Prawo

Jakie przepisy zawiera art. 640 KPC? Dowiedz się więcej o kodeksie.

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska25.06.20246 min.
Jakie przepisy zawiera art. 640 KPC? Dowiedz się więcej o kodeksie.

640 kpc to jeden z kluczowych artykułów Kodeksu postępowania cywilnego. Reguluje on zasady przeprowadzania rozprawy i określa szereg obowiązków sądu podczas jej przebiegu. Przepis ten ma na celu zapewnienie rzetelnego i sprawiedliwego postępowania, dając sądowi narzędzia do aktywnego kierowania procesem i czuwania nad jego prawidłowym przebiegiem. Przyjrzyjmy się bliżej, co zawiera art. 640 KPC i jak wpływa na postępowania sądowe.

Kluczowe wnioski:
 • Artykuł 640 KPC nakłada na sąd obowiązek aktywnego kierowania rozprawą i czuwania nad jej sprawnym przebiegiem.
 • Reguluje on zasady zadawania pytań świadkom, biegłym i stronom przez sąd oraz ich wysłuchiwania.
 • Umożliwia sądowi dopuszczanie dowodów niezbędnych do wyjaśnienia sprawy oraz przesłuchiwanie stron w celu uzupełnienia twierdzeń lub wyjaśnienia okoliczności.
 • Określa rolę sądu w przeciwdziałaniu przewlekaniu postępowania i ferowania decyzji proceduralnych.
 • Nadaje sądowi uprawnienia do egzekwowania porządku na sali rozpraw oraz wymierzania kar porządkowych.

Kiedy stosuje się art. 640 KPC? Wyjaśniamy procedury

Art. 640 KPC znajduje zastosowanie podczas rozprawy przed sądem cywilnym. Reguluje on zasady postępowania sądowego oraz określa zakres obowiązków sądu podczas jej przebiegu. Jest to kluczowy przepis, który zapewnia sprawne prowadzenie rozprawy i umożliwia sądowi czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem.

Przepis ten wchodzi w grę podczas każdej rozprawy cywilnej, niezależnie od przedmiotu sprawy czy etapu postępowania. Dzięki niemu sąd może aktywnie kierować procesem, zadawać pytania stronom, świadkom i biegłym, a także dopuszczać dowody niezbędne do wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Zgodnie z art. 640 KPC, sąd ma obowiązek dążyć do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy oraz zebrania wyczerpujących dowodów. Umożliwia to podjęcie sprawiedliwej i rzetelnej decyzji w sprawie.

Zastosowanie tego przepisu jest obowiązkowe i wynika z ustawowego obowiązku kierowania postępowaniem przez sąd. Jego celem jest zapewnienie szybkiego i efektywnego przebiegu rozprawy, bez zbędnej zwłoki i przewlekania postępowania.

Jakie są wymogi formalne dla art. 640 KPC?

Art. 640 KPC nie zawiera szczególnych wymogów formalnych, które musiałyby zostać spełnione przed jego zastosowaniem. Wynika to z jego ogólnego charakteru oraz obowiązku sądu do aktywnego prowadzenia rozprawy w każdym przypadku.

Niemniej jednak, aby skutecznie korzystać z uprawnień wynikających z art. 640 KPC, sąd musi przestrzegać określonych zasad. Przede wszystkim, wszelkie postanowienia i zarządzenia wydawane na tej podstawie powinny być jasno i precyzyjnie sformułowane, bez pozostawiania pola do nadinterpretacji.

Ponadto, sąd zobowiązany jest do umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów oraz innych okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Zapewnia to stronom prawo do bycia wysłuchanym, co stanowi jedną z fundamentalnych zasad postępowania cywilnego.

Warto również pamiętać, że czynności podejmowane na podstawie art. 640 KPC, takie jak przesłuchanie świadków czy dopuszczenie dowodów, powinny zostać odpowiednio udokumentowane w protokole rozprawy. Gwarantuje to przejrzystość postępowania i umożliwia potencjalne zaskarżenie decyzji sądu.

