Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Kiedy łączne zeznanie PIT małżonków jest dla nich opłacalne?


Wspólny PIT małżonków powinien być generalnie preferencją dla nich i prowadzić do obniżenia wysokości płaconego przez nich wspólnie podatku, który należy się fiskusowi. Nie zawsze jednak PITy małżonków składane wspólnie są rzeczywiście tak bardzo opłacalne. Kiedy zeznanie PIT wypełnione przez współmałżonków będzie dla nich najkorzystniejsze, a kiedy bilans zysków dla rozliczeń wspólnych i indywidualnych będzie dokładnie taki sam? Czy małżonkowie zawsze powinni rozliczać się ze sobą na jednym druku podatkowym?

 

Warunki wspólnego rozliczenia

Nie każde małżeństwo ma prawo na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych do złożenia wspólnej deklaracji podatkowej PIT. To preferencja wymagająca spełnienia przez nich określonych warunków, które są następujące:

  • bycie małżeństwem w świetle polskiego prawa cywilnego przez cały poprzedni rok podatkowy - nawet jeśli przez jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego małżonkowie nie byli jeszcze lub niebyli już małżeństwem, nie będą mieli możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego na preferencyjnych zasadach. Takie udogodnienie przysługuje ponadto tylko formalnym małżonkom, nie zaś związkom partnerskim czy konkubinatom, bez względu na to, jak długo taki związek trwa.
  • objęcie nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - zarówno mąż, jak i żona muszą mieć status polskiego rezydenta podatkowego, co oznacza, że rozliczają się ze wszystkich swoich dochodów w polskim urzędzie skarbowym.
  • wyrażenie chęci wspólnego opodatkowania - poprzez zaznaczenie właściwej opcji na formularzu podatkowym - papierowym lub elektronicznym.
  • rozliczanie się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc. Tylko na drukach PIT-37 (gdy dochód pozyskiwany był za pośrednictwem płatnika) oraz na PIT-36 (gdy dochód pozyskiwany był bez pośrednictwa płatnika) można rozliczać się wspólnie, na zasadach przewidzianych w preferencji dla małżonków.
  • posiadanie wspólności majątkowej małżeńskiej - jest ona zawiązywana wraz z małżeństwem, ale można do tego nie dopuścić lub ją zerwać, podpisując notarialną umowę o rozdzielności majątkowej, czyli tzw. intercyzę.

Jeśli małżonkowie spełniają wszystkie powyższe założenia, będą mogli rozliczyć się wspólnie na odpowiednim dla nich formularzu podatkowym PIT - PIT-37 lub PIT-36 i złożyć go bądź wysłać pocztą lub online w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Czy warto skorzystać z przysługującej preferencji?

Zasadniczo preferencja polegająca na wspólnym rozliczeniu podatkowym małżonków powinna przynosić im określone profity finansowe w postaci mniejszego zobowiązania podatkowego do zapłaty na rzecz fiskusa. Niemniej nie zawsze tak będzie. Czasem po prostu nie ma żadnej różnicy, czy podatnicy rozliczą się wspólnie, na jednym druku PIT jako małżonkowie, czy na dwóch oddzielnych, indywidualnych drukach PIT.

Wspólne, preferencyjne Pity małżonków zakładają rozliczenie z fiskusem na podstawie sumy swoich dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Podatek dochodowy należny fiskusowi wyliczany jest dla całej deklaracji podatkowej, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Dlatego też dla opłacalności zeznania podatkowego PIT małżonków ma znaczenie to, jak wysokie dochody osiągnęli w poprzednim roku podatkowym.

Wspólne rozliczenie małżonków będzie najkorzystniejsze, gdy jedno z nich w ogóle nie zarabia, a drugie uzyskuje dochód w kwocie odpowiadającej dwukrotności pierwszego progu podatkowego, tj. w kwocie 171 056 zł. Ma to związek z trybem obliczania podstawy opodatkowania. Podatnik, który przekroczy pierwszy próg skali podatkowej, czyli uzyska w poprzednim roku podatkowym dochód powyżej 85 528 zł, zobowiązany jest do wyliczania i opłacania do urzędu skarbowego, podatku dochodowego według stawki 32 proc. kwoty nadwyżki ponad pierwszy próg podatkowy. Jednakże przy rocznym rozliczeniu podatkowym dochody współmałżonków są łączone, co w takim wypadku oznacza rozliczenie na podstawie dochodu łącznego w wysokości 171 056 zł, a następnie dochód ten jest dzielony na pół i opodatkowany według stawki 18 proc. Podatnicy będący małżeństwem i mogący złożyć PIT wspólnie dzięki temu uzyskują wysoki zwrot podatkowy. Dodatkowo każdy z małżonków może skorzystać oddzielnie względem siebie, w ramach tej samej deklaracji, z przysługującej mu kwoty wolnej od podatku i ulg podatkowych.