Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Nowa danina - opłata recyklingowa


Polacy muszą być świadomi wprowadzenia od nowego roku 2018 nowego podatku. Będzie to danina w postaci opłaty recyklingowej. Nie jest to stricte podatek, ale parapodatek. Dla kogo będzie obowiązkowa opłata recyklingowa i w jakiej wysokości taka opłata ma zostać ostatecznie nakładana na płatników?

 

Podstawa prawna

Parapodatek w postaci opłaty recyklingowej w Polsce musiał zostać wprowadzony, ponieważ konieczne było dostosowanie polskich przepisów do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z 29 kwietnia 2015 roku zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się znowelizować ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, na mocy której konieczne jest wprowadzenie nowej opłaty recyklingowej.

Wspominana nowelizacja została już podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, więc jej wprowadzenie w życie jest już pewne. Swój podpis prezydent złożył pod ustawą 27 października 2017 roku. Zmiany wprowadza zaś ustawa z dnia 12 października 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Przedmiot opodatkowania

Opłata recyklingowa zostanie nałożona na podatników w związku z zakupem większości wykonanych z tworzyw sztucznych toreb na zakupy. Najprawdopodobniej stawka nowej daniny wyniesie 0,20 zł za każdą torbę foliową, tzw. siatkę lub zrywkę.

Nowela przewiduje wprowadzenie opłaty recyklingowej za wydanie lekkiej, wykonanej z tworzywa sztucznego, torby na zakupy w każdym punkcie handlowym. Jednocześnie przedmiotem opodatkowania mają być torby z uchwytami lub bez, czyli także woreczki, o ile ich grubość materiału ma mniej niż 50 mikrometrów. Takie torby z reguły są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego.

Nie wszystkie siateczki foliowe trzeba będzie obłożyć dodatkową daniną - opłatą recyklingową. Mają jej uniknąć najcieńsze, bardzo lekkie torby. Zwolnione z opłat będą torby o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, których wykorzystywanie w sklepach i innych punktach handlowych jest wymagane z powodów higienicznych. Mogą być one także swobodnie oferowane jako podstawowe opakowanie dla żywności sprzedawanej luzem, kiedy pomaga to w zapobieganiu marnowania żywności.

Należy podkreślić, że opłata recyklingowa wprowadzana od 1 stycznia 2018 roku do polskiego prawodawstwa, będzie mogła stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo zostanie ona doliczona do ceny ustalonej przez dany sklep lub inną jednostkę handlową. W takim przypadku ostateczna opłata obciążająca pod względem finansowym konsumenta, będzie składać się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty.

Stawka opłaty recyklingowej

Ministerstwo Środowiska już jakiś czas temu przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wysokości nowej daniny - stawki opłaty recyklingowej. Stawka nowego parapodatku najpewniej nie będzie mogła przekroczyć 1 zł za jedną torbę, ale wszystko wskazuje na to, że wyniesie o wiele mniej - około 20 groszy za pojedynczą torbę. Wpływy pozyskiwane z opłaty recyklingowej mają stanowić dochód budżetu państwa. Płatnicy opłaty recyklingowej będą mieli obowiązek odprowadzenia należności z nią związane do 15 marca kolejnego roku do urzędów skarbowych.

Dzięki wprowadzeniu opłaty recyklingowej będzie można dążyć w Polsce do zmniejszenia poziomu zużycia jednorazowych, foliowych toreb na zakupy, a jest to zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej. W zasadzie tylko już w nielicznych sklepach towary nadal pakowane są w darmowe siatki, które stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Stąd też konieczność walki z ich nadmierną ilością nie tylko w Polsce, ale i we wszystkich krajach Unii Europejskiej.