Na czym dokładnie polega ulga odsetkowa i czy w rozliczeniu PIT za rok 2015 nadal będzie można z niej skorzystać


Wiele ulg podatkowych obecnie już nie funkcjonuje w Polsce, w ramach aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych. Niemniej jednak, dawne ulgi podatkowe są dostępne dla podatników, którzy nabyli do nich prawo w okresie ich obowiązywania. Jedną z takich ulg niewątpliwie jest ulga odsetkowa. Czy rozliczenie PIT za rok 2015 nadal będzie mogło uwzględniać taką ulgę? W jaki sposób podatnik może odliczyć w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym koszty opłaconych odsetek z tytułu spłacanego kredytu mieszkaniowego w banku?

 

Konstrukcja ulgi odsetkowej

Ulga odsetkowa przestała obowiązywać w Polsce wraz z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można było nabyć prawo do takiej ulgi po 1 stycznia 2007 roku, co nie oznacza, że takie ulgi podatkowe nie są obecnie wykorzystywane. W odniesieniu do podatników, którzy przed 1 stycznia 2007 roku zaciągnęli kredyt lub pożyczkę mieszkaniową, możliwe jest kontynuowanie odliczania ulgi odsetkowej.

Prawo do ulgi odsetkowej mają podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt bądź pożyczkę na cele mieszkaniowe. Cele te zostały szczegółowo określone w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Konstrukcja ulgi odsetkowej opiera się na możliwości odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych, do upływu terminu spłaty określonego w umowie kredytowej. Polega to na tym, że w rocznej deklaracji podatkowej podatnik ma możliwość odliczenia faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Takie przedmiotowe odliczenie będzie możliwe, jeśli:

  • Inwestycja mieszkaniowa, np. budowa domu, została zakończona,
  • Podatnik zaciągnął kredyt na cele mieszkaniowe, kredyt na spłatę kredytów lub pożyczek mieszkaniowych bądź każdy kolejny kredyt zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego bądź kredytu zaciągniętego na spłatę takiego kredytu mieszkaniowego,
  • Podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej z fiskusem.

Z ulgi odsetkowej nie skorzystają podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na nabycie mieszkania z rynku wtórnego.

Rozliczenie roczne z ulgą odsetkową zakłada odliczenie od dochodu odsetek. Jeśli chodzi o odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji sfinansowanej kredytem, mogą być odliczone dopiero w tym roku podatkowym, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki. Jeśli nie ma on wystarczająco wysokiego dochodu ku temu, to może odliczyć wskazane odsetki w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki. Odliczeniu podlega różnica pomiędzy sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał swojego pierwszego odliczenia. Jeśli odsetki nie zostaną rozliczone w ciągu dwóch lat od ich opłacenia, przepadają i nie można ich rozliczyć w kolejnych latach w rocznej deklaracji podatkowej.

Gdy podstawą rozliczenia ulgi odsetkowej są odsetki zapłacone począwszy od roku, w którym podatnik zakończył inwestycję, to może on je odliczyć wyłącznie od dochodu uzyskanego w jednym roku, tym samym, w którym zostały one zapłacone,

Do kiedy obowiązują ulgi odsetkowe?

Ulga odsetkowa obowiązuje w dalszym ciągu, co oznacza, że rozliczenie PIT za rok 2015 nadal może ją ujmować. Określono, że ulga odsetkowa będzie obowiązywała na zasadach praw nabytych aż do 31 grudnia 2027 roku.