazaniu wszystkich przychodów i rozliczeniu kosztów podatkowych. Prawidłowe wypełnienie formularza pozwoli uniknąć dodatkowych opłat.

Kluczowe wnioski:
 • Należy terminowo składać deklarację PIT o wysokości przychodów z najmu.
 • Można rozliczyć koszty podatkowe związane z najmem nieruchomości.
 • Za niezłożenie lub błędne wypełnienie deklaracji grożą sankcje finansowe.
 • Istnieją ulgi i zwolnienia podatkowe przy spełnieniu określonych warunków.
 • Warto skorzystać z pomocy księgowego przy rozliczaniu umowy najmu.

Deklaracja podatku od najmu

Wynajmując nieruchomość na podstawie umowy najmu, właściciel zobowiązany jest do zapłaty podatku od osiągniętych przychodów. Aby rozliczyć się z urzędem skarbowym, należy złożyć coroczną deklarację podatku od najmu w terminie do końca stycznia za poprzedni rok podatkowy.

Deklarację PIT-36 albo PIT-28 wypełnia się na podstawie danych z umowy najmu, wykazując wysokość uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów podatkowych. Bardzo ważne jest prawidłowe sporządzenie deklaracji, aby uniknąć dodatkowych sankcji finansowych.

Kiedy złożyć deklarację podatku od najmu

Ustawowy termin na złożenie rocznej deklaracji PIT od przychodów z najmu upływa z końcem stycznia roku następnego. Deklarację składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Warto pamiętać o terminie, ponieważ po nim naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości 8% w skali roku. Dodatkowo można zapłacić karę finansową za niezłożenie deklaracji w wymaganym czasie.

Obowiązki podatnika przy umowie najmu

Podstawowym obowiązkiem wynajmującego lokal na podstawie umowy najmu jest terminowe rozliczenie się z fiskusem. W deklaracji podatkowej PIT należy wykazać wszystkie przychody z czynszu oraz ewentualne koszty uzyskania przychodu poniesione w danym roku podatkowym.

Właściciel nieruchomości musi też pamiętać o odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek od przychodów z najmu w trakcie trwania umowy. Wysokość comiesięcznej zaliczki wynosi 8,5% brutto czynszu najmu, jeśli nie została zmieniona decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek?

Aby obliczyć wysokość miesięcznej zaliczki na podatek od najmu lokalu, należy pomnożyć wysokość brutto czynszu przez stawkę 8,5%.

Np. przy czynszu najmu w wysokości 2500 zł brutto miesięczna zaliczka na podatek dochodowy będzie wynosić 212,50 zł (2500 zł * 8,5%).

Rozliczenie przychodów z najmu w PIT

W rocznej deklaracji PIT od przychodów z najmu lokalu podatnik wykazuje łączną sumę przychodów uzyskanych z tytułu umowy najmu w danym roku podatkowym. Są to wszystkie wpływy brutto z czynszu oraz opłat niezależnych wniesionych przez najemcę za media i inne usługi.

Jakie koszty uzyskania przychodów można odliczyć

Od wykazanej w PIT kwoty przychodów z najmu można odjąć koszty uzyskania przychodu. Najczęściej są to wydatki na:

 • bieżące naprawy i remonty lokalu
 • opłaty czynszowe za najem gruntów
 • prowizje pośredników w wynajmie
 • koszty kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości

Odliczając koszty od przychodów, oblicza się podstawę opodatkowania. Od niej naliczany jest podatek według stawki ryczałtowej w wysokości 8,5% kwoty pomniejszonej o potrącone koszty uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów z najmu

Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania

Istotną kwestią przy rozliczaniu podatku jest właściwe udokumentowanie i zakwalifikowanie kosztów uzyskania przychodów. Wszystkie wydatki związane z najmem nieruchomości powinny być potwierdzone rachunkami lub fakturami, które należy przechowywać przez 5 lat.

Rodzaj kosztów podatkowych Przykłady
Utrzymanie lokalu remonty, naprawy, czyszczenie
Opłaty eksploatacyjne opał, prąd, woda zużyte na potrzeby lokalu
Składki ubezpieczenia ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń

Nie można natomiast zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów m.in. opłat za telefon czy abonament telewizyjny. Dotyczy to wydatków niezwiązanych bezpośrednio z najmem lokalu.

