Podatki

Podatek 19 procent - jakie to podatki i ile to dochodu?

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20237 min.
Podatek 19 procent - jakie to podatki i ile to dochodu?

Podatek 19 procent to jedna ze stawek podatkowych, która ma zastosowanie w polskim systemie podatkowym. W artykule wyjaśnimy, jakiego rodzaju podatków dotyczy, od jakiego poziomu dochodów jest naliczany i kto musi go płacić.

Kluczowe wnioski:
  • Stawka podatkowa 19% dotyczy m.in. podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.
  • Podatek ten pobierany jest od dochodów przekraczających 85 528 zł w skali roku.
  • Obowiązek zapłaty tego podatku mają osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki kapitałowe.
  • Kwota wolna od podatku wynosi 8 000 zł rocznie i dotyczy osób fizycznych.
  • Od dochodów opodatkowanych 19% proc. można odliczyć ulgi podatkowe np. na dzieci.

Podatek 19% naliczany od dochodów

Podstawową daniną publiczną opodatkowaną według stawki 19% jest podatek dochodowy. Zarówno osoby prawne, jak i fizyczne muszą odprowadzać ten podatek od osiąganych dochodów, które przekraczają ustawowy próg 85 528 zł rocznie.

Kwota podatku liniowego wynosi wtedy 19% nadwyżki ponad tę wartość. Oznacza to, że dopiero dochody powyżej tego progu są objęte 19% stawką. Wcześniej obowiązuje 17% podatek (próg 30 tys. zł) oraz 32% podatek (ponad 85 tys. zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych, czyli na przykład spółek z o.o. lub akcyjnych, również opodatkowany jest stawką 19% od dochodów przekraczających kwotę wolną. Stawka dotyczy dochodów osiąganych z działalności gospodarczej lub zysków kapitałowych.

Poza podatkiem dochodowym, 19% podatku dotyczy także m.in. podatku od niektórych wypłat zysku do rajów podatkowych czy podatku u źródła od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę za granicą.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stawką 19% stanowi dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą koszty te wynoszą 50% przychodu. Od tej zasady są jednak wyjątki, np. dla niektórych wolnych zawodów.

Podatnicy mogą również skorzystać z tzw. ulgi na start, polegającej na opodatkowaniu tylko 5% podstawy wymiaru składki ZUS przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Ulga ta obniża obciążenia podatkowe osób rozpoczynających biznes.

Kwota wolna od podatku 19% dla firm

Z opodatkowania 19% zwolnione są małe przedsiębiorstwa. Aby skorzystać z tego zwolnienia, roczy przychód firmy nie może przekroczyć 2 000 000 euro. Jest to tzw. limit przychodowy uprawniający do 9% stawki CIT zamiast standardowej 19%.

Limit 2 mln euro oznacza, że dopiero po jego przekroczeniu firma będzie musiała rozliczyć CIT według stawki 19% od nadwyżki ponad ten próg. Daje to znaczące odciążenie dla małego biznesu.

Co ważne, ulgę w podatku dochodowym, czyli brak konieczności płacenia 19% podatku, otrzymują również osoby fizyczne. Ich roczny limit zwolnienia z podatku wynosi aż 8 000 zł. Kwotę tę można „zarobić” bez potrzeby rozliczania się z urzędem skarbowym i płacenia wyższych stawek, w tym 19-procentowej.

Limit firm zwolnionych z CIT

Oprócz limitu przychodowego, firmy korzystające ze zwolnienia z 19% CIT nie mogą mieć udziałowców skarbu państwa, innych spółek publicznych lub spółek komunalnych. Dodatkowo, co najmniej 50% przychodów takiej firmy za poprzedni rok muszą stanowić przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Wysokość progu podatkowego 19% w 2023

Aktualnie próg podatkowy uprawniający do opodatkowania 19%, zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i prawnych, wynosi 85 528 zł. W porównaniu do poprzednich lat limit ten jest dość wysoki, co oznacza, że więcej firm i osób fizycznych rozlicza podatek dochodowy według niższych 17% i 32% stawek.

W 2023 roku próg podatkowy 19% podatku dochodowego nie zmienia się i nadal wynosi 85 528 zł rocznego dochodu. Ewentualna zmiana limitu kwoty wolnej od podatku 19% może nastąpić od 2024 r., wraz z projektowaną reformą systemu podatkowego. Na razie jednak zasady opodatkowania według tej stawki pozostają niezmienne.

