Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Podatek od gier - nowe zasady?


Wygrana na loterii czy w innego rodzaju grach losowych może być źródłem niebagatelnego dochodu dla podatnika. Szczęśliwy zwycięzca musi być jednak świadom tego, że od kwoty lub wartości nagrody wygranej w grze musi opłacić stosowny podatek od gier. Od 1 stycznia 2016 roku mają zostać wprowadzone zmiany w naliczaniu i opłacaniu podatku od gier. Jakie to będą modyfikacje?

 

Podstawa prawna opodatkowania przychodów z tytułu wygranych

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, które nagrody wygrane w konkursach podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a które są z niego zwolnione.

Art. 30 tej ustawy stanowi, że od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Podatek ten nie może być pomniejszany o koszty uzyskania wygranej, czyli np. koszty wysyłanych smsów, dzięki którym dana osoba mogła stać się uczestnikiem gry. Bardzo ważną informacją dla zwycięzców w konkurach jest to, że podatek od wygranej jest pobierany przez organizatora konkursu. To w jego gestii leczy naliczenie według odpowiedniej stawki podatkowej i pobranie w zryczałtowanej formie podatku dochodowego od nagrody, a laureat konkursu otrzymuje wygraną pieniężną pomniejszoną o podatek, o ile jest ona wypłacana w formie pieniężnej. W przeciwnym wypadku musi najpierw zapłacić podatek dochodowy na rzecz płatnika, czyli organizatora konkursu, aby ten wydał mu nagrodę. Zwycięzcy w konkursach nie składają zeznania podatkowe PIT w związku z otrzymaniem nagrody.

Ustawa o PIT określa, że płatnikiem zryczałtowanego podatku od wygranej w konkursie jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Takie podmioty występują w roli płatników podatku od gier i są uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia gier i zakładów wzajemnych, tj. konkursów. Organizator konkursów i loterii ma obowiązek pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. Podatek musi przekazać w terminie do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu przekazania nagrody. Płatnik musi też wypełnić deklarację PIT-8A i przekazać ją fiskusowi, jak i deklarację PIT-8C, którą należy dostarczyć podatnikowi w terminie do końca lutego kolejnego roku podatkowego.

Nagrody objęte zwolnieniem podatkowym

Nie wszystkie wygrane w grach są objęte opodatkowaniem PIT w wysokości 10% wartości nagrody. Ustawa o PIT zakłada, że zwolnione od takiego opodatkowania są:

 • wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja),
 • konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,
 • oraz nagrody związane są ze sprzedażą premiową.

Warunkiem zwolnienia jest przy tym to, aby jednorazowa wartość wygranych lub nagród, nie przekraczała kwoty 760 zł.

Można uniknąć opłacania podatku od wygranej, jeśli mowa tu o wygranych do kwoty 2280 zł wygranych w:

 • grach liczbowych,
 • loteriach pieniężnych,
 • grze telebingo,
 • zakładach wzajemnych,
 • loteriach promocyjnych,
 • loteriach audioteksowych(związanych z odpłatnym połączeniem telefonicznym lub wysłaniem wiadomości SMS przy użyciu publicznej sieci telekomunikacyjnej),
 • loteriach fantowych.

Dodatkowo, całkowite zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych, obejmujące wygrane, bez względu na to, jakiej są wysokości. Są to wygrane wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT:

 • wygrane w kasynach gry,
 • wygrane w wideo loteriach,
 • wygrane w grach na automatach,
 • wygrane w grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe.

Nowe zasady opodatkowania

Najprawdopodobniej od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie nowe zasady dotyczące podatku od gier. Do ustawy o grach hazardowych bowiem zostanie wprowadzony zakaz sumowania podstaw opodatkowania podatkiem od gier. Podatnikami tego podatku nie będą również organizatorzy loterii promocyjnych. Podatek od gier ma nie dotyczyć loterii fantowych i gier bingo fantowych, jeśli pula wygranych wynosi mniej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.