Newsy podatkowe - Czy w najbliższej przyszłości czekają nas nowe wzory druków rozliczeń podatkowych PITy?


Podatnicy w Polsce mają obowiązek rozliczania się z uzyskiwanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przychodów lub dochodów. Rozliczenie polega na złożeniu odpowiednich druków formularzy podatkowych PIT we właściwych względem miejsc zamieszkania podatników Urzędach Skarbowych. Wzory druków PITy podlegają aktualizacjom, nawet co roku, dlatego też podatnicy przy dokonywaniu formalnego rozliczenia z fiskusem nigdy nie powinni posługiwać się formularzami, które pochodzą z ubiegłych lat.

 

Nowe druki PIT zawsze dostępne są w formie papierowej w Urzędach Skarbowych w całej Polsce, a także formularz Pit odpowiedni dla danego podatnika, znajdzie się na stronach internetowych fiskusa i w licznych, aktualizowanych na bieżąco, programach komputerowych służących do wypełniania rozliczeń podatkowych. Czy zeznania podatkowe za rok 2015 będą sporządzane na tych samych formularzach podatkowych, jak poprzedni rok podatkowy? Czy szykują się zmiany w drukach podatkowych? Ministerstwo Finansów odpowiada, że rzeczywiście w rozliczeniach za rok 2015 mogą pojawić nowe druki PIT.

Jakie formularze do zmian?

Wzory druków PITy ulegną zmianą już w przyszłym roku. Ministerstwo Finansów wskazuje, że modyfikacje dotyczą 12 różnych formularzy PIT, w tym również tych najbardziej popularnych. Dlatego też nie ulega wątpliwości, że większość polskich podatników będzie musiało posłużyć się nowymi formularzami, aby dokonać prawidłowego rozliczenia podatkowego z Urzędem Skarbowym. Nowy formularz PIT między innymi będą wypełniać pracownicy etatowi i przedsiębiorcy, rozliczający się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej.

Do zmiany przygotowano następujące formularze:

  • PIT-36,
  • PIT-37,
  • PIT-38,
  • PIT-39,
  • PIT-40.

W przyszłym roku pojawią się nie tylko nowe druki PIT dla właściwych rozliczeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego z fiskusem, ale również nowe załączniki do formularzy. Wypełniając formularz PIT koniecznie trzeba zwrócić na ten fakt uwagę, aby nie okazało się później, że co prawda podatnik złożył swoją deklarację podatkową na dobrym druku, aktualnym w 2015 roku, ale już załącznik złożony został na niewłaściwym formularzu.

Minister Finansów wskazuje na zmiany

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określania wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zawiera szczegółowe wytyczne do zmian w nowych formularzach podatkowych. Rozliczając swój formularz PIT z dochodów lub przychodów bądź poniesionych strat w roku obecnym, składając druk PIT w 2016 roku do Urzędu Skarbowego, będzie trzeba koniecznie posłużyć się nowym dokumentem, udostępnionym podatnikom w sposób jak najbardziej powszechny przez resort finansów i skarbówki w całym kraju.

Projekt Ministerstwa Finansów w sprawie zmian formularzy podatkowych PIT dotyczy deklaracji: PIT-40, PIT-39 PIT-38, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, jak i załączników do nich: PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z i PIT/ZG. . Nowe rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Konkretne zmiany w formularzach podatkowych

Wprowadzenie nowych druków PIT było koniecznością, z uwagi na zmiany dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W nowych drukach uwzględnione zostanie przede wszystkim wprowadzone do przepisów prawa podatkowego ograniczenie w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, jakie wiążą się z nowelizowaną ustawą o PIT. Takie koszty nie będą już dostępne dla wszystkich twórców i artystów bez wyjątków. Nie będą oni mogli stosować w każdym formularzy podatkowym preferencyjnych zasad opodatkowania, z czym związana była konieczność modyfikacji formularzy PIT. Od 1 stycznia 2014 roku suma wszystkich kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych nie może przekroczyć połowy kwoty stanowiącej granicę pierwszego przedziału w skali podatkowej.