Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Którzy pracownicy są uprawnieni do rozliczania się z fiskusem na PIT36?


Zasadniczo, przy opodatkowaniu dochodów pracowniczych stosuje się skalę podatkową, a rozliczenie Pit składa się na druku PIT-37. Nie zawsze jednak takie rozliczenie z fiskusem będzie właściwe dla pracownika.

 

W niektórych przypadkach może on być uprawnionym, a nawet zobowiązanym do złożenia w Urzędzie Skarbowym właściwym względem miejsca jego zamieszkania, formularza PIT36.

Dla kogo PIT-36?

PIT36 jest deklaracją podatkową składaną przez wszystkich polskich rezydentów podatkowych, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali jakiekolwiek dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika. Z reguły takie rozliczenie z fiskusem składane jest przez osoby zarobkujące w formie pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Jeśli podatnik ma obowiązek w trakcie roku podatkowego lub na koniec tego roku, samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek dochodowy lub wartość podatku dochodowego do zapłaty, wówczas rozliczenie Pit złoży w Urzędzie Skarbowym na druku PIT36.

PIT36 w szczególnych przypadkach może być właściwą deklaracją podatkową także dla pracowników. Złożą go zarabiający za granicą lub uzyskujący dochody ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczania zaliczek na podatek z tytułu zatrudnienia w Rzeczypospolitej. PIT-36 jako rozliczenie z fiskusem złożą osoby fizyczne prowadzące najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierając inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, nawet jeśli w tym samym roku podatkowym osiągali dochody opodatkowane w ten sam sposób z pracy zawodowej.

Z przepisów podatkowych wynika, że PIT36 zobowiązani są rozliczyć z fiskusem sprzedający nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008, a także wykazujący należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, ale wyłącznie gdy podatek ten nie został pobrany przez płatnika. W tym ostatnim przypadku mowa jest o przychodach obcokrajowców uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kapitałach pieniężnych, dodatkowych wynagrodzeniach emerytów od zakłady pracy czy wygranych w grach losowych.

Rozliczenie Pit na druku PIT-36 będzie konieczne dla osób fizycznych posiadających źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek

Działalność i praca na etacie

Zarówno pozarolnicza działalność gospodarcza, jak i praca na etacie, czy na podstawie umowy zlecenie, mogą być opodatkowane według progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej. Jeśli pracownik wykonując pracę etatową lub umowy cywilnoprawne jednocześnie podejmuje się prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i oba źródła przychodów są opodatkowane na zasadach ogólnych, wówczas będzie zobowiązany złożyć rozliczenie Pit na jednym druku – PIT36. Ujmie on w takim przypadku dochody z pracy zawodowej i dochody z działalności gospodarczej w ramach jednego rozliczenia podatkowego z Urzędem Skarbowym. Rozliczenie strat z lat ubiegłych również zobowiązuje podatnika do złożenia formularza PIT-36 zamiast PIT-37.

Rozliczenie dochodów małoletnich dzieci

W przypadku, gdy rodzic jest zobowiązany do doliczenia dochodów małoletniego dziecka do swoich dochodów wykazywanych w rozliczeniu podatkowym, to nawet jeśli jest uprawniony do rozliczenia na druku standardowym PIT-37, będzie on musiał złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie na druku PIT-36. Dochody małoletnich dzieci z zasady powinny zostać doliczone do kwoty dochodów uzyskiwanych przez rodziców lub jednego z rodziców. W deklaracji podatkowej rodzice wykazują kwotę łączną dochodów – swoich i dziecka, które nie podlegają rozliczeniu oddzielnie na deklaracji małoletniego. Oprócz formularza PIT36 w takim przypadku będzie trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym załącznik PIT/M, w którym wyszczególnione zostaną dochody małoletnich dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia.

Rozliczenie preferencyjne

Jeśli podatnik rozlicza się z fiskusem łącznie ze współmałżonkiem, czyli korzysta z takiej preferencji podatkowej, może się zdarzyć, że jedno z małżonków jako pracownik powinno rozliczyć się z Urzędem Skarbowym na druku PIT-37, a drugie, z tytułu na przykład prowadzenia działalności gospodarczej, na druku PIT36. W takim przypadku łączne rozliczenie Pit musi zostać dokonane na druku PIT-36.

Niezależnie od powodu, dla którego pracownik składa PIT36 w miejsce PIT-37, taką deklarację podatkową należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika, w terminie do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego.