Długi

Korepetycje jaki podatek - zwolnione z opodatkowania

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20237 min.
Korepetycje jaki podatek - zwolnione z opodatkowania

Korepetycje jaki podatek - to pytanie zadaje sobie wielu korepetytorów. Czy trzeba płacić podatek od dochodów z korepetycji? Jak rozliczyć się z fiskusem? Wszystko zależy od tego, w jakiej formie świadczymy usługi korepetytorskie. Artykuł wyjaśnia, kiedy przychody z korepetycji są zwolnione z podatku, a kiedy trzeba zapłacić podatek od osób fizycznych lub inne daniny.

Kluczowe wnioski:
  • Korepetycje udzielane okazjonalnie są zwolnione z podatku
  • Przy umowie zlecenie lub o dzieło trzeba zapłacić podatek
  • Osoby na działalności gospodarczej muszą odprowadzać składki ZUS i podatki
  • Kwota wolna od podatku w 2023 roku wynosi 30 000 zł
  • Warto zgłosić się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Korepetycje jaki podatek - kiedy zwolnione

Wielu korepetytorów zadaje sobie pytanie, czy muszą płacić podatek od dochodów z korepetycji. Otóż odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od konkretnej sytuacji. Jeśli korepetycje udzielane są okazjonalnie i nie stanowią stałego źródła dochodu, to taka działalność jest zwolniona z podatku.

Zgodnie z przepisami, jeśli w ciągu miesiąca zarobimy mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2023 r. jest to 1583 zł netto), to nie musimy odprowadzać podatku. Korepetycje traktowane są wtedy jako przychód z innych źródeł na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co istotne, dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy korepetycje mają charakter okazjonalny i nie są traktowane jako stałe źródło dochodu. Jeśli osiągamy regularne przychody przekraczające połowę minimalnego wynagrodzenia, to konieczne będzie rozliczenie podatkowe nadwyżki.

Jak udowodnić okazjonalny charakter korepetycji?

Aby udowodnić tzw. okazjonalny charakter prowadzonej działalności korepetytorskiej, warto np. nie wystawiać faktur za korepetycje. Dobrą praktyką jest również nieposiadanie specjalnie wydzielonego miejsca do udzielania korepetycji.

Ponadto, jeśli nie reklamujemy się jako korepetytor, nie mamy strony internetowej, nie drukujemy wizytówek itp., to również świadczy o tym, że korepetycje nie są naszą podstawową działalnością zarobkową.

Korepetycje jaki podatek od przychodu

Sytuacja zmienia się, gdy korepetycje stają się stałym źródłem naszych dochodów i zaczynamy osiągać z nich regularne zarobki przekraczające połowę minimalnego wynagrodzenia w skali miesiąca. Wtedy trzeba zapłacić podatek od nadwyżki.

Podstawą do naliczenia podatku jest kwota przekraczająca w danym miesiącu próg 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 1583 zł. Od nadwyżki należy zapłacić podatek w wysokości 17% podatku Belki, czyli podatku od przychodów z innych źródeł na zasadach ogólnych.

Jak rozliczyć podatek od korepetycji?

Aby rozliczyć należny podatek od korepetycji, należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 do końca kwietnia roku następnego (po zakończeniu roku podatkowego) lub PIT-28 w ciągu miesiąca od osiągnięcia przychodu. W zeznaniu wykazujemy przychody z korepetycji pomniejszone o koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%.

Podatek od korepetycji można też rozliczać kwartalnie w formie uproszczonej - wtedy trzeba składać deklaracje PIT-28. Terminy rozliczeń kwartalnych to 31 kwietnia, 31 lipca, 31 października oraz 31 stycznia roku następnego.

Korepetycje jaki podatek przy umowie zlecenie

Inaczej wygląda sytuacja podatkowa w przypadku, gdy korepetycje świadczymy w oparciu o umowę zlecenie. Wówczas, zgodnie z przepisami, przychody z umów zleceń podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej - 17% i 32%.

Podatek potrącany jest przez zleceniodawcę, który przy wypłacie wynagrodzenia oblicza, pobiera i odprowadza zaliczkę na podatek do urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku trzeba jeszcze złożyć zeznanie roczne PIT-37, aby ostatecznie rozliczyć się z podatku od przychodów z umów zleceń.

W przypadku umowy zlecenia, oprócz podatku dochodowego, zleceniodawca musi finansować obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Stawki ZUS od umowy zlecenia w 2023 r.

Ubezpieczenie emerytalne 19,52%
Ubezpieczenie rentowe 8%
Ubezpieczenie chorobowe 2,45%
Razem 29,97%

Jak widać, przy umowie zlecenia całkowite koszty pracodawcy są sporo wyższe niż sama wypłata netto dla zleceniobiorcy. Dlatego też forma umowy zlecenia rzadziej jest stosowana przy korepetycjach.

Korepetycje jaki podatek przy działalności gospodarczej

Korepetycje jaki podatek - zwolnione z opodatkowania

Osoby udzielające korepetycji w ramach własnej działalności gospodarczej zobowiązane są do ponoszenia danin publicznoprawnych w postaci podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

W tym wypadku mamy do czynienia z opodatkowaniem na zasadach ogólnych przy zastosowaniu 19-proc. podatku PIT od osób fizycznych. Jako przedsiębiorcy musimy także opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru.

Dodatkowo, przez pierwsze 24 miesiące działalności można skorzystać z preferencyjnych, obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. ulga na start). Po tym okresie trzeba opłacać składki ZUS od podstawy stanowiącej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jak założyć działalność gospodarczą?

Aby rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie korepetycji, należy dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić online, za pośrednictwem strony internetowej CEIDG.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków księgowych i podatkowych, jednak daje też większą swobodę i elastyczność niż umowa o pracę czy umowa zlecenie.

Korepetycje jaki podatek od osób fizycznych

Osoby uzyskujące przychody z korepetycji muszą liczyć się z koniecznością zapłaty podatku PIT w wysokości 17% lub 32% - zgodnie z progresywną skalą podatkową.

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekroczenia w ciągu roku kwoty 30 000 zł od łącznych przychodów. Jest to kwota wolna od podatku, która obowiązuje podatników PIT od 2023 r.

Warto pamiętać, że w przypadku niezapłacenia podatku w trakcie roku, trzeba dopłacić należną daninę przy rozliczeniu rocznym. Nadpłata podatku może grozić konsekwencjami skarbowymi.

Jak obniżyć podatek od korepetycji?

Nauczyciele udzielający korepetycji mogą zastosować wyższe, 50-procentowe koszty uzyskania przychodu, co pozwala legalnie obniżyć podstawę opodatkowania i tym samym zmniejszyć należny podatek.

Inną metodą optymalizacji podatkowej jest współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą i zawarcie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Wówczas podatek potrącany jest przez płatnika, a my otrzymujemy wynagrodzenie netto pomniejszone o zaliczkę na podatek.

Korepetycje jaki podatek przy umowie o dzieło

Umowa o dzieło jest korzystniejsza podatkowo od umowy zlecenia, ponieważ przy umowie o dzieło zleceniodawca nie musi opłacać składek ZUS.

Przy umowie o dzieło przychód podlega jedynie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 17% lub 32% wg skali podatkowej. Podatek potrącany jest przez zleceniodawcę i przekazywany do urzędu skarbowego.

Należy jednak pamiętać, że umowę o dzieło można zastosować tylko do konkretnego zadania, które zostanie wykonane w ustalonym terminie. Dlatego też rzadziej stosowana jest w przypadku korepetycji.

Podsumowując, kwestia opodatkowania korepetycji nie jest jednoznaczna i zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Niemniej istnieje szereg możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych z tytułu udzielania korepetycji.

Podsumowanie

Korepetycje jaki podatek - to częste pytanie wśród osób udzielających korepetycji. Otóż korepetycje udzielane okazjonalnie, bez rejestrowania działalności gospodarczej, są zwolnione z podatku. Nie trzeba płacić podatku, jeśli miesięczny przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (1583 zł w 2023 r.).

Sytuacja zmienia się, gdy korepetycje stają się stałym źródłem dochodu - wtedy od nadwyżki ponad 1583 zł trzeba zapłacić 17% podatku Belki. Osoby na działalności gospodarczej muszą dodatkowo opłacać składki ZUS i 9% podatek zdrowotny. Przy umowie zlecenia czy o dzieło, podatek potrąca zleceniodawca.

Reasumując, wiele zależy od skali i charakteru prowadzonej działalności korepetytorskiej. Przy okazjonalnym udzielaniu korepetycji nie ma obowiązku podatkowego. Korepetycje zwolnione są z opodatkowania do kwoty 1583 zł miesięcznego przychodu.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w artykule pozwolą na lepsze zorientowanie się w temacie opodatkowania korepetycji i ułatwią dokonanie właściwego wyboru optymalnej formy działalności pod kątem podatków.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
  2. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
  3. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
  4. Urząd Skarbowy Praga Północ - Jagiellońska Warszawa
  5. PIT 28A do druku 2019 PDF - druki do pobrania
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły