Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Jestem offline, czyli klasyczna forma na rozliczenie ze skarbówką (papierowe PITy)


Dopóki nie upowszechniono na szeroka skalę deklaracji podatkowych online, podatnicy z powodzeniem rozliczali się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem druków papierowych. Tradycyjny PIT pod względem konstrukcyjnym nie różni się w zasadzie niczym od rozliczenia ze skarbówką przy zastosowaniu e-deklaracji rocznej.

 

Rozliczanie offline wymaga niestety wypełnienia nie tylko papierowego druku podatkowego, ale i jego dostarczenia do Urzędu Skarbowego - osobiście albo listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Czy papierowe PITy są korzystniejsze pod względem ostatecznego efektu rozliczenia podatkowego niż druki elektroniczne? Kto wypełnia swoje rozliczenia podatkowe roczne w trybie offline najczęściej?

Dla emerytów i rencistów

Zdecydowana większość osób z reguły nieskomputeryzowanych, czyli seniorów, stroni od nowinek technicznych i nadal wykorzystuje tradycyjny PIT na swoje rozliczenie roczne. Są to osoby będące stale offline, które nie chcą lub też nie mogą uczyć się wykorzystywania w praktyce komputerów i internetu. Ich papierowe PITy są składane osobiście w Urzędzie Skarbowym właściwym względem ich miejsca zamieszkania.

Błędne przekonania podatników

Są podatnicy, którzy pomimo posiadania elementarnej wiedzy dotyczącej e-deklaracji podatkowych, składają i tak rozliczenie ze skarbówką na papierowym druku PIT. Przyzwyczaili się do takiego typu rozliczenia i w wielu przypadkach obawiają się po prostu tego, żeby elektroniczny PIT dotarł do adresata i żeby został potraktowany na takich samych warunkach, jak tradycyjne rozliczenie roczne. Takie obawy są bezzasadne, bowiem druk elektroniczny i papierowy jest taki sam. Jedyną znaczącą różnicą występującą pomiędzy formularzami podatkowymi jest to, że składając PIT jako eDeklarację nie trzeba podpisywać się na nim własnoręcznie czy umieszczać podpisu elektronicznego. Podpis będzie jednak warunkiem poprawnego rozliczenia PIT papierowego.

Nie mogą występować żadne inne różnice pomiędzy drukami podatkowymi PIT w formie papierowej i elektronicznej, bowiem muszą być one zgodne z aktualnym, urzędowym wzorem, który można pobrać ze strony Urzędu Skarbowego czy Ministerstwa Finansów. Z resztą, druk papierowy PIT w rzeczywistości może być wydrukiem elektronicznego formularza podatkowego, który został wypełniony w kreatorze programu komputerowego. Trudno więc, aby te dwa druki podatkowe różniły się względem siebie w jakikolwiek sposób. Dla potwierdzenia złożenia PIT przez Internet podatnik otrzymuje mailem zwrotnym Urzędowe Potwierdzenie odbioru tzw. UPO.

Możliwości zastosowania ulg i preferencji podatkowych są kolejnym punktem, dla którego podatnicy wypełniają papierowe PITy jako rozliczenia roczne ze skarbówką. Nie ma jednak znaczenia, czy podatnik składa e-deklarację podatkową czy posługuje się tradycyjnym formularzem PIT. W każdym przypadku, o ile spełnia warunki ustawowe do zastosowania ulg i preferencji podatkowych, może z nich skorzystać. Elektroniczne i tradycyjne formularze podatkowe można składać jako deklaracje współmałżonków lub jako rozliczenia roczne osób samotnie wychowujących dziecko.

Deklaracje w formie elektronicznej

Papierowe druki formularzy podatkowych w przyszłości mogą być stopniowo, aczkolwiek skutecznie zastępowane przez druki elektroniczne. Dzięki temu można będzie w dużym stopniu zautomatyzować pracę Urzędów Skarbowych w całej Polsce. Już obecnie e-deklaracje roczne można składać m.in. na drukach:

  • PIT-37 przeznaczonych dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczonych dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczonych dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczonych dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczonych dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-38  przeznaczonych dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
  • PIT-39 przeznaczonych dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.