Rok Próg podatkowy 19%
2021 85 528 zł
2022 85 528 zł
2023 85 528 zł

Ulgi i odliczenia przy podatku 19%

Podatek 19 procent - jakie to podatki i ile to dochodu?

Podatnicy opłacający 19-procentową daninę mogą obniżyć kwotę płaconego podatku dzięki różnym ulgom. Przede wszystkim dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Mogą oni skorzystać m.in. z ulgi na dzieci czy ulgi prorodzinnej.

Ulga prorodzinna pozwala odliczyć od dochodu aż do 36 tys. zł rocznie na każde dziecko (maksymalnie do 72 tys. zł). Natomiast ulga na dzieci daje preferencję podatkową w postaci odliczenia od podatku kwoty 1 200 zł rocznie na drugie i każde kolejne dziecko.

Wykorzystując dostępne ulgi podatkowe przy 19% podatku, osoba fizyczna prowadząca firmę może znacząco zmniejszyć obciążenia podatkowe nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.

Z kolei firmy mogą stosować amortyzację podatkową (umożliwiającą odpisywanie wartości środków trwałych) czy korzystać ze zwolnień i odliczeń w specjalnych strefach ekonomicznych. To także obniża efektywną stawkę opodatkowania do poziomu znacznie poniżej 19%.

Podatek 19% dla osób fizycznych i spółek

Podatek liniowy w wysokości 19% obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, które prowadzą działalność przynoszącą dochody. W przypadku osób fizycznych podatek ten dotyczy przedsiębiorców, twórców, wolnych zawodów oraz innych podmiotów osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby prawne, czyli na przykład spółki z o.o., akcyjne czy komandytowe, również płacą 19% podatek od dochodów przekraczających próg podatkowy. W ich przypadku jest to podatek dochodowy od osób prawnych, potocznie nazywany CIT.

Zarówno dla firm, jak i osób fizycznych 19% stawka dotyczy dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności operacyjnej, a także przychodów kapitałowych, takich jak zyski ze zbycia udziałów czy akcji lub wypłacanej dywidendy.

Różnice w opodatkowaniu

Kluczową różnicą pomiędzy 19% podatkiem dla osób fizycznych i firm jest to, że osoby prawne nie korzystają z kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że spółki muszą płacić CIT od pierwszej złotówki osiągniętego dochodu (według stawki 9% do limitu 2 mln euro przychodu, a powyżej 19%).

Dochód opodatkowany stawką 19% w Polsce

Szacuje się, że w 2022 roku około 1,8 mln podatników (firmy i osoby fizyczne) osiągnęło dochody kwalifikujące do opodatkowania 19% stawką podatkową. Stanowili oni 37% ogółu płatników podatku PIT i CIT w Polsce.

Wpływy z 19% daniny do budżetu państwa sięgnęły blisko 73 mld zł, co stanowiło prawie 1/3 całości dochodów podatkowych. Pokazuje to, że podatek liniowy odgrywa kluczową rolę w systemie podatkowym Polski.

W 2023 roku, dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej, przewiduje się wzrost liczby podatników rozliczających się z fiskusem według stawki w wysokości 19%. Prognozy mówią także o zwiększeniu wpływów podatkowych z tego tytułu do około 77 mld zł.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy zasady dotyczące 19% stawki podatkowej, która ma zastosowanie przede wszystkim w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Jest to tzw. podatek liniowy, według jednolitej stawki, bez progresji podatkowej.

Próg podatkowy dla opodatkowania według 19% wynosi obecnie 85 528 zł. Dopiero dochody osób fizycznych i firm przekraczające ten poziom podlegają 19 procent podatku dochodowego. Do tego limitu stosuje się stawki 17% i 32%.

Podatnicy mogą jednak skorzystać z szeregu ulg i odliczeń, które obniżają realne obciążenie podatkowe. Dotyczy to zwłaszcza osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Rozliczając się z urzędem skarbowym, mogą odliczyć m.in. ulgi na dzieci czy ulgi związane z inwestycjami.

Podsumowując, 19% podatek odgrywa istotną rolę w polskim systemie podatkowym, odpowiadając za około 1/3 wpływów podatkowych budżetu państwa. Dotyczy on znacznej części aktywnych podatników, czyli osób fizycznych i firm prowadzących działalność przynoszącą dochody.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
  2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
  3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
  4. Jak doliczyć dochody małoletnich dzieci i rozliczyć pit
  5. Podatek liniowy a ulga na dziecko - porównanie i wyjaśnienie
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły