Komu nie przysługuje prawo do ulgi internetowej - ograniczenia preferencyjnych rozliczeń rocznych PITy


Rozliczenie roczne z ulgą podatkową pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania lub podatku należnego fiskusowi z tytułu podatku dochodowego, założoną kwotą ulgi. Preferencyjne rozliczenia roczne PITy nie są jednak dostępne dla wszystkich podatników bez wyjątku. Już sama metoda rozliczenia z fiskusem z tytułu deklaracji Pit może zaważyć nad tym, czy podatnik skorzysta z pewnych preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Dla kogo przeznaczona jest obecnie ulga internetowa, a kto w rozliczeniach Pit za rok 2014 nie będzie miał do niej prawa?

Konstrukcja nowej ulgi na Internet

Ulga internetowa była stosowana w Polsce od kilku lat i miała ona promować korzystanie z sieci internetowej. Obecnie, jak twierdzą politycy, spełniła ona swoje zadanie i powinna zostać wygaszona. Stąd też w obrębie tej ulgi podatkowej wprowadzono daleko idące ograniczenia w jej stosowaniu. Preferencyjne rozliczenia roczne PITy z ulgą na Internet będą dostępne zatem dla nielicznych podatników, spełniających założenia prawne do zastosowania ulgi na Internet.

Obecnie ulga internetowa rozliczana jest na zasadach ujętych w ustawie z dnia 24 października 2012 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga na Internet rozliczana może być przez podatników, którzy korzystają z sieci internetowej i ponoszą z tego tytułu koszty. Rozliczenie roczne z ulgą podatkową na Internet może uwzględniać odliczenie w wysokości maksymalnej 760 zł na rok. Podatnik stosujący taką ulgę, musi potwierdzić na życzenie fiskusa poniesienie wydatków na przyłączenie i korzystanie z sieci internetowej. Potwierdzeniem jest dokument zawierający dane identyfikujące w sposób jednoznaczny odbiorcę usługi i sprzedającego ją, rodzaj usługi internetowej i wysokość kwoty do zapłaty.

Kto nie skorzysta z ulgi na Internet?

Ulga internetowa nie będzie mogła być stosowana w rozliczeniach rocznych Pit, jeśli podatnik w rzeczywistości nie ponosił osobiście kosztów dostępu do sieci internetowej. Dodatkowo, rozliczenie roczne z ulgą podatkową na Internet nie będzie mogło zostać złożone, jeśli podatnik będzie miał zbyt niski dochód dla dokonania prawidłowego rozliczenia.

W związku z nowelizacją ustawy podatkowej, ulga na Internet nie będzie mogła być stosowana w rozliczeniach rocznych Pit podatników za rok podatkowy 2014, jeśli w poprzednich latach korzystali oni z tej preferencji podatkowej. Preferencyjne rozliczenia roczne PITy z ulgą na Internet będą mogły zostać złożone przez podatników, którzy dopiero w rozliczeniach za rok 2012 korzystali z ulgi lub przez podatników, którzy w rozliczeniach za rok 2014 chcą po raz pierwszy z niej skorzystać. Potwierdza to art. 26 ust. 6 lit. ustawy o PIT: „odliczenie od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.”

Ulga na Internet nie jest dostępna dla osób wynajmujących mieszkania, w których już istnieje dostęp do sieci internetowej, ponieważ wydatek ten nie jest w rzeczywistości poniesiony na cele osobiste podatnika, lecz na cele osobiste właściciela mieszkania.

Kolejną grupą podatników, którzy nie skorzystają w rozliczeniach Pit z ulgi na Internet są podatnicy rozliczający się z Urzędem Skarbowym na drukach:

  • PIT-28 – dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-16A – dla karty podatkowej,
  • PIT-36L – dla podatku liniowego.

Jedynie rozliczanie się w z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, 18 i 32% stwarza możliwość skorzystania z ulgi internetowej w rozliczeniu rocznym Pit.