Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Jakie ulgi podatkowe możemy odliczać w naszych zeznaniach PIT?


Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych może być dochód lub przychód podatnika. Podatnicy odprowadzający podatek od wyliczonej kwoty dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania, na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej mają możliwość skorzystania z licznych ulg i preferencji podatkowych. Część z nich odliczanych jest od dochodu, a część od podatku należnego fiskusowi.

 

Nie oznacza to, że np. ryczałtowcy, którzy zeznania PITy wypełniają na drukach PIT-28 nie mają prawa do żadnej ulgi podatkowej, ale katalog dostępnych dla nich preferencji jest znacznie węższy. Ulgi podatkowe w PIT optymalizują wysokość ostatecznego podatku do zapłaty do Urzędu Skarbowego, a w wielu przypadkach pozwalają na uzyskanie wysokiego odliczenia podatkowego. Z jakich ulg podatkowych obecnie mogą korzystać polscy podatnicy i w jaki sposób?

Jak obniżyć swój podatek?

Podatnik zobowiązany jest do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych od swoich dochodów lub przychodów, pochodzących ze źródeł podlegających opodatkowaniu. Niemniej, podatnicy w Polsce mają możliwość dokonania optymalizacji podatkowej, która bynajmniej nie jest działaniem na granicy prawa. Wymaga to skorzystania z ulg i preferencji podatkowej. Ulgi podatkowe zaproponowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku pozwalają na obniżenie albo samego podatku należnego fiskusowi, albo podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Szczególnym typem ulgi podatkowej, z której skorzysta wielu podatników, jest możliwość złożenia rozliczenia PIT na preferencyjnych warunkach, mianowicie, zeznanie podatkowe można złożyć:

  • jako wspólne rozliczenie współmałżonków,
  • jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko.

Aby móc składać PIT na preferencyjnych zasadach, należy spełnić ustawowe warunki, a także rozliczać swoje zeznania PITy na drukach PIT-36 lub PIT-37. Nie są one dostępne dla podatników opodatkowujących się za pomocą podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy karty podatkowej. Wspominane druki właściwe dla skali podatkowej pozwalają na zastosowanie zdecydowanej większości ulg podatkowych.

Ulgi i preferencje podatkowe to nie jedyne sposoby na to, aby dokonać legalnej, zgodnej z obowiązującym prawem podatkowym, optymalizacji swojego zeznania podatkowego. Można również skorzystać z kwoty wolnej od podatku w rozliczeniach rocznych, czy możliwości odpisania w rocznym zeznaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, choć w tej sytuacji klient nic na tym nie zyska, ale i nie straci.

Z jakich ulg można skorzystać?

Polscy rezydenci podatkowi, rozliczając się z fiskusem i składając swoje zeznania PITy roczne mają prawo do skorzystania z wielu ulg podatkowych, wśród których wymienia się:

  • ulgę na dziecko,
  • ulgę na Internet,
  • ulgę na nowe technologie,
  • ulgę rehabilitacyjną, w tym ulgę na leki,
  • ulgi na darowizny,
  • ulgę odsetkową,
  • ulgę meldunkową lub mieszkaniową, itp.

Podatnicy muszą spełnić określone warunki zapisane w ustawie podatkowej, aby docelowo w swoich zeznaniach podatkowych móc skorzystać z konkretnych ulg. Niektóre ulgi podatkowe obecnie są wygaszane, czego przykładem jest ulga internetowa, z której skorzysta już niewielka liczba podatników.

Ulgi odliczane są od dochodu podatnika, a inne od podatku należnego fiskusowi, ale końcowy efekt jest taki sam - obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych należnego fiskusowi. Z zastosowaniem ulg podatkowych można doprowadzić do sytuacji, w której to fiskus będzie musiał podatnikowi wypłacić nadpłaconą kwotę podatku dochodowego.

Niektóre ulgi podatkowe pozwalają na odliczenie np. wydatków na określony cel, w pełnej wysokości poniesionych kosztów. Wówczas mówimy o ulgach nielimitowanych. Inne, takie jak ulgi na darowizny podlegają odgórnym, ustawowym limitom, np. w wysokości 6% dochodu podatnika jak mamy do czynienia w przypadku sumy ulg na darowiznę krwi, darowiznę na cele charytatywne, czy cele kościelne.