Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Metoda wyłączenia z progresją - o co chodzi?


Polscy rezydenci podatkowi mają obowiązek rozliczania się ze wszystkich swoich dochodów, zarówno tych osiągniętych w kraju, jak i poza jego granicami, w polskim Urzędzie Skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Ich druki PITy powinny uwzględniać odpowiedni tryb opodatkowania dochodów zagranicznych. W ich przypadku należy sprawdzić, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania, wskazana w umowie międzynarodowej podpisanej przez stronę polską i kraj, w którym podatnik uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym swoje dochody. Należy powiedzieć, że jedną z takich metod jest metoda wyłączenia z progresją. Na czym ona polega i czy takie rozliczenie roczne odbywa się z korzyścią dla samego podatnika?

 

Rozliczanie dochodów zagranicznych

O tym, czy podatnik powinien rozliczyć swoje dochody zagraniczne w kraju zarobkowania, czy też w Polsce, decyduje kraj rezydencji podatkowej. Polscy rezydenci podatkowi objęci są nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w PIT, co oznacza, że z całości pozyskanych w poprzednim roku podatkowym dochodów - krajowych i zagranicznych, rozliczają się w Polsce, składając formularze PITy we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, że polskim rezydentem podatkowym są osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce, posiadające w kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywających w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Jeśli osoba fizyczna nie mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega obowiązkowi podatkowemu wyłącznie od dochodów osiąganych na terenie Polski. Jak już zostało powiedziane, decydujące znaczenie ma tu miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych. Określenie „ośrodek interesów życiowych” oznacza, że podatnik ma w Polsce:

  • Swoją rodzinę,
  • Dom lub mieszkanie,
  • Konto w banku,
  • Inwestycje,
  • Ruchomości.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Decydujące znaczenie przy rozliczaniu dochodów zagranicznych w Polsce i ujmowaniu ich w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT ma metoda unikania podwójnego opodatkowania. Polska posiada podpisane umowy międzynarodowe dotyczące unikania podwójnego opodatkowania i to od nich uzależnione jest to, w jaki sposób i w jakiej wysokości będzie obliczany podatek od dochodów z zagranicy. Jak sama nazwa wskazuje, zastosowana w danym przypadku metoda ma na celu uniknięcie sytuacji, gdy podatek PIT odprowadzany byłby dwukrotnie - w kraju zarobkowania i w miejscu zamieszkania. Jeśli Rzeczypospolita Polska nie posiada podpisanej umowy z krajem, w którym zarobkował polski podatnik, nie jest to równoznaczne z brakiem obowiązku rozliczenia z polskim fiskusem podatku od dochodów z pracy za granicą. Umowy międzynarodowe mogą wskazywać na dwie metody unikania podwójnego opodatkowania, determinujące rozliczenie podatku od dochodów z pracy za granicą:

  • Metodę wyłącznie z progresją,
  • Metodę proporcjonalnego odliczenia.

Na czym polega metoda wyłączenia z progresją?

Jeśli umowa międzynarodowa wskazuje, że polski rezydent podatkowy ma opodatkować dochody zagraniczne w ramach deklaracji PITy w kraju, z wykorzystaniem metody wyłączenia z progresją, będzie to polegało na tym, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dla ustalenia wysokości podatku od pozostałego dochodu, od którego w Polsce płacony jest podatek PIT, stosuje się stawkę właściwą dla łącznego dochodu, czyli osiągniętego w kraju i poza jego granicami. Metoda wyłączenia z progresją jest bardzo korzystna dla samych podatników uzyskujących dochody zagraniczne i zobowiązanych do ich rozliczenia w polskim Urzędzie Skarbowym. Metoda ta pozwala na uniknięcie opłacania podatku dochodowego od dochodów pozyskanych poza granicami kraju. Jeśli podatnik w danym roku podatkowym, w czasie uzyskiwania dochodów z zagranicy nie uzyskiwał równocześnie żadnych dochodów w Polsce, np. z najmu opodatkowanego według skali podatkowej, to dochodów z zagranicy nie musi deklarować w rozliczeniu rocznym. W praktyce więc polski rezydent podatkowy nie będzie zobowiązany do składania rozliczeń rocznych PITy w polskim Urzędzie Skarbowym.

W metodzie wyłączenia z progresją ewentualne dochody zagraniczne dolicza się do dochodów krajowych i opodatkowuje się je dwustopniową skalą podatkową. Jako że zagraniczny podatnik nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnik rozliczający się z takich zarobków w Polsce będzie zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej PIT na druku PIT-36. Takie rozliczenie roczne pozwala na preferencyjne rozliczenie łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko i na zastosowanie licznych ulg i odliczeń podatkowych.