Którzy Polacy pracujący za granicą mają obowiązek złożenia rocznego PIT również w Polsce


Według litery prawa skarbowego wszelkie osoby niezależnie od posiadanego obywatelstwa, rozliczają roczny PIT w tym kraju, którego są rezydentami podatkowymi, czyli ciąży na nich nieograniczony obowiązek skarbowy. Każdy podatnik posiadający tak zwane centrum interesów prywatnych i zawodowych na terenie Polski, oraz przebywa tutaj dłużej niż 183 w roku (łącznie nieco ponad pół roku i kilka dni) nabywa status polskiego rezydenta. To samo dotyczy sytuacji, w której to pobierany jest dochód w innym kraju i tam właśnie polski podatnik zamieszkuje.

 

Bardzo duża grupa osób zatrudniona jest przez polskie firmy, które zarejestrowane są na terenie RP, ale obowiązki pracownika wiążą się z bardzo częstym przebywaniem za granicą. Przykładowo kierowcy tirów albo pracownicy przebywający w placówkach swojej korporacji w innym kraju niż rodzimy bardzo często są rzadkimi gośćmi w swoich domach. Nawet w sytuacji, gdy tacy pracownicy przebywają wiele miesięcy poza domem, nadal są polskimi rezydentami podatkowymi. Płatnicy, czyli pracodawcy, z oczywistych względów rozliczają składki ZUS oraz podatki w Polsce, dlatego też zeznania podatkowe pity płatników, jak i samych podatników są składane w kraju.

Istnieją także sytuacje, gdy  polscy obywatele zatrudniani są przez zagraniczne przedsiębiorstwa, które lokalnie opłacają swoje podatki. Niemniej jednak, Polak pracujący w zagranicznej firmie, ale nie przebywający w sposób stały na obczyźnie, jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego w Polsce, a więc jego zestawienie Pit trafi do polskiego fiskusa, zgodnie z adresem zameldowania.

Kolejny możliwy wariant dotyczy sytuacji, gdy pracodawca prowadzi firmę zarejestrowaną za granicą, a polski pracownik przebywa w siedzibie przedsiębiorstwa sporadycznie, jednocześnie wykonując większość obowiązków służbowych w Polsce. Dzieje się tak na przykład gdy zagraniczny koncern powierza obowiązki służbowe Polakom, których zadaniem jest prawowanie opieki nad oddziałem firmy na terenie naszego kraju, wówczas pełnienie swoich powinności służbowych za granicą powinno być traktowane i rozliczane jako delegacja. W tym przypadku naturalną sprawą jest, iż roczny PIT podatnik składa w Polsce.  

Osoby zatrudnione na etatach, niezależnie od tego, czy wykonują obowiązki służbowe w  Polsce, czy też za granicą, rozliczają zestawienie Pit w oparciu o ogólne zasady podatkowe. Oznacza to, iż przysługuje im prawo do ulg podatkowych.  Ich zeznania podatkowe pity muszą trafić do fiskusa najpóźniej w ostatnim dniu roboczym w kwietniu. Przebywając za granicą w tym okresie, można przesłać roczny PIT drogą pocztową. List polecony można wysłać nawet w ostatnim dniu roboczym kwietnia, nie ma znaczenia bowiem, czy przesyłka dotrze do fiskusa w pierwszych dniach maja, czy w połowie nowego miesiąca. Dla urzędników skarbowych decydujące znaczenie ma data wybita na stemplu pocztowym.

Zestawienie Pit osoby przebywającej czasowo za granicą może być dostarczone do polskiego urzędu także w formie elektronicznej, tutaj nie ma znaczenia w jakiej części świata znajduje się osoba, która ma obowiązek rozliczyć zeznania podatkowe pity. Aby dokonać wszelkich formalności, należy mieć dostęp do szczegółowych informacji o swoich dochodach (najlepszym możliwym źródłem jest PIT-11) oraz dostęp do internetu. Jak więc widzimy, pobyt w Polsce nie jest warunkiem koniecznym do tego, by rozliczyć się z fiskusem, gdyż istnieją sposoby ku temu, by uregulować kwestie podatkowe, przebywając na przysłowiowym drugim krańcu świata. Szalenie istotną kwestią jest oczywiście zastosowanie się do przepisów skarbowych, które ściśle określają ramy czasowe, w których należy dokonać formalności.