Jak wypełnić pierwszy samodzielny PIT?


W życiu każdego człowieka nadchodzi moment, w którym przestaje być dzieckiem i zaczyna brać odpowiedzialność za swoje postępowanie. W Polsce takim momentem jest ukończenie 18 roku życia. Wówczas, zgodnie z istniejącym prawem, dana osoba nabywa pełną zdolność do czynności prawnych i staje się pełnoletnia.

 

Może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i korzystać z przysługujących jej praw. Jednocześnie, jeśli taka osoba uzyskuje dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie może już rozliczać się w ramach formularzy Pity wraz z rodzicem lub rodzicami. Musi wypełnić samodzielny PIT i złożyć go we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Jak zabrać się za wypełnianie pierwszego samodzielnego formularza podatkowego PIT? O czym młody podatnik powinien przy tym pamiętać?

Wybór druku podatkowego na rozliczenie

Kluczową rolę w wypełnianiu samodzielnie rocznych deklaracji podatkowych Pity jest wybór formularza podatkowego, jakim podatnik powinien się posłużyć. Do wyboru generalnie mamy wiele druków podatkowych:

 • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
 • PIT-19A przeznaczony na rozliczenie osób duchownych),
 • PIT-40  przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,
 • PIT-40A przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
 • PIT-38 przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
 • PIT-39 przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Najczęściej młodzi podatnicy pozyskują dochody z własnej pracy zawodowej, na etacie czy stażu z Urzędu Pracy, albo też zakładają własną działalność gospodarczą, w formie jednoosobowej. W takich przypadkach zwykle rozliczają się ze swoich dochodów z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. W takich przypadkach wypełniają albo rozliczenie PIT-37 dla osób pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, albo rozliczenie PIT-36, gdy dochody te są opodatkowane skalą podatkową, ale jednocześnie były pozyskiwane bez pośrednictwa płatnika. Zarówno PIT-37, jak i PIT-36 za podstawę opodatkowania biorą dochód podatnika, czyli różnicę pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania. W deklaracjach tych można zastosować liczne ulgi i preferencje podatkowe, m.in. ulgę na internet, ulgę na dziecko czy ulgę na darowiznę. Młodego, 18-letniego podatnika raczej nie będzie dotyczyła preferencja polegająca na możliwości składania rozliczeń Pity na drukach PIT-37 i PIT-36 jako deklaracji:

 • Osób samotnie wychowujących dzieci,
 • Małżonków.

Mogą oni jednak skorzystać z możliwości przekazania 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz z kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł, obniżając tym samym swoje zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa. Oba druki Pity powinny trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Można je zanieść do Urzędu Skarbowego osobiście, wysłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub posłużyć się rozliczeniem elektronicznym.

Dochody młodego, pełnoletniego podatnika muszą być rozliczone samodzielnie, nawet jeśli zamieszkuje on nadal ze swoimi rodzicami. Wyjątkiem od tej reguły jest to, gdy podatnik uczy się w szkołach średnich i wyższych w Polsce i uzyskuje dochody, które mogłyby być doliczone do dochodów rodzica w ramach deklaracji PIT-36.

Metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Generalnie wyróżnia się cztery metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie:

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%,
 • Opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19%, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów,
 • Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • Opodatkowanie na podstawie karty podatkowej.

Ryczałtowe formy opodatkowania przychodów dotyczą nie tylko działalności gospodarczej, ale i najmu prywatnego, czy pozyskiwania dochodów kapitałowych, z czego nie każdy podatnik będzie sobie zdawał sprawę. Z tego też względu osoby uzyskujące w poprzednim roku podatkowym przychody opodatkowane ryczałtem niekoniecznie będą rozliczać się na tym samym druku podatkowym. Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli podatnicy pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane skalą podatkową.