 • Sąd ma obowiązek dbać o wszechstronne wyjaśnienie sprawy oraz zebranie wyczerpujących dowodów.
 • Postanowienia i zarządzenia wydawane na podstawie art. 640 KPC powinny być precyzyjne i jednoznaczne.
 • Sąd musi umożliwić stronom wypowiedzenie się co do okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
 • Wszelkie czynności podejmowane na podstawie omawianego przepisu powinny zostać udokumentowane w protokole rozprawy.

Czytaj więcej: Wynajem krótkoterminowy - Najlepsza opcja na krótkoterminowy wynajem

Czytaj więcej: Jakie przepisy zawiera art. 433 KC? Dowiedz się więcej o kodeksie.

Obowiązki sądu w toku postępowania na podstawie art. 640 KPC

Zgodnie z art. 640 KPC, na sądzie spoczywa szereg obowiązków, których wypełnienie ma na celu zapewnienie rzetelnego i sprawiedliwego postępowania. Oto najważniejsze z nich:

1) Obowiązek aktywnego kierowania rozprawą i czuwania nad jej prawidłowym przebiegiem. Sąd powinien dbać o sprawny i nieutrudniony tok postępowania, przeciwdziałając wszelkim próbom jego przewlekania.

2) Obowiązek przesłuchiwania stron, świadków i biegłych. Sąd ma prawo zadawać im pytania w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy oraz doprecyzowania składanych zeznań.

3) Obowiązek dopuszczania dowodów niezbędnych do wyjaśnienia sprawy. Sąd może z urzędu zarządzić przeprowadzenie dowodu, jeśli uzna to za konieczne dla wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności faktycznych.

4) Obowiązek egzekwowania porządku na sali rozpraw. Sąd może wymierzać kary porządkowe wobec osób zakłócających jej przebieg lub lekceważących powagę postępowania.

Skutki prawne zastosowania art. 640 KPC - konsekwencje

Zdjęcie Jakie przepisy zawiera art. 640 KPC? Dowiedz się więcej o kodeksie.

Zastosowanie art. 640 KPC może pociągać za sobą określone skutki prawne, zarówno dla stron postępowania, jak i dla samego sądu. Oto najważniejsze z nich:

1) Możliwość zmiany zakresu postępowania dowodowego. Sąd, działając na podstawie omawianego przepisu, może dopuścić dowody, które wcześniej nie zostały zgłoszone przez strony. Może to mieć istotny wpływ na przebieg postępowania oraz jego końcowe rozstrzygnięcie.

2) Zwiększenie kosztów postępowania. Przeprowadzenie dodatkowych dowodów z urzędu często wiąże się z dodatkowymi opłatami sądowymi, np. za powołanie biegłego lub przesłuchanie większej liczby świadków.

3) Ryzyko naruszenia zasady równości stron. Sąd, korzystając z uprawnień wynikających z art. 640 KPC, musi zachować szczególną ostrożność, aby nie naruszyć zasady równości stron i ich prawa do bycia wysłuchanym.

Podsumowanie

Art. 640 KPC to kluczowy przepis regulujący przebieg rozprawy cywilnej. Nakłada na sąd szereg obowiązków, w tym aktywne kierowanie postępowaniem, zadawanie pytań stronom oraz dopuszczanie dowodów niezbędnych do wyjaśnienia sprawy. Zapewnia to sprawny i rzetelny tok postępowania, zgodny z art. 128 KPC nakazującym wszechstronne rozpoznanie sprawy.

Zastosowanie art. 640 KPC nie jest jednak pozbawione konsekwencji. Może prowadzić do zwiększenia kosztów postępowania, a także stanowić potencjalną podstawę do zaskarżenia orzeczenia, np. z powołaniem na art. 770 KPC. Dlatego też sąd powinien zachować ostrożność i umożliwić stronom wypowiedzenie się na okoliczności mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Co mówi art. 477 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły