Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Jak obniżyć swoje podatkowe zobowiązania wobec fiskusa


Ulgi i preferencje w opodatkowaniu podatkiem PIT powodują, że podatnicy mogą płacić niższy podatek dochodowy na rzecz fiskusa. Ważne jest przy tym opodatkowanie, wedle którego podatnik odprowadza podatek do urzędu skarbowego. Niektóre zeznania podatkowe roczne w ogóle nie mogą być optymalizowane pod kątem zmniejszenia zobowiązania podatkowego. W jakim przypadku podatnik będzie mógł skorzystać z największej ilości ulg podatkowych?

 

Ulgi podatkowe dla zmniejszenia wymiaru podatku

Podatek dochodowy o osób fizycznych podatnicy w Polsce odprowadzają od założonej dla ich metody opodatkowania, podstawy. w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej oraz podatku liniowego, podstawą opodatkowania PIT będzie dochód podatnika. Jest on rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania. Z kolei dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatek naliczany jest według założonej dla danej branży działalności stawki, od przychodu uzyskanego przez podatnika, bez pomniejszania go o koszty uzyskania.

Zdecydowanie najwięcej ulg podatkowych przysługuje podatnikom, którzy rozliczają się z fiskusem według skali podatkowej - 18 i 32 proc. Przy spełnieniu określonych w ustawie o PIT z dnia 26 lipca 1991 roku warunków, podatnik może zastosować w takim przypadku liczne ulgi, a ponadto preferencje podatkowe. Ich celem jest zmniejszenie wymiaru podatku należnego fiskusowi lub podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Popularne ulgi podatkowe

Rozliczenie według skali podatkowej daje możliwość zastosowania licznych ulg, między innymi popularnej ulgi rodzinnej, nazywanej również ulgą na dziecko. Ulga ta stosowana może być w PIT-36 lub PIT-37. Pierwsze rozliczenie będzie właściwe dla osób, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane skalą podatkową. PIT-37 z kolei pozwoli na rozliczenie podatkowe podatników, uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane tę samą metodą.

W katalogu ulg podatkowych, z jakich aktualnie można korzystać w PIT-36 i PIT-37, znajdują się ulgi:

  • ulga na dziecko,
  • ulgi na darowizny,
  • ulga na nowe technologie,
  • ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki,
  • ulga odsetkowa.

Podatnicy będący rodzicami, a także pełniący funkcję rodziny zastępczej, mają prawo z tytułu wychowywania, sprawowania opieki i utrzymywania dziecka, do ulgi prorodzinnej. Nazywana jest ona również ulgą rodzinną lub ulgą na dziecko i jest najbardziej powszechną preferencją podatkową w Polsce. Przysługuje ona w związku z wychowywaniem dzieci niepełnoletnich lub pełnoletnich do 26 roku życia bądź bez względu na wiek, jeśli jest to dziecko niepełnosprawne. Aby móc ją rozliczyć w swojej deklaracji podatkowej, należy co najmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego wychowywać lub opiekować się dzieckiem własnym lub przysposobionym.

Przy uldze na jedno dziecko konieczne jest spełnienie przez podatników kryterium dochodowego. Dla obojga rodziców i osób samotnie wychowujących dziecko będzie to limit w wysokości 112 000 zł, a dla jednego z rodziców - 56 000 zł. Przy uldze na dwoje dzieci i więcej, limit ten nie jest stosowany.

Ulga na darowiznę przysługuje w związku z darowizną dokonaną na cele charytatywne czy darowizną krwi (ulga z tytułu krwiodawstwa). Można ją zastosować w rozliczeniach rocznych PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Dwie pierwsze deklaracje służą rozliczaniu dochodów opodatkowanych skalą podatkową, a PIT-28 przeznaczona jest dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na nowe technologie przysługuje przedsiębiorcom, zaś ulga rehabilitacyjna osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacji i na dostosowanie przestrzeni życiowej podatnika do potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności oraz wydatki na zakup zaleconych przez lekarza lekarstw na receptę.

Dodatkowe preferencje w opodatkowaniu

Podatkowe zobowiązania wobec fiskusa można obniżyć, jeśli podatnik lub podatnicy mają możliwość zastosowania preferencji, w postaci wspólnego rozliczenia współmałżonków lub złożenia deklaracji jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

W obu przypadkach preferencja będzie polegać na możliwości opłaceniu podatku od połowy sumy dochodów małżonków lub sumy dochodów matki i jej dziecka lub samotnego ojca i jego dziecka. Nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko zarabia, czy też w poprzednim roku podatkowym nie pozyskiwało żadnych dochodów. Dla skorzystania z preferencji podatkowych podatnik musi rozliczać się według skali podatkowej z fiskusem, na druku PIT-37 lub PIT-36 oraz spełnić szczegółowe warunki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.