Ulgi i zwolnienia w podatku od najmu

W niektórych przypadkach przysługują korzystne ulgi i zwolnienia pozwalające legalnie zmniejszyć podatek od najmu. Ulgi dotyczą m.in. najmu prywatnego, najmu dla osób bliskich czy prowadzenia agroturystyki. Aby z nich skorzystać, trzeba spełnić określone warunki.

Najem prywatny zwalnia z podatku dochodowego, jeśli powierzchnia lokalu nie przekracza 50 m2.

Warto zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami, aby zminimalizować podatek należny do zapłaty. Ulgi i zwolnienia podatkowe pomogą legalnie zaoszczędzić część pieniędzy.

Sankcje za niezłożenie deklaracji podatku

Konsekwencją niezłożenia przez właściciela lokalu deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu są dotkliwe sankcje finansowe. Po upływie terminu naliczane są odsetki za zwłokę liczone jako 8% kwoty zaległości podatkowej w skali roku.

Ponadto urząd skarbowy może nałożyć karę finansową w wysokości do 720 stawek dziennych za niezłożenie deklaracji w terminie. Wysokość kary zależy od stopnia i okoliczności naruszenia obowiązków podatnika.

Dlatego lepiej jest terminowo rozliczyć podatek od najmu, niż później płacić wysokie odsetki i kary. Prawidłowe wypełnienie deklaracji pozwala też odliczyć więcej kosztów i zminimalizować podatek.

Podsumowanie

Wynajem nieruchomości na podstawie umowy najmu wiąże się z koniecznością opodatkowania uzyskanych przychodów. Właściciel ma obowiązek złożyć coroczną deklarację PIT, w której wykazuje łączne przychody z najmu oraz koszty uzyskania przychodu poniesione w danym roku.

Podstawą opodatkowania jest różnica między przychodami a kosztami. Podatek od najmu lokalu wynosi 8,5% podstawy opodatkowania. W trakcie roku właściciel musi także co miesiąc odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 8,5% czynszu.

Przy wypełnianiu rocznej deklaracji PIT trzeba prawidłowo rozliczyć koszty związane z najmem, które pomniejszą podstawę opodatkowania. Niezbędne jest też przestrzeganie terminu na złożenie deklaracji, ponieważ po nim grożą sankcje finansowe.

Podsumowując, wynajmujący nieruchomość musi pamiętać o obowiązkach podatkowych, w tym comiesięcznym odprowadzaniu zaliczek na podatek i terminowym rozliczeniu w deklaracji PIT całości umowy najmu. Pozwoli to uniknąć dodatkowych opłat odsetkowych i kar finansowych nakładanych przez urząd skarbowy.

Najczęstsze pytania

Deklarację PIT-36 albo PIT-28 o wysokości przychodów z najmu lokalu składa się do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który rozlicza się podatek. Termin jest nieprzekraczalny, w przeciwnym razie grożą sankcje finansowe.

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy od osiągniętego czynszu z najmu wynosi 8,5% kwoty przychodu brutto. Aby ją obliczyć, należy pomnożyć wysokość czynszu przez stawkę 8,5%.

Od przychodów z najmu można odliczyć koszty związane z utrzymaniem i remontami lokalu, opłatami eksploatacyjnymi, spłatą kredytu mieszkaniowego czy prowizjami pośredników najmu. Muszą być one udokumentowane rachunkami i fakturami.

Podatek od dochodów z najmu wynosi 8,5% podstawy opodatkowania, czyli kwoty przychodów pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów, zgodnie z przepisami podatkowymi.

Za niezłożenie deklaracji PIT w terminie, oprócz odsetek od zaległości podatkowych, grozi kara finansowa do 720 stawek dziennych. Wysokość kary zależy od wagi wykroczenia. Dlatego lepiej rozliczyć się na czas.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Jak doliczyć dochody małoletnich dzieci i rozliczyć pit
 3. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
 4. Urząd Skarbowy Praga Północ - Jagiellońska Warszawa
 5. PIT 28A do druku 2019 PDF - druki do pobrania